Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/09/ 869

Bryssel 3 . kesäkuuta 2009

Komissio hyväksyy Suomen väliaikaisen järjestelmän reaalitalouden tukemiseksi rajoitetulla tuella

Euroopan komissio on hyväksynyt EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen mukaisesti Suomen järjestelmän, jolla tuetaan nykyisestä talouskriisistä johtuvan luottoehtojen kiristymisen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Järjestelmässä voidaan myöntää tukea enintään 500 000 euroa yritystä kohden. Järjestelmä täyttää ehdot, jotka asetetaan komission antamissa tilapäisissä valtiontukipuitteissa (muutettu 25. helmikuuta 2009), joilla turvataan rahoituksen saatavuus tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä (ks. IP/08/1993 ). Tukijärjestelmä on tarpeen Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi. Se on lisäksi ajallisesti rajoitettu, sisältää asianmukaiset enimmäismäärät ja sitä sovelletaan ainoastaan yrityksiin, jotka eivät olleet vaikeuksissa ennen heinäkuun 1. päivää 2008. Järjestelmä on näin ollen perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukainen.

”Suomen tukijärjestelmän avulla luottolaman kourissa olevat yritykset saavat helpommin investointi- ja käyttöpääomalainoja. Näin voidaan tehokkaasti kannustaa yrityksiä investoimaan ja elvyttää taloutta vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua”, sanoi kilpailukomissaari Neelie Kroes.

Suomen viranomaiset suunnittelivat järjestelmän niiden sääntöjen mukaisesti, jotka sisältyvät komission antamiin tilapäisiin puitteisiin valtiontukitoimenpiteille reaalitaloudessa kriisin aikana (ks. IP/08/1993 ). Tukitoimia voidaan soveltaa 31. joulukuuta 2010 saakka. Järjestelmän piiriin eivät kuulu yritykset, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen heinäkuun 1. päivää 2008 eli ennen luottolaman alkamista.

Koska tukijärjestelmä on tärkeä Suomen kokonaistalouden kannalta, komissio voi hyväksyä sen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla. Suomen viranomaiset ovat osoittaneet, että tukijärjestelmä on tarpeellinen, oikeasuhteinen ja asianmukainen väline Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi.

Tämä päätös julkaistaan kilpailun pääosaston verkkosivuston valtiontukirekisterissä ( State Aid register ) viitenumerolla N 224/2009. Tuoreimmat Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja verkkosivustossa julkaistut valtiontukipäätökset luetellaan sähköisessä uutiskirjeessä ( State aid Weekly e-News ).


Side Bar