Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/880

Брюксел, 8 юни 2009 г.

Регламентът за роуминга в ЕС премахва последното препятствие : Съветът подготвя почвата за по-ниски цени на роуминга от 1 юли

Днес министрите на 27-те държави-членки на ЕС официално приеха новите правила за роуминга в ЕС, предложени от Европейската комисия миналия септември ( IP/08/1386 ) и одобрени от Европейския парламент през април ( IP/09/620 ). Новите правила за роуминга в ЕС ще доведат до допълнително намаление с до 60 % на сметките за роуминг на потребителите от 1 юли тъкмо навреме за тазгодишните летни отпуски. Новият регламент за роуминга в ЕС по-специално гарантира, че докато са в чужбина в рамките на ЕС, потребителите няма да плащат повече от 0,11 евро (без ДДС) за изпращане на текстово съобщение. Със своите мобилни телефони потребителите ще могат също така да сърфират в интернет, да изтеглят филми или да изпращат снимки от отпуската, без затова че лятото са ползвали роуминг да получат „шок при получаване на сметката“ . При новите правила за повиквания в роуминг мобилните оператори трябва да таксуват своите клиенти на една секунда след първите 30 секунди, вместо на една минута, с което се очаква намаляване на телефонните сметки с до 24 %. След днешното одобряване от Съвета на министрите на ЕС, новите правила за роуминга в ЕС ще влязат в сила от 1 юли във всичките 27 държави-членки на ЕС.

„Днешното единодушно приемане от Съвета на министрите означава, че новите правила за роуминга са преодолели последното процедурно препятствие и от 1 юли ще доведат до незабавни ползи за потребителите. Така Съветът последва примера, даден от Европейския парламент, който през април гласува с огромно мнозинство в полза на новите правила. Това са чудесни новини за Европейските граждани, които ще могат да отидат на почивка това лято и спокойно да ползват роуминг без страх от „шок при получаване на сметката“, каза европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг (която се върна днес в своя офис след триседмична отпуска от Европейската комисия).

След като по-рано през годината между Европейския парламент и Съвета бе постигнато политическо споразумение, на своята пленарна сесия през април ( IP/09/620 ) Европейският парламент гласува в полза на регламента с огромно мнозинство (646 гласа за, 22 против и 9 въздържали се).

За да ускорят процеса и да гарантират, че новите правила за роуминга ще влязат в сила навреме за летните отпуски, министрите на държавите-членки приеха Регламента за роуминга в ЕС при днешния състав, съответстващ на Съвет по въпросите на заетостта, социалната политика, здравеопазването и проблемите на потребителите, след като през ноември миналата година Министрите по далекосъобщенията на 27-те държавите-членки бяха дали своята неформална политическа подкрепа за предложението на Комисията.

С днешното приемане от Съвета бе направена окончателната стъпка от процеса на одобряване, което ще позволи на Председателя на Европейския парламент и на председателстващия Съвета официално да подпишат регламента на 18 юни. След няколко дни той може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Тъй като новите правила за роуминга са включени в регламент на ЕС, те ще влязат в сила незабавно на 1 юли 2009 г. във всички държави-членки на ЕС.

Хронология

Новите правила за роуминг в ЕС, които бяха одобрени днес от Съвета:

  • ще ограничат до 0,11 евро (без ДДС) цената , която може да бъде определена за потребителите при изпращане на текстово съобщение по време на престой в чужбина , спрямо средна цена в момента от 0,28 евро (цените за SMS в роуминг надхвърлят 0,35 евро в Холандия и Португалия).

  • съществено ще намалят таксите за роуминг на данни (цената за сърфиране в интернет или за изтегляне на филми с мобилен телефон при престой в чужбина), като въвеждат горна граница за цените на едро в размер на 1 евро на мегабайт, изтеглен от интернет , спрямо средна за ЕС цена на едро в момента от 1,68 евро на мегабайт, като в някои страни тази такса е много по-висока — в Ирландия (6,8 2 евро), Гърция (5,30 евро) и Естония (5,10 евро). Горната граница за цените на едро ще се понижи на 0,80 евро през 2010 г. и на 0,50 евро през 2011 г. и следва да доведе до допълнително намаляване на сметките на клиентите.

  • ще защитават потребителите от „шокове при получаване на сметката“ , като дават възможност на клиентите да избират механизъм за автоматично изключване, когато сметката достигне 50 евро , освен в случаите, когато потребителят е предпочел по-висока граница. Тези мерки за прозрачност трябва да бъдат въведени от операторите до март 2010 г.

  • ще намалят допълнително цените на повикванията в роуминг . В момента горната граница на цената на изходящите повиквания е 0,46 евро, а на входящите в чужбина — 0,22 евро; на 1 юли 2009 г. тези граници ще слязат съответно на 0,43 евро за изходящите повиквания и на 0,19 евро за входящите повиквания, на 1 юли 2010 г. — на 0,39 евро и 0,15 евро, а до 1 юли 2011 г. — на 0,35 евро и 0,11 евро (всички цени са за минута и не включват ДДС).

  • ще въведат принципа на таксуването на секунда след първите 30 секунди за изходящите повиквания и таксуване още от първата секунда за входящи повиквания при пребиваване в чужбина. Понастоящем, при принципа на плащане на минута, потребителите плащат за около 20 % повече време, отколкото е действителната продължителност на изходящите или входящите телефонни разговори.

Вижте също MEMO/08/578


Side Bar