Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 880

Bruxelles, den 8. juni 2009

EU's forordning om brug af mobiltelefon i udlandet overvinder den sidste forhindring: Rådet baner vej for billigere priser på mobiltelefoni i udlandet fra den 1. juli

I dag vedtog ministrene for de 27 EU-medlemsstater formelt de nye EU-regler for brug af mobiltelefon i udlandet (roaming), som Europa-Kommissionen foreslog i september sidste år ( IP/08/1386 ), og Europa-Parlamentet godkendte i april ( IP/09/620 ). De nye EU-regler for mobiltelefoni vil føre til yderligere reduktioner på op til 60 % af forbrugernes regninger for brug mobiltelefon i udlandet fra den 1. juli – lige i tide til den kommende sommerferie. Den nye EU-forordning om mobiltelefoni i udlandet sikrer navnlig, at forbrugere ikke skal betale mere end 0,11 EUR (ekskl. moms) for at sende en tekstbesked fra andre lande i EU. Forbrugerne vil også kunne surfe på nettet, downloade film eller sende feriebilleder med deres mobiltelefon uden at de, når de kommer hjem, får chokregninger for at have brugt mobiltelefon i udlandet denne sommer. Ifølge de nye regler skal mobiloperatørerne også fakturere forbrugerne for mobilopkald i udlandet pr. sekund efter de første 30 sekunder – og ikke længere pr. påbegyndt minut - hvilket forventes at reducere telefonregningerne med hele 24 %. Efter at EU's Ministerråd i dag vedtog de nye EU-regler for mobiltelefoni i udlandet, vil disse træde i kraft fra den 1. juli i alle 27 medlemsstater.

"Ministerrådets enstemmige vedtagelse i dag betyder, at de nye regler for mobiltelefoni i udlandet har overvundet den allersidste proceduremæssige forhindring og nu straks vil gavne forbrugerne fra den 1. juli. Rådet følger dermed Europa-Parlamentet, som stemte for de nye regler med et overvældende flertal i april. Det er en rigtig god nyhed for de europæiske borgere, som nu vil kunne tage på ferie i sommer og bruge deres mobiltelefoner i udlandet med ro i sjælen og uden at frygte chokregninger," sagde EU's kommissær for telekommunikation, Viviane Reding (som i dag vendte tilbage til arbejdet efter at have været væk fra Europa-Kommissionen i tre uger).

Efter at der tidligere på året blev opnået en politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet, stemte Europa-Parlamentet med overvældende flertal (646 stemmer for, 22 imod og 9, der undlod at stemme) for forordningen på sit plenarmøde i april ( IP/09/620 ).

For at fremskynde processen og sikre, at de nye regler træder i kraft inden sommerferien, vedtog medlemsstaternes ministre EU's forordning om brug af mobiltelefon i udlandet på rådsmødet i dag (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugeranliggender), efter at de 27 medlemsstaters ministre for telekommunikation havde givet deres uformelle politiske støtte til Kommissionens forslag i november sidste år.

Med Rådets vedtagelse i dag er det sidste skridt i godkendelsesproceduren taget, og det betyder, at formanden for Europa-Parlamentet og Rådets formand formelt kan undertegne forordningen den 18. juni. Den kan så offentliggøres i EU's Tidende nogle få dage senere. Eftersom de nye regler for brug af mobiltelefon i udlandet fastlægges i en EU-forordning, vil de få virkning straks fra den 1. juli 2009 i alle EU-medlemsstaterne.

Baggrund:

De nye EU-regler for mobiltelefoni i udlandet, der formelt blev godkendt af Rådet i dag, vil:

  • sætte et loft over den pris , som forbrugerne kan opkræves for at sende sms'er, mens de er i udlandet, på 0,11 EUR (ekskl. moms), sammenlignet med det nuværende gennemsnit på 0,28 EUR (hvor forbrugerne i Nederlandene og Portugal betaler over 0,35 EUR pr. sms)

  • væsentligt nedsætte taksterne for mobildatatjenester i udlandet (dvs. prisen for at surfe på internettet eller downloade film med en mobiltelefon, mens man er i udlandet) ved at sætte et loft over engrosprisen på 1 EUR pr. megabyte, der downloades, sammenlignet med den nuværende gennemsnitlige engrospris på 1,68 EUR pr. megabyte, med rekordtakster i Irland (6,82 EUR), Grækenland (5,30 EUR) og Estland (5,10 EUR). Loftet over engrosprisen vil falde til 0,80 EUR i 2010 og til 0,50 EUR i 2010, hvilket skulle føre til yderligere besparelser på forbrugernes regninger

  • beskytte forbrugerne mod chokregninger ved at give dem mulighed for at vælge, at der spærres for datatjenester, når regningen når op på 50 EUR eller en højere grænse, som forbrugeren selv vælger. Operatørerne har indtil marts 2010 til at få indført denne mulighed

  • yderligere nedsætte priserne for mobilopkald, der foretages/modtages i udlandet . Prislofterne, der nu ligger på 0,46 EUR for foretagne opkald og 0,22 for modtagne opkald, vil den 1. juli 2009 falde til henholdsvis 0,43 EUR og 0,19 EUR, den 1. juli 2010 til 0,39 EUR og 0,15 EUR og den 1. juli 2011 til 0,35 EUR og 0,11 EUR (alle priser er pr. minut, ekskl. moms)

  • indføre princippet om fakturering pr. sekund efter de første 30 sekunder for mobilopkald, der foretages i udlandet, og fra det første sekund for opkald, der modtages i udlandet. I øjeblikket betaler forbrugerne under metoden med fakturering pr. påbegyndt minut for omkring 20 % mere end den tid, de rent faktisk forbruger, når de foretager eller modtager opkald.

Se også MEMO/08/578


Side Bar