Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 880

Briuselis, 2009  m. birželio 8 d.

ES tarptinklinio ryšio reglamentas. Taryba ėmėsi priemonių, kad nuo liepos 1 d. tarptinklinis ryšys būtų pigesnis

Šiandien 27 ES valstybių narių ministrai oficialiai priėmė naujas ES tarptinklinio ryšio taisykles, kurias praėjusį rugsėjį pasiūlė Europos Komisija ( IP/08/1386 ) ir kurioms balandį pritarė Europos Parlamentas ( IP/09/620 ). Gera žinia prieš pat vasaros atostogas: pradėjus taikyti naująsias ES tarptinklinio ryšio taisykles, nuo liepos 1 d. vartotojų sąskaitos už tarptinklinio ryšio paslaugas dar labiau sumažės – iki 60 proc. Naujuoju ES tarptinklinio ryšio reglamentu visų pirma siekiama užtikrinti, kad vartotojams netektų mokėti daugiau kaip 0,11 EUR (be PVM) už teksto žinutės siuntimą iš kitos ES valstybės. Vartotojai taip pat galės mobiliuoju telefonu naršyti internete, parsisiųsti filmų ar dalytis atostogų nuotraukomis, bet gavę sąskaitas už šią vasarą jiems suteiktas tarptinklinio ryšio paslaugas nesistebės jų dydžiu. Pagal naująsias taisykles judriojo ryšio operatoriai, be kita ko, privalo tarptinklinio ryšio skambučius apmokestinti sekundžių (o ne minučių, kaip iki šiol) tikslumu nuo 31-osios pokalbio sekundės – taip tikimasi telefono sąskaitas sumažinti 24 proc. Naujosios ES tarptinklinio ryšio taisyklės, kurioms šiandien pritarė ES Ministrų Taryba, visose 27 ES valstybėse narėse įsigalios nuo liepos 1 d.

„Šiandien Ministrų Taryba vienbalsiai priėmė naujas tarptinklinio ryšio taisykles – įveiktas paskutinis procedūrinis etapas. Šių taisyklių teikiamą naudą vartotojai pajus jau nuo liepos 1  d. Taip Taryba seka Europos Parlamento, balandį didele balsų persvara pritarusio naujosioms taisyklėms, pavyzdžiu. Tai puiki žinia Europos piliečiams – šią vasarą atostogaudami ir naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu jie galės nesukti galvos ir nesibaiminti dėl sąskaitų dydžio“ , – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding (ji tik šiandien, po trijų savaičių atostogų, grįžo į darbą Europos Komisijoje).

Kiek anksčiau šiemet Europos Parlamentui ir Tarybai pasiekus politinį susitarimą, balandį vykusioje plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas didele balsų persvara (už – 646, prieš – 22, 9 nariai nedalyvavo) pritarė ES tarptinklinio ryšio reglamentui ( IP/09/620 ).

Po to, kai praėjusių metų lapkritį už telekomunikacijas atsakingi 27 ES valstybių narių ministrai išreiškė neoficialią politinę paramą Komisijos pasiūlymui, siekdama paspartinti įvykius ir užtikrinti, kad naujosios tarptinklinio ryšio taisyklės įsigaliotų iki vasaros atosto gų, už užimtumą, socialinę politiką, sveikatą ir vartotojų reikalus atsakingų valstybių narių ministrų taryba priėmė ES tarptinklinio ryšio reglamentą.

Šiandien Taryba priėmė šį reglamentą ir tuo baigė paskutinį pritarimo procedūros etapą, taigi birželio 18  d. Europos Parlamento Pirmininkas ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė galės oficialiai jį pasirašyti. Po kelių dienų nuo pasirašymo naująjį reglamentą bus galima paskelbti ES oficialiajame leidinyje . Naujosios tarptinklinio ryšio taisyklės įtrauktos į ES reglamentą, todėl visose 27 ES valstybėse narėse įsigalios nuo 2009 m. liepos 1 d.

Pagrindiniai faktai

Pagal naująsias ES tarptinklinio ryšio taisykles, kurioms šiandien oficialiai pritarė Taryba:

  • Didžiausia kaina , kuri gali būti nustatyta vartotojams už iš užsienio siunčiamą teksto žinutę, bus 0,11 EUR (be PVM). Dabar tokia žinutė vidutiniškai kainuoja 0,28 EUR (Nyderlanduose ir Portugalijoje už tarptinkliniu ryšiu siunčiamą SMS žinutę vartotojai moka daugiau kaip 0,35 EUR).

  • Didžiausia didmeninė parsisiunčiamų duomenų megabaito kaina bus 1  EUR , todėl duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu (naršymas internete arba filmų parsisiuntimas mobiliuoju telefonu būnant užsienyje) gerokai atpigs. Dabar vidutinė didmeninė megabaito kaina – 1,68 EUR, o didžiausios duomenų perdavimo kainos Airijoje (6,82 EUR), Graikijoje (5,30 EUR) ir Estijoje (5,10 EUR). 2010 m. didmeninės kainos riba bus sumažinta iki 0,80 EUR, o 2011 m. – iki 0,50 EUR, todėl vartotojų sąskaitos turėtų dar labiau sumažėti.

  • Vartotojai bus apsaugoti nuo netikėtai didelių sąskaitų – jiems suteikiama galimybė pasirinkti, kad sąskaitos sumai pasiekus 50 EUR paslaugų teikimas būtų nutrauktas (nebent būtų pasirinkta didesnė riba). Šias skaidrumo priemones ryšio operatoriai turi įgyvendinti iki 2010 m. kovo mėn.

  • Toliau bus mažinamos judriojo tarptinklinio ryšio skambučių kainos . Didžiausios skambučių iš užsienio ir užsienyje atsilieptų skambučių kainos (atitinkamai 0,46 EUR ir 0,22 EUR) nuo 2009 m. liepos 1 d. bus sumažintos iki atitinkamai 0,43 EUR ir 0,19 EUR, nuo 2010 m. liepos 1 d. – iki 0,39 EUR ir 0,15 EUR, o nuo 2011 m. liepos 1 d. – iki 0,35 EUR ir 0,11 EUR (visur nurodoma minutės kaina be PVM).

  • Skambučiai bus apmokestinami sekundžių tikslumu . Tarptinklinio ryšio skambučiai sekundžių tikslumu apmokestinami nuo 31-osios pokalbio sekundės, o užsienyje atsiliepti skambučiai – nuo pirmosios sekundės. Dabar, kai skambučiai apmokestinami minučių tikslumu, tarptinkliniu ryšiu skambindami ar atsiliepdami vartotojai permoka apie 20 proc.

Dar žr. MEMO/08/578 .


Side Bar