Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

V Bruselu dne 3. června 2009

Státní podpora: Komise přijala pokyny pro podporu na vzdělávání a podporu pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky

Evropská komise dnes přijala dvojí pokyny, které stanoví kritéria pro podrobné vyhodnocování velkých částek podpory na vzdělávání a podpory pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky. Tyto pokyny vymezují druh informací, které Komise požaduje pro své hodnocení, a metodiku vyhodnocování, která vychází z porovnání pozitivních a negativních účinků dané podpory. Tato kritéria jsou v souladu s vylepšeným ekonomickým přístupem k vyhodnocování státní podpory, který vychází ze zásad popsaných v akčním plánu pro státní podpory (viz IP/05/680 a MEMO/05/195 ). Jsou součástí snahy Komise o vyjasnění a zjednodušení pravidel státní podpory.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla, že „tyto pokyny jsou užitečným a praktickým krokem, který veřejným orgánům a podnikům pomůže pochopit, jak nejlépe zajistit rychlé schválení podpory na vzdělávání a podpory pro zdravotně postižené nebo znevýhodněné pracovníky. Jsou dalším naplněním našeho ekonomického přístupu k hodnocení státní podpory, jak stanoví akční plán pro státní podpory, který Komise předložila v roce 2005. Tyto pokyny rovněž doplňují sdělení Komise Evropské radě o společném úsilí v oblasti zaměstnanosti.“

Nedávno přijaté obecné nařízení o blokových výjimkách (viz IP/08/1110 MEMO/08/482 ) umožňuje členským státům, aby poskytovaly velké množství podpor, včetně podpory na vzdělávání a podpory na zaměstnávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků, aniž by tyto podpory musely předem oznamovat Komisi. Jednotlivá opatření podpory, při nichž jsou poskytovány vysoké částky podpory, však mohou představovat vyšší riziko narušení hospodářské soutěže. Pro takováto opatření podpory proto zůstává oznámení i nadále nutné, aby se vyhodnotilo, zda pozitivní účinky podpory převáží nad negativními.

Obecné nařízení o blokových výjimkách stanoví prahovou hodnotu ve výši 2 miliony EUR pro projekty podpory na vzdělávání. V případě podpory zaměstnanosti je tato prahová hodnota stanovena na 5 milionů EUR na jeden podnik a jeden rok při zaměstnávání znevýhodněných pracovníků a na 10 milionů EUR na jeden podnik a jeden rok při zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků.

Pokyny pro podporu na vzdělávání a podporu zaměstnanosti vymezují kritéria, na základě kterých Komise provede své hodnocení slučitelnosti těchto jednotlivě oznamovaných opatření podpory.

Zejména vymezují, jaké informace Komise potřebuje a jakou metodiku hodnocení bude používat. Tato kritéria vycházejí ze zásad akčního plánu pro státní podpory, zejména z ověření vyváženosti, které porovnává pozitivní účinky, jež podpora přináší, s negativním dopadem, který by mohlo způsobit případné narušení hospodářské soutěže. Na základě toho Komise provede celkové hodnocení, aby se určilo, zda lze podporu jako celek schválit.

Bližší informace viz MEMO/09/260 .

Oznámení je v úplném znění k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar