Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Brüsszel, 2009. június 3.

„Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett”: A Bizottság új stratégiát kezdeményez a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatásának kivédésére.

A gazdasági válság által sújtott emberek megsegítése érdekében az Unió 19 milliárd EUR-t szabadít fel, melynek kifizetésére az Európai Szociális Alap keretein belül kerül sor. Az EU ezenkívül más összegek folyósítását is előrehozza, és tagállami társfinanszírozást sem ír elő a 2009–2010-es időszakra. Az Európai Beruházási Bank Csoporttal és más partnerekkel együttműködve az Unió új hitellehetőséget teremt, amelyből azoknak nyújtanak majd mikrohitelekhez, akik egyébként nehezen jutnának hozzá magánvállalkozás vagy mikrovállalkozás alapításához szükséges finanszírozáshoz. Az „Unió közös elkötelezettsége a foglalkoztatás mellett” című közlemény kulcsfontosságú prioritásokat és intézkedéseket határoz meg, amelyek célja a munkahelyek megőrzése és mindazok megsegítése, akik nehézségekkel küzdenek, ezzel párhuzamosan pedig a felkészülés a fellendülésre. A kitűzött cél az, hogy valamennyi érintett szereplő, a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek, valamint a tagállamok és az Unió egymással együttműködve teljesítse a vállalt kötelezettséget. A javaslatokat az Európai Tanács június 18–19-én tartandó ülésén fogják jóváhagyás céljából az Európai Unió vezetői elé terjeszteni.

„Európa gyors intézkedésekkel reagált a pénzügyi és gazdasági válságra, melynek társadalmi vetületéről sem feledkezett meg. A Bizottság ma további lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Unió, a tagállamok és a szociális partnerek közös elkötelezettséggel és összehangolt fellépéssel megőrizzék a meglévő munkahelyeket és újakat teremtsenek,” – nyilatkozta José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke. „Például több milliárd euró összegű, átképzésre biztosított uniós támogatás kifizetését gyorsítjuk meg az Európai Szociális Alap kerete in belül, amely már eddig is évente több mint 9 millió embernek nyújtott segítséget a munkahelykereséshez. Nemzetközi pénzintézetekkel, különösen az Európai Beruházási Bank Csoporttal együtt egy új, 500 millió EUR-s mikrohitelkeretet teremtünk a vállalkozók támogatása céljából. Azt szeretnénk, ha nemzeti szinten 5 millió fiatal európai polgár tudna részt venni a szakképzési rendszerekben. Felszólítom az Európai Tanácsot, hogy támogassa ezt a nagyratörő tervet.”

„A válság a pénzügyi ágazatból indult, de ma már mindenki érzi a hatását,” – nyilatkozta Vladimír Špidla, az EU foglalkoztatásért felelős biztosa. „Az elmúlt hónapokban a nemzeti kormányokkal, valamint a munkavállalók és a munkaadók szervezeteivel szorosan együttműködve igyekeztünk kidolgozni, miként lehet a legeredményesebben kivédeni a válság szociális hatásait. Különösen arra kell összpontosítanunk, hogy a fiatalok munkát találjanak: nem engedhetjük meg, hogy ne tudjanak belépni a munkaerőpiacra. A „Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett” című program feszített, előretekintő és összehangolt napirend a munkanélküliség leküzdése, a munkahelyteremtés ösztönzése, valamint a fellendülésre történő felkészülés érdekében.”

A Bizottság javaslata a következő három területnek ad prioritást: a foglalkoztatás szintjének fenntartása, a munkahelyteremtés és a mobilitás elősegítése; a készségek fejlesztése és a munkaerő-piaci igények kielégítése; valamint a munkavállalási lehetőségek növelése. E javaslatok kiegészítik a Bizottság által a válság leküzdése érdekében hozott egyéb intézkedéseket, többek között a közelmúltban a pénzügyi felügyeletre vonatkozóan tett javaslatokat (lásd: IP/09/836 ), illetve azt, amelynek célja, hogy az Európai Globalizációs Alap hatékonyabban működjön válság idején (lásd: MEMO/09/221 ). Összhangban állnak továbbá az Uniónak a munkaerőpiacok reformjára vonatkozó hosszabb távú stratégiáival, köztük a lisszaboni stratégiával is. Elsősorban a fiatalokra összpontosítanak, hogy megkapják mindazokat a képzési és munkavállalási lehetőségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy még idén a válság ellenére be tudjanak lépni a munkaerőpiacra.

