Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Brussel, 3 juni 2009

Staatssteun: Commissie keurt richtsnoeren goed voor opleidingssteun en steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers

De Europese Commissie heeft twee documenten goedgekeurd met richtsnoeren waarin de criteria worden uiteengezet voor een diepgaande beoordeling van grote bedragen aan opleidingssteun en steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers. Die documenten geven aan, welke informatie de Commissie voor haar beoordeling nodig heeft en hoe de beoordelingsmethodiek waarbij de positieve en negatieve effecten van de steun tegen elkaar worden afgewogen, functioneert. De gehanteerde criteria sluiten aan bij de verfijnde economische benadering die de Commissie bij de beoordeling van staatssteun hanteert; deze is dan weer gebaseerd op de beginselen uit het Actieplan Staatssteun (zie IP/05/680 en MEMO/05/195 ). Met deze documenten levert de Commissie verdere inspanningen om de staatssteunregels te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Eurocommissaris voor Mededingingsbeleid, Neelie Kroes verklaarde: "Deze richtsnoeren zijn een nuttig en praktisch middel om aan overheden en bedrijven duidelijk te maken hoe zij opleidingssteun en steun voor gehandicapte of kwetsbare werknemers snel goedgekeurd kunnen krijgen. Zij zijn een verdere stap in de toepassing van onze meer economisch gerichte benadering bij het beoordelen van staatssteun, in lijn met het Actieplan Staatssteun van de Commissie van 2005. Deze richtsnoeren zijn ook een aanvulling bij de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad over een gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid."

Dankzij de recent goedgekeurde algemene groepsvrijstellingsverordening (zie IP/08/1110 en MEMO/08/482 ) kunnen de lidstaten een groot aantal steunmaatregelen toekennen zonder dat zij deze vooraf bij de Commissie behoeven te melden. Ook opleidingssteun en steun voor het in dienst hebben van kwetsbare werknemers of werknemers met een handicap vallen daaronder. Toch houden individuele steunmaatregelen waarbij grote bedragen aan steun worden verleend, potentieel een groter risico op concurrentieverstoring in. Daarom moet dit soort maatregelen nog steeds worden aangemeld om te kunnen nagaan of de positieve effecten van de steun opwegen tegen de negatieve effecten ervan.

In de algemene groepsvrijstellingsverordening is voor plannen om opleidingssteun te verlenen de drempel voor individuele aanmelding op 2 miljoen EUR bepaald. Voor werkgelegenheidssteun is deze drempel bepaald op 5 miljoen EUR per onderneming per jaar voor het in dienst hebben van kwetsbare werknemers en op 10 miljoen EUR per onderneming per jaar voor het in dienst hebben van werknemers met een handicap.

De vandaag goedgekeurde richtsnoeren over opleidings- en werkgelegenheidssteun beschrijven de criteria die Commissie zal gaan toepassen wanneer zij dergelijke individueel aangemelde steunmaatregelen op hun verenigbaarheid moet beoordelen.

Met name bieden deze richtsnoeren handvatten voor het soort gegevens dat de Commissie nodig heeft en voor de beoordelingsmethodiek die zij zal volgen. De gehanteerde criteria zijn gebaseerd op de beginselen uit het Actieplan Staatssteun van de Commissie, en met name de zogeheten afwegingstoets waarbij de positieve effecten van de steun worden afgewogen tegen de negatieve gevolgen die een potentiële concurrentieverstoring met zich kan brengen. Op deze basis zal de Commissie een algehele beoordeling van de steun uitvoeren, om te bepalen of de steunmaatregel, in zijn geheel beschouwd, kan worden goedgekeurd.

Voor mee r informatie, zie ook MEMO/09/260 .

De volledige tekst van de mededeling komt beschikbaar onder:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar