Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2009

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή υιοθετεί κατευθύνσεις για τις ενισχύσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και για τις ενισχύσεις υπέρ των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο έγγραφα κατευθύνσεων που καθορίζουν τα κριτήρια για την εμπεριστατωμένη εκτίμηση των μεγάλων ποσών ενισχύσεων που χορηγούνται για την επαγγελματική εκπαίδευση και για τους εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία. Τα εν λόγω έγγραφα περιγράφουν το είδος των πληροφοριών που ζητεί η Επιτροπή για την αξιολόγηση και τη μέθοδο αξιολόγησης που εφαρμόζεται, η οποία βασίζεται στη στάθμιση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της ενίσχυσης. Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με την αναλυτική οικονομική προσέγγιση·που εφαρμόζει η Επιτροπή για την ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων, η οποία βασίζεται στις αρχές που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων (βλ. IP/05/680 και MEMO/05/195 ) και αποτελούν μέρος των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για να διευκρινίσει και να απλουστεύσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, κα Neelie Kroes, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα έγγραφα γενικών κατευθύνσεων αποτελούν ένα χρήσιμο και πρακτικό μέσο που θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις να καταλάβουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λάβουν γρήγορα έγκριση για τις ενισχύσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και για τις ενισχύσεις υπέρ των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία . Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή της οικονομικής προσέγγισης που ακολουθούμε για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 2005 της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπληρώνουν επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την κοινή δέσμευση για την απασχόληση.»

Ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία που εγκρίθηκε πρόσφατα (βλ. IP/08/1110 και MEMO/08/482 ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν πολλές ενισχύσεις, ιδίως για την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, διάφορα μεμονωμένα μέτρα που συνίστανται σε μεγάλα ποσά ενισχύσεων μπορούν να συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Επομένως, όσον αφορά τα μέτρα αυτά, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η κοινοποίηση, ούτως ώστε να αξιολογείται κατά πόσο οι θετικές επιπτώσεις αντισταθμίζουν τις αρνητικές.

Ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία ορίζει το όριο κοινοποίησης σε 2 εκατομμύρια EUR για τα σχέδια ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, το όριο αυτό καθορίζεται σε 5 εκατομμύρια EUR ετησίως ανά επιχείρηση για την απασχόληση των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Τα έγγραφα κατευθύνσεων σχετικά με τις ενισχύσεις επαγγελματικής κατάρτισης και τις ενισχύσεις απασχόλησης καθορίζουν τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για να αξιολογήσει τη συμβατότητα των μέτρων που κοινοποιούνται μεμονωμένα.

Ειδικότερα, τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν κατευθύνσεις για το είδος των πληροφοριών που ζητεί η Επιτροπή και για τη μέθοδο αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Τα κριτήρια βασίζονται στις αρχές του σχεδίου δράσης της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στο κριτήριο στάθμισης των θετικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις ενισχύσεις με τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού. Βάσει αυτών, η Επιτροπή θα αξιολογεί σφαιρικά την εκάστοτε ενίσχυση για να αποφασίσει αν είναι δυνατό να εγκριθεί στο σύνολό της.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και MEMO/09/ 260 .

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar