Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 881

Bruselj, 8. junija 2009

Telekomunikacije: Komisija je potrdila odločitev slovenskega regulatornega organa, da ohrani ureditev trga mobilne telefonije

Evropska komisija je potrdila načrt slovenskega regulatornega organa za telekomunikacije (APEK), ki od največjega slovenskega operaterja mobilne telefonije, Mobitela, zahteva, da konkurenčnim operaterjem še naprej omogoča dostop do svojega omrežja po reguliranih cenah. V nasprotju z večino drugih držav EU slovenski trg za storitve grosističnega dostopa in vzpostavljanja klicev v mobilnih omrežjih še vedno ne zagotavlja enakih konkurenčnih pogojev. Konkurenti so zaenkrat še odvisni od Mobitelovega omrežja, da lahko svojim naročnikom zagotavljajo pokritost po vsej državi in konkurenčne storitve. Ko bodo razvili lastna omrežja, je treba to ureditev odpraviti.

Alternativnim operaterjem je treba dati dovolj časa, da dobijo sredstva za naložbe in razvijejo lastna omrežja. V Sloveniji je konkurenca še vedno krhka, novi udeleženci na trgu pa so močno odvisni od Mobitelovega nacionalnega omrežja. Ureditev je potrebna, da se spodbudi konkurenca ter dajo potrošnikom na voljo večja izbira in nižje cene,“ je povedala evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je de jala: „Zagotavljanje konkurence in izbire potrošnikov v Sloveniji je bistvo tega regulativnega posega. Če lahko le dva operaterja mobilne telefonije zagotavljata pokritost po vsej državi, to ne zagotavlja, da so potrošnikom ponujene dobre storitve. Pozdravljam načrt APEK-a, da se dvema manjšima slovenskima operaterjema mobilne telefonije še naprej dovoli uporabo omrežja prevladujočih operaterjev, dokler ne bosta v celoti razvila lastnih omrežij.“

V svojem pismu, poslanem 5. junija, Komisija pozdravlja posodobljen regulativni ukrep slovenskega nadzornega organa za telekomunikacije APEK-a, vseeno pa od njega zahteva, da dodatno preuči in z dokazi podpre trditev, da ima vodilni operater mobilne telefonije prevladujoč položaj na trgu, preden uvede končni ukrep. 5. maja 2009 je APEK obvestil Komisijo o kontrolah dostopa in cen, ki jih je uvedel za vodilnega slovenskega operaterja mobilne telefonije, ker je ugotovil, da ima ta operater veliko tržno moč na trgu grosističnega dostopa do mobilne telefonije in vzpostavljanja klica. Te obveznosti omogočajo manjšim operaterjem mobilne telefonije z omejeno omrežno pokritostjo, da lahko zagotavljajo storitve mobilne telefonije po vsej državi, in sicer na podlagi sporazuma o nacionalnem gostovanju z vodilnim operaterjem mobilne telefonije. To bi prav tako omogočilo operaterjem navideznih mobilnih omrežij in ponudnikom storitev/prodajnim posrednikom, da potrošnikom ponudijo storitve mobilne komunikacije.

V večini držav članic EU so trgi mobilne telefonije med najbolj konkurenčnimi telekomunikacijskimi trgi, dostop do mobilnih omrežij pa je navadno urejen s poslovnimi dogovori med operaterji. Vendar ima v Sloveniji vodilni operater mobilne telefonije Mobitel približno 60-odstotni tržni delež, medtem ko ima drugi največji operater manj kot 30-odstotni delež. Dva nova udeleženca na trgu razvijata lastni mobilni omrežji, vendar sta za uspešno privabljanje kupcev še vedno odvisna od omrežja njunega največjega konkurenta.

Komisija v svojem pismu opozarja slovenski regulatorni organ za telekomunikacije, da morajo biti cene za grosistični dostop na ravni, ki novim udeležencem omogoča, da so konkurenčni uveljavljenim operaterjem ter lahko vlagajo v razvoj omrežja. Prav tako morajo spodbujati druge operaterje mobilne telefonije, da vstopijo na grosistični trg dostopa do mobilne telefonije in vzpostavljanja klica. Komisija poziva APEK, naj ponovno preuči ta slovenski trg, takoj ko bodo alternativni operaterji ponudili storitve grosističnega dostopa do mobilne telefonije in vzpostavljanja klicev ali ko manjši novi udeleženci ne bodo več odvisni od nacionalnega gostovanja.

Ozadje:

Osnutek sklepa slovenskega regulatornega organa je bil objavljen po reviziji zgodnejše analize, potem ko je Komisija povedala, da ima resne pomisleke o ugotovitvi APEK-a iz decembra 2008, da imata dva največja operaterja mobilne telefonije skupaj prevladujoč položaj na slovenskem trgu ( IP/08/1719 ). Ukrep, ki ga je priglasil slovenski regulatorni organ, zadeva drugi krog pregleda trga storitev grosističnega dostopa do mobilne telefonije in vzpostavljanja klicev v Sloveniji. Čeprav ta trg ni več vključen na seznam trgov, za katere Komisija priporoča ureditev ( IP/07/1678 ), se lahko nacionalni regulatorni organ za telekomunikacije vseeno odloči za ureditev trga, če ima za to utemeljene razloge.

Pismo Komisije APEK-u je bilo poslano „ v skladu s členom 7 “ okvirne direktive o telekomunikacijskih pravilih EU ( MEMO/08/620 ). To daje nacionalnim regulatornim organom za telekomunikacije dovolj prostora za odločitev, kako bodo dosegli učinkovito konkurenco, vendar pa morajo osnutke regulativnih ukrepov sporočiti Komisiji. Za ukrepe v zvezi z opredelitvami in analizami trga, ali imajo operaterji precejšnjo tržno moč, lahko Komisija zahteva, da regulator umakne ukrep. Če pa se ukrepi nanašajo na regulativna pravna sredstva, lahko Komisija poda opombe, ki jih mora nacionalni regulatorni organ za telekomunikacije v celoti upoštevati. Z Evropskim parlamentom in Svetom še vedno potekajo razprave o predlogu za izboljšanje nadzora Komisije nad pravnimi sredstvi ( IP/07/1677 ).

Pismo Komisije bo na voljo na strani:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?I=/commissiondecisions . .


Side Bar