Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/880

Bruksela, 8 czerwca 2009 r.

Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu pokonuje ostatnią przeszkodę: Rada toruje drogę dla niższych cen od 1 lipca

W dniu dzisiejszym ministrowie 27 państw członkowskich UE przyjęli oficjalnie nowe przepisy dotyczące roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku ( IP/08/1386 ) i zatwierdzone przez Parlament Europejski w kwietniu ( IP/09/620 ). Nowe unijne przepisy przyniosą użytkownikom od 1 lipca jeszcze większą, nawet 60-procentową redukcję opłat za roaming – w samą porę dla wyjeżdżających na wakacje. Nowe rozporządzenie gwarantuje w szczególności użytkownikom opłatę nieprzekraczającą 0,11 euro (bez VAT) za wysłanie SMS-a podczas pobytu za granicą w UE. Użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli również korzystać z Internetu, pobierać filmy lub wysyłać zdjęcia z wakacji bez ryzyka szoku na widok rachunku za roaming po powrocie z wakacji. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy komórkowi muszą naliczać użytkownikom opłatę za połączenie roamingowe po 30 sekundach w ujęciu sekundowym zamiast naliczania minutowego, co – jak się oczekuje – doprowadzi do zmniejszenia wysokości rachunków telefonicznych o 24 proc. Przyjęte dziś przez Radę Unii Europejskiej nowe przepisy dotyczące roamingu zaczną obowiązywać od 1 lipca we wszystkich 27 państwach członkowskich.

„Dzisiejsza jednomyślna decyzja Rady Unii Europejskiej oznacza, że nowe przepisy dotyczące roamingu pokonały ostatnią proceduralną przeszkodę i od 1 lipca przyniosą konsumentom natychmiastowe korzyści. Rada podąża tym samym za przykładem Parlamentu Europejskiego, który w kwietniu opowiedział się zdecydowaną większością głosów za przyjęciem nowych przepisów. Jest to wspaniała wiadomość dla europejskich obywateli, którzy już podczas tegorocznych wakacji będą mogli korzystać z telefonów komórkowych bez obawy o wysoki rachunek”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. telekomunikacji (która powróciła dziś do swojego biura po trzytygodniowej nieobecności).

Po osiągnięciu porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim i Radą na początku roku, Parlament na sesji plenarnej w kwietniu opowiedział się przeważającą większością głosów (646 głosów za, 22 przeciw i 9 głosów wstrzymujących się) za przyjęciem rozporządzenia ( IP/09/620 ).

W celu przyspieszenia procesu legislacyjnego oraz zagwarantowania, że nowe przepisy dotyczące roamingu wejdą w życie przed letnimi wakacjami, ministrowie państw członkowskich przyjęli unijne rozporządzenie w spr awie roamingu na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, po tym jak w listopadzie ubiegłego roku ministrowie ds. telekomunikacji z 27 państw członkowskich wyrazili nieformalnie poparcie polityczne dla wniosku Komisji.

Dzisiejsze przyjęcie przepisów przez Radę jest ostatnim etapem procedury, umożliwiającym Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącemu Rady formalne podpisanie rozporządzenia dnia 18 czerwca. Kilka dni później rozporządzenie może zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym . Ponieważ nowe przepisy dotyczące roamingu są zawarte w unijnym rozporządzeniu, będą one obowiązywać od 1 lipca 2009 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Szczegółowe informacje na temat przyjętych przepisów

Zatwierdzone dziś przez Radę nowe unijne przepisy dotyczące roamingu:

  • ograniczą wysokość opłat naliczanych abonentom za wysłanie SMS-a z zagranicy do maksymalnie 0,11 euro (bez VAT), w porównaniu z obecną średnią ceną wynoszącą 0,28 euro (przy czym na przykład w Holandii i Portugalii opłata za takiego SMS-a przekracza 0,35 euro);

  • znacząco obniżą opłaty za transmisję danych (koszty korzystania z Internetu lub pobierania filmów za pomocą telefonu komórkowego podczas przebywania za granicą), poprzez wprowadzenie pułapu opłaty hurtowej na poziomie 1 euro za megabajt pobieranych danych , w porównaniu z obecną średnią ceną hurtową na poziomie 1,68 euro za megabajt (w niektórych krajach jest ona dużo wyższa: nawet 6,82 euro w Irlandii, 5,30 euro w Grecji czy 5,10 euro w Estonii). Pułap opłaty hurtowej spadnie w 2010 r. do 0,80 euro, zaś w 2011 r. do 0,50 euro i doprowadzi do dalszego obniżenia wysokości rachunków płaconych przez konsumentów.

  • będą chronić konsumentów przed „szokującymi fakturami” , umożliwiając im ustawienie mechanizmu odcinającego w momencie, gdy faktura osiągnie kwotę 50 euro , chyba że konsument wybierze wyższą kwotę maksymalną. Operatorzy są zobowiązani do wprowadzenia tych środków zapewniających przejrzystość do marca 2010 r.

  • jeszcze bardziej obniżą wysokość opłat za połączenia telefonii komórkowej w roamingu . Obecne pułapy na poziomie 0,46 euro za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,22 euro za połączenia otrzymywane za granicą, zostaną obniżone odpowiednio do 0,43 euro i 0,19 euro od 1 lipca 2009 r., a następnie odpowiednio do 0,39 euro i 0,15 euro od 1 lipca 2010 r., po czym do 0,35 euro i 0,11 euro od 1 lipca 2011 r. (są to ceny za minutę, bez VAT);

  • wprowadzą zasadę sekundowego naliczania opłat po pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego z zagranicy i od pierwszej sekundy połączenia otrzymywanego za granicą. Obecnie w ramach naliczania minutowego użytkownicy płacą około 20% więcej niż wynika z rzeczywistego czasu połączenia wykonywanego lub otrzymywanego za granicą.

Zobacz również dokument MEMO/08/578


Side Bar