Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Bruxelles, 3 iunie 2009

Ajutoare de stat: Comisia adoptă orientări privind ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

Comisia a adoptat două documente de orientare care stabilesc criteriile pentru evaluarea aprofundată a cuantumurilor importante ale ajutoarelor pentru formare și ale ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap. Aceste documente prezintă tipurile de informații necesare Comisiei în vederea efectuării evaluării, precum și metodologia de evaluare, care se bazează pe punerea în balanță a efectelor pozitive și negative ale ajutoarelor. Criteriile respectă abordarea economică precisă a Comisiei în ceea ce privește analiza ajutoarelor de stat, bazată pe principiile prezentate în Planul de acțiune privind ajutoarele de stat (a se vedea IP/05/680 și MEMO/05/195 ), și se înscriu în eforturile Comisiei de a clarifica și simplifica normele aplicabile ajutoarelor de stat.

Comisarul pentru concurență, Neelie Kroes, a declarat „Documentele de orientare reprezintă măsuri utile și practice care sprijină autoritățile publice și societățile în vederea înțelegerii celor mai bune mijloace de a obține o aprobare rapidă a ajutoarelor pentru formare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați sau cu handicap. Acestea contribuie la continuarea punerii în aplicare a abordării economice în ceea ce privește evaluarea ajutoarelor de stat, în conformitate cu Planul de acțiune privind ajutoarele de stat inițiat de Comisie în 2005. Aceste orientări completează, de asemenea, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European privind un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă.”

Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare care a fost adoptat recent (a se vedea IP/08/1110 și MEMO/08/482 ) permite statelor membre să acorde numeroase măsuri de ajutor, printre care se numără ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru angajarea lucrătorilor defavorizați sau cu handicap, fără a transmite Comisiei o notificare prealabilă. Cu toate acestea, măsurile individuale care presupun cuantumuri importante ale ajutoarelor prezintă un risc mai ridicat de denaturare a concurenței. Prin urmare, în cazul acestor măsuri, persistă necesitatea unei notificări pentru a asigura faptul că efectele pozitive le contracarează pe cele negative.

Regulamentul general de exceptare pe categorii fixează pragul de notificare la 2 milioane € pentru proiectele care implică ajutoare pentru formare. În cazul ajutoarelor pentru ocuparea forței de muncă, pragul este fixat la 5 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor defavorizați și la 10 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor cu handicap.

Documentele de orientare privind ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă prezintă criteriile care stau la baza evaluării efectuate de Comisie pentru a determina compatibilitatea acestor măsuri notificate individual.

Aceste documente oferă, în special, orientări în ceea ce privește tipul de informații care sunt necesare Comisiei și metodologia de evaluare pe care o va aplica. Criteriile se bazează pe principiile din Planul de acțiune al Comisiei privind ajutoarele de stat, în special pe testul prin care efectele pozitive generate de ajutoare sunt comparate cu impactul negativ pe care l-ar putea avea o eventuală denaturare a concurenței. Pe baza acestora, Comisia va efectua o evaluare globală a ajutorului pentru a stabili daca măsura de ajutor poate fi aprobată în ansamblul său.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea de asemenea MEMO/09/260 .

Textul integral al comunicării este disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar