Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/880

V Bruseli 8. júna 2009

Nariadenie EÚ o roamingu zdolalo poslednú prekážku: Rada otvorila cestu pre lacnejší roaming od 1. júla

Ministri 27 členských krajín EÚ dnes formálne prijali nové pravidlá EÚ pre roaming, ktoré Európska komisia navrhla min ulý september ( IP/08/1386 ) a Európsky parlament schválil v apríli ( IP/09/620 ). Nové pravidlá EÚ pre roaming budú mať za následok ďalšie zníženie až o 60 % účtov zákazníkov za roaming od 1. júla - včas pre tohtoročnú letnú dovolenku. Nové nariadenie EÚ o roamingu predovšetkým zaručuje, že zákazníci nebudú platiť viac ako 0,11 EUR (bez DPH) za zaslanie textovej správy zo zahraničia v rámci EÚ. Zákazníci takisto budú môcť surfovať na internete, sťahovať filmy alebo zasielať fotografie z dovolenky pomocou svojich mobilných telefónov bez toho, aby sa museli obávať toho, že doma zažijú „šok z telefónnych účtov“ za využívanie roamingu toto leto. Ďalej musia operátori mobilných sietí podľa nových pravidiel zaviesť po prvých 30 sekundách roamingových hovorov sekundovú tarifikáciu – a nie minútovú. Očakáva sa, že sa tým výška účtov za mobilnú telefóniu zníži až o 24 %. Po dnešnom schválení v Rade ministrov EÚ sa nové pravidlá EÚ pre roaming stanú účinnými od 1. júla vo všetkých 27 členských štátoch.

„Dnešné jednohlasné prijatie pravidiel pre roaming v Rade ministrov znamená, že prekonali poslednú procedurálnu prekážku a od 1. júla zaručia spotrebiteľom okamžité výhody. Rada tak nasledovala príklad Európskeho parlamentu, ktorý nové pravidlá schválil drvivou väčšinou v apríli. Je to skvelá správa pre občanov EÚ, ktorí môžu toto leto vycestovať na dovolenku a v pokoji využívať roaming bez toho, aby sa museli obávať ‚šokov z telefónnych účtov‘“, povedala komisárka EÚ pre telekomunikáciu Viviane Reding (ktorá sa dnes po troch týždňoch dovolenky vrátila na svoje pracovisko do Európskej komisie).

Potom, ako na začiatku tohto roka Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu, Európsky parlament nariadenie na svojom plenárnom zasadnutí v apríli drvivou väčšinou (646 hlasov za, 22 proti a 9 zdržaní) schválil.

Po tom, ako ministri telekomunikácií v novembri minulého roka vyjadrili tomuto návrhu Komisie svoju neformálnu politickú podporu, ministri členských štátov na dnešnom zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti prijali nové nariadenie EÚ o pravidlách roamingu s cieľom urýchliť proces a zaručiť, že nové pravidlá roamingu budú platiť už v čase tohtoročných letných dovoleniek.

Dnešné prijatie v Rade bolo posledným krokom schvaľovacieho postupu a na jeho základe môže predseda Európskeho parlamentu a predsedníctvo Rady nariadenie 18. júna formálne podpísať. Následne sa o niekoľko dní neskôr zverejní v  Úradnom vestníku . Nové pravidlá sú súčasťou nariadenia EÚ a spolu s ním nadobudnú účinnosť 1. júla 2009 vo všetkých členských štátoch.

Súvislosti

Nové pravidlá EÚ pre roaming, ktoré Rada dnes formálne schválila:

  • obmedzia cenu , ktorú spotrebitelia budú platiť za zasielanie SMS správ v zahraničí na 0,11 EUR (bez DPH) v porovnaní so súčasnou priemernou cenou 0,28 EUR (pričom ceny za SMS v roamingu presahujú v Holandsku a Portugalsku 0,35 EUR).

  • výrazne znížia poplatky za dátový roaming (náklady na surfovanie po internete alebo sťahovanie filmov prostredníctvom mobilného telefónu v zahraničí) prostredníctvom zavedenia veľkoobchodného stropu vo výške 1 EUR za stiahnutý megabajt v porovnaní so súčasným priemerným veľkoobchodným stropom vo výške 1,68 EUR za megabajt, pričom najvyššie sadzby sú v Írsku (6,82 EUR), Grécku (5,30 EUR) a Estónsku (5,10 EUR). Veľkoobchodný strop sa ďalej zníži v roku 2010 na 0,80 EUR a v roku 2011 na 0,50 EUR, čo by malo mať za následok ďalšie zníženie účtov zákazníkov.

  • budú chrániť spotrebiteľov pred „šokmi z účtov“ prostredníctvom mechanizmu, v rámci ktorého sa poskytovanie služieb zastaví v momente, keď účet dosiahne výšku 50 EUR , pokiaľ sa konkrétny spotrebiteľ nerozhodne pre vyšší limit. Operátori majú do marca 2010 čas zaviesť tieto opatrenia na dosiahnutie transparentnosti do praxe.

  • ďalej znížia cenové stropy za roamingové mobilné volania. Stropy, ktoré sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 0,46 EUR za volania uskutočnené a 0,22 EUR za volania prijaté v zahraničí, sa od 1. júla 2009 znížia na 0,43 EUR za volania uskutočnené a 0,19 EUR za volania prijaté v zahraničí, od 1. júla 2010 na 0,39 EUR a 0,15 EUR a od 1. júla 2011 na 0,35 EUR a 0,11 EUR (všetky ceny sú za minútu, bez DPH).

  • zavedú zásadu sekundovej tarifikácie po prvých 30 sekundách volaní uskutočnených v roamingu a od prvej sekundy volania prijatého v zahraničí. Spotrebitelia pri súčasnej minútovej tarifikácii približne o 20 % preplácajú čas, ktorý v skutočnosti prehovoria pri uskutočňovaní a prijímaní volaní.

Pozri tiež MEMO/08/578 .


Side Bar