Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/880

Brüssel, 8. juuni 2009

ELi rändlusteenuste määrus läbis edukalt viimase etapi: nõukogu otsus toob alates 1. juulist madalama rändlusteenuste hinna

Täna võtsid ELi 27 liikmesriigi ministrid ametlikult vastu uued rändluseeskirjad, mille komisjon oli ette pannud eelmise aasta septembris ( IP/08/1386 ) ja Euroopa Parlament heaks kiitnud tänavu aprillis ( IP/09/620 ). Uute eeskirjadega alandatakse alates 1. juulist – täpselt enne puhkuste hooaja algust – rändlusteenuste hinda tarbijatele kuni 60%. Muu hulgas kehtestatakse uue rändlusteenuste määrusega teisest liikmesriigist saadetud tekstisõnumite hinnalaeks 11 eurosenti (ilma käibemaksuta). Samuti saavad tarbijad surfata mobiiltelefoniga internetis, laadida alla filme ja saata puhkusefotosid, ilma et neid tagasi koju jõudes ootaks ees ebameeldiv üllatus hiigelsuurte rändlusteenuste arvete näol. Uute eeskirjade kohaselt peavad rändlusteenusepakkujad hakkama pärast iga kõne esimese 30 sekundi möödumist arveldama sekundites ja mitte enam minutites nagu varem, mis peaks vähendama telefoniarveid kokku kuni 24%. Euroopa Liidu nõukogus vastu võetud uued rändluseeskirjad jõustuvad 1. juulil kõigis ELi 27 liikmesriigis.

„Tänane ühehäälne heakskiit nõukogus tähendab, et uued rändluseeskirjad läbisid edukalt viimase menetlusetapi ja neis sätestatud soodsamad tingimused jõustuvad juba 1. juulil. Nõukogu võttis niisiis eeskuju Euroopa Parlamendist, kus tänavu aprillis toetas uusi eeskirju valdav enamik parlamendiliikmeid. See on väga hea uudis Euroopa Liidu kodanikele, sest juba sel suvel saab puhkusel kasutada rändlusteenuseid, ilma et tuleks karta hiigelsuuri arveid ,” sõnas infoühiskonna- ja meediavolinik Viviane Reding (kes täna alustas pärast kolmenädalast puhkust uuesti tööd Euroopa Komisjonis).

Lähtuvalt poliitilise kokkuleppe sõlmimisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel selle aasta alguses toetas Euroopa Parlamendis aprilli täiskogu osaistungjärgul toimunud hääletusel uut määrust parlamendiliikmete suur enamus (646 poolt, 22 vastu ja 9 erapooletut) ( IP/09/620 ).

Protsessi kiirendamiseks ja uute rändluseeskirjade jõustamiseks veel enne puhkuste hooaja algust võeti rändlusteenuste määrus vastu täna tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimustega tegeleva koosseisu kohtumisel, kuna kõigi liikmesriikide telekommunikatsioonivaldkonna ministrid olid andnud sellele mitteametliku heakskiidu juba eelmise aasta novembris.

Nõukogu tänane heakskiit oli pika menetlusprotsessi viimaseks sammuks, mis lubab Euroopa Parlamendi presidendil ja nõukogu eesistujal määruse 18. juunil ametlikult allkirjastada. Pärast seda avaldatakse see mõne päeva jooksul Euroopa Liidu Teatajas . Kuna uued eeskirjad võeti vastu määrusena, on need alates 1. juulist 2009 vahetult kohaldatavad kõigis ELi liikmesriikides.

Taust

Täna võeti nõukogus ametlikult vastu uued rändluseeskirjad, millega:

  • kehtestatakse välismaalt saadetud tekstisõnumi hinnalaeks 11 eurosenti (ilma käibemaksuta), kuna praegu on keskmine hind 28 eurosenti (kuid Madalmaades ja Portugalis on ühe rändlussõnumi hind üle 35 eurosendi);

  • alandatakse oluliselt andmeside rändlusteenuse hinda (välismaal olles telefoniga interneti kasutamise ja filmide allalaadimise eest võetav tasu), kehtestades hulgimüügi piirhinna 1 euro ühe alla laetud megabaidi kohta , kuna praegu on ELi keskmine hulgimüügihind 1,68 eurot megabaidi kohta, aga kõrgeimat hinda tuleb maksta Iirimaal (6,82 eurot), Kreekas (5,30 eurot) ja Eestis (5,10 eurot). Hulgimüügi piirhind langeb 2010. aastal kaheksakümne eurosendini, 2011. aastal 50 eurosendini ning hinnalangus peaks edaspidigi jätkuma;

  • kaitstakse tarbijaid hiigelsuurte arvete eest , võimaldades neil kasutada teenuse automaatse katkestamise funktsiooni, kui summa jõuab 50 euroni . Tarbija võib valida ka suurema piirsumma. Selline läbipaistvusmehhanism tuleb teenusepakkujatel kasutusele võtta 2010. aasta märtsiks.

  • alandatakse veelgi mobiilikõnede rändlusteenuste hindu . Praegu on välismaal tehtud kõne piirhind 46 eurosenti ja vastuvõetud kõne hind 22 eurosenti. 1. juulil 2009 alaneb piirhind vastavalt kuni 43 ja 19 eurosendini, 1. juulil 2010 kuni 39 ja 15 eurosendini ning 1. juulil 2011 kuni 35 ja 11 eurosendini (minutihinnad, ilma käibemaksuta);

  • võetakse kasutusele sekundipõhine arveldamine , mis hakkab välismaal tehtud rändluskõne puhul kehtima pärast esimest 30 sekundit ja vastuvõetud kõne puhul alates esimesest sekundist. Minutipõhise arveldamise puhul, mida praegu kasutatakse, maksavad tarbijad umbes 20% rohkem, kui nad tegelikult kõnet tehes või vastu võttes tarbivad.

Vt ka MEMO/08/578


Side Bar