A Bizottság az alábbi intézkedéseket magában foglaló intézkedéssorozatra tesz javaslatot:

  • 19 milliárd EUR összegű tervezett finanszírozás kifizetésének felgyorsítása, mely azt hivatott elősegíteni, hogy a munkavállalók meg tudják tartani munkahelyüket, vagy az Európai Szociális Alap által támogatott képességfejlesztésnek, a vállalkozó szellem ösztönzésének és az állami foglalkoztatási szolgálat továbbfejlesztésének köszönhetően új munkahelyet találjanak. A 2009–2010-es időszakban a Bizottság a tagállamok által bejelentett kiadások 100 %-át térítheti meg. Ez azt jelenti, hogy nem előírás a nemzeti társfinanszírozás annak érdekében, hogy az állampolgárokat segítő projekteket gyorsabban el lehessen indítani.

  • Az Unió meglévő költségvetéséből 100 millió EUR átcsoportosítása, ami – a nemzetközi pénzintézetek, különösen az Európai Beruházási Bank Csoport által rendelkezésre bocsátott finanszírozással együtt – több mint 500 millió EUR-t biztosít egy új uniós mikrohitel-lehetőség létrehozására. Ezek a mikrohitelek azok számára jelentenek majd támogatást, akiket az a veszély fenyeget, hogy nem kapnak finanszírozást vállalkozás indításához – például akik a közelmúltban váltak munkanélkülivé –, illetve a hitelválság sújtotta mikrovállalkozások által történő foglalkoztatást erősítik.

  • Kötelezettségvállalás arra, hogy az Unió területén legalább 5 millió hely álljon a munkanélküliség által fenyegetett fiatalok rendelkezésére a szakképzési rendszerekben; továbbá annak a célnak a megfogalmazása, hogy a munkanélküli fiataloknak minél hamarabb biztosítsanak képzési vagy munkalehetőséget.

  • A foglalkoztatásnak rövidített munkaidő és képzés segítségével történő fenntartását célzó rendszerek támogatása, többek között az ESZA keretein belül.

  • Azonnali segítség a munkanélküliek számára, hogy el lehessen kerülni a hosszú távú munkanélküliség és a megfelelő készségek elvesztésének veszélyét, ezen belül javaslatok arra, hogy minden munkanélküli a lehető legrövidebb időn belül képzési vagy munkalehetőséget kapjon: a 20 év alatti fiatalok 1 hónapon belül, a 20 és 25 év közöttiek 2 hónapon belül, a 25 évnél idősebbek pedig 3 hónapon belül. Az ESZA nyújtson támogatást ezeknek az „újrakezdési” céloknak az eléréséhez.

  • A leghátrányosabb helyzetűek ismételt munkába állásának támogatása például a nem munkabér-jellegű költségek szintjének csökkentésével, a felvételük ösztönzésével, valamint alacsony képzettséget igénylő munkalehetőségek biztosításával a háztartási és ápolási szolgáltatások területén.

  • Új online „match and map” álláskereső szolgálat, mellyel a munkakeresők az Európa-szerte meghirdetett álláslehetőségek között a meglévő EURES foglalkoztatási portálon keresztül megtalálhatják a készségeiknek megfelelő állásokat, továbbá kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a másik tagállamban munkát kereső munkanélküliek legalább hat hónapig jogosultak lesznek azokra a munkanélküli ellátásokra, amelyekre az állandó lakóhelyük szerinti országban jogosultak voltak.

  • A készségek fejlesztésére és a munkaerő-piaci igényekkel való nagyobb összhangra helyezett hangsúly, valamint az EU jelenlegi és jövőbeni munkaerő-piaci igényeinek – többek között a környezetbarát készségeknek – a Bizottság által történő elemzése ágazatonként.

  • Praktikus eszköztár, melynek köszönhetően a vállalatok, a munkavállalók és képviselőik hatékonyabban tudják előre jelezni és kezelni a vállalatok szerkezetátalakítását .

  • Képzési útmutató kisvállalkozások számára , melynek segítségével a kkv-k szinten tarthatják, illetve megszerezhetik a szükséges készségeket.

A mai közlemény kapcsolódik az EU május 7-én tartott foglalkoztatási csúcstalálkozójához (lásd: IP/09/718 és MEMO/09/223 ). A következő lépés, hogy a Bizottság előterjeszti javaslatait az Európai Tanács június 18–19-én tartandó ülésén, amelyre meghívást kapnak az állam- és kormányfők, hogy aláírják a „Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett” című dokumentumot. A Bizottság az Európai Tanács 2010. tavaszi ülése előtt időben be fog számolni a „Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett” című program keretében elért eredményekről, valamint a 2010 utáni lisszaboni stratégiára gyakorolt hatásairól.

Lásd még: MEMO/09/259

További információk:

Közös elkötelezettség a foglalkoztatás mellett (1. rész: Az Európai Bizottság közleménye, 2. rész: Mellékletek)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Barroso elnök úr válsággal foglalkozó weboldala:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Weboldal a válság szociális hatásairól:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=736


Side Bar