Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/09/853

V Bruseli 29. mája 2009

Otvorená debata na Európskom fóre pre jadrovú energiu v Prahe o príležitostiach, rizikách a transparentnosti v oblasti jadrovej energie

Jan Fischer, predseda vlády Českej republiky, jeho slovenský partner Róbert Fico a komisár EÚ Vladimír Špidla dnes v českom hlavnom meste Prahe otvorili štvrté plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre jadrovú energiu (ENEF). 250 vysokopostavených účastníkov zastupujúcich všetky priamo zainteresované strany diskutujú o rizikách, príležitostiach a otázkach transparentnosti súvisiacich s jadrovou energiou.

S poukazom na stratégiu Komisie pre ucelenú politiku v oblasti energetiky a zmeny klímy komisár Špidla povedal: „Ak rýchlo prijmeme rozhodnutie o strategických investíciách, je možné, že do začiatku dvadsiatych rokov tohto storočia sa budú približne dve tretiny elektriny EÚ vyrábať zo zdrojov s nízkymi emisiami uhlíka. Cieľom EÚ je okrem toho odstrániť do roku 2050 emisie uhlíka zo všetkých dodávok elektriny v EÚ. Aj keď o tejto otázke rozhodujú jednotlivé členské štáty, jadrová energia môže k naplneniu týchto ambícií významne prispieť – na výrobe elektriny v Európe sa podieľa približne jednou tretinou a predstavuje zabezpečený a konkurencieschopný zdroj energie s nízkymi emisiami uhlíka. V tejto súvislosti komisár Špidla zdôraznil: Treba, aby Európska únia vypracovala čo najvyspelejší rámec pre jadrovú bezpečnosť, zabezpečenie a nešírenie jadrových zbraní“ a zároveň potvrdil, že Komisia podniká na vyriešenie všetkých týchto otázok konkrétne kroky.

ENEF slúži ako platforma pre širokú diskusiu medzi všetkými priamo zainteresovanými stranami o príležitostiach a rizikách jadrovej energie. Fórum odpovedá na výzvy súvisiace s európskou energetickou politikou. Predseda Komisie José Manuel Barroso nedávno podčiarkol, že „je nevyhnutné naďalej podnecovať vecnú diskusiu o budúcnosti jadrovej energie.“

Na pražskom zasadnutí sa fórum venovalo konkrétne jadrovej bezpečnosti, politikám týkajúcim sa jadrového odpadu, možným iniciatívam zameraným na odbornú prípravu, vzdelávanie a transparentnosť.

Na fóre sa opätovne zišlo 250 účastníkov štátnej správy členských štátov, európskych inštitúcií a veľkých energetických spoločností, ako aj veľký počet rozhodujúcich činiteľov v oblasti verejnej správy, priemyslu, financií a občianskej spoločnosti.

Návrh Komisie vytvoriť Európske fórum pre jadrovú energiu schválila Európska rada v marci 2007. Fórum sa koná striedavo v Bratislave a Prahe.


Side Bar