Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Brüsszel, 2009. június 3.

Állami támogatás: a Bizottság iránymutatást fogad el a képzési támogatásokról, illetve a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatásról

Az Európai Bizottság két iránymutató dokumentumot fogadott el, amelyek a nagy összegű képzési támogatások, illetve a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatások mélyreható értékelésének kritériumait rögzítik. Az iránymutatás ismerteti, hogy a Bizottságnak milyen információkra van szüksége az értékelés elvégzéséhez, valamint felvázolja a támogatás pozitív és negatív hatásainak mérlegelésén alapuló értékelési módszertant. A kritériumokat a Bizottság állami támogatások elemzésével kapcsolatos felülvizsgált gazdasági megközelítésével összhangban állapították meg, amely az állami támogatási cselekvési tervben lefektetett elveken alapul (lásd IP/05/680 és MEMO/05/195 ). A Bizottság többek között ezen iránymutatásokkal kívánja világosabbá és egyszerűbbé tenni az állami támogatási szabályokat.

Neelie Kroes, a versenypolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az iránymutatás hasznos és praktikus eszköz, mivel segítséget nyújt a hatóságoknak és a vállalkozásoknak ahhoz, hogy a képzési támogatásokat, illetve a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatásokat miként tudják minél gyorsabban jóváhagyatni. A két dokumentum a Bizottság 2005. évi állami támogatási cselekvési tervével összhangban folytatja az állami támogatások gazdasági alapú értékelésének végrehajtását. Az iránymutatás kiegészíti a Bizottság „Közös kötelezettségvállalás a foglalkoztatásért” című, Európai Tanácshoz címzett közleményét is”.

A nemrégiben elfogadott általános csoportmentességi rendelet (lásd IP/08/1110 és MEMO/08/482 ) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy jelentős számú támogatást nyújtsanak a Bizottság felé történő előzetes bejelentés nélkül, többek között a képzés, illetve a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása terén. A nagymértékű támogatásokra vonatkozó egyéni intézkedések azonban nagyobb kockázatot jelenthetnek a verseny torzulása szempontjából, ezért az ilyen intézkedések esetében továbbra is bejelentésre lesz szükség annak vizsgálata céljából, hogy a pozitív hatások valóban nagyobbak-e a negatívaknál.

Az általános csoportmentességi rendelet a képzési projektek támogatása esetében 2 millió EUR-ban állapítja meg a bejelentési kötelezettség határát. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási támogatása esetében ez a szint 5 millió EUR vállalkozásonként és évenként, a fogyatékkal élők foglalkoztatása esetében pedig 10 millió EUR vállalkozásonként és évenként.

A képzési és foglalkoztatási támogatásokról szóló iránymutató dokumentumok rögzítik azokat a kritériumokat, amelyek alapján a Bizottság vizsgálni fogja az ilyen egyénileg bejelentett támogatási intézkedések megfelelőségét.

Az iránymutatások különösen azt ismertetik, hogy a Bizottság milyen típusú információkat kér, és milyen értékelési módszertant követ. A kritériumokat a Bizottság állami támogatási cselekvési terve alapján határozták meg különös tekintettel arra a mérlegelő vizsgálatra, amely a támogatás által kiváltott pozitív hatásokat állítja szembe a verseny potenciális torzulása esetén fellépő esetleges negatív hatásokkal. Ennek alapján a Bizottság a támogatásról készített általános értékeléssel állapítja meg, hogy az egészében véve elfogadhatónak tekinthető-e.

További részletekért lásd a MEMO/09/260 dokumentumot.

A közlemény teljes szövege az alábbi internetcímen lesz elérhető:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar