Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

IP/09/853

V Bruselu dne 29. května 2009

Otevřená diskuse o příležitostech, rizicích a transparentnosti v oblasti jaderné energie na Evropském jaderném fóru v Praze

Jan Fischer, předseda vlády České republiky, jeho slovenský protějšek Robert Fico a komisař EU Vladimír Špidla zahájili dnes v hlavním městě České republiky Praze čtvrté plenární zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF). 250 vysoce postavených účastníků zastupujících všechny zúčastněné strany diskutovalo o rizicích, příležitostech a otázkách transparentnosti spojených s jadernou energií.

S poukazem na strategii Komise pro ucelenou politiku v oblasti energetiky a změny klimatu komisař Špidla prohlásil: „Dokážeme-li rychle rozhodnout o strategických investicích, je možné, že již počátkem dvacátých let tohoto století budou téměř dvě třetiny elektřiny v EU vyráběny ze zdrojů s nízkými emisemi uhlíku. Cílem EU kromě toho je do roku 2050 odstranit emise uhlíku z veškerých dodávek elektřiny v EU. Třebaže o této otázce rozhodují jednotlivé členské státy, jaderná energie může k dosažení těchto cílů významně přispět – na výrobě elektrické energie v Evropě se podílí zhruba jednou třetinou a představuje zajištěný a konkurenceschopný zdroj energie s nízkými emisemi uhlíku. V této souvislosti komisař Špidla zdůraznil: „Je třeba, aby Evropská unie vypracovala co možná nejdokonalejší rámec pro jadernou bezpečnost, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní,“ a zároveň potvrdil, že Komise podniká ve všech těchto oblastech konkrétní kroky.

Fórum slouží jako platforma pro širokou diskusi o výhodách a rizicích jaderné energie mezi všemi zúčastněnými stranami. Zabývá se problémy evropské energetické politiky. Předseda Komise José Manuel Barroso nedávno zdůraznil, že „je nezbytné nadále podporovat věcnou diskusi o budoucnosti jaderné energie.“

V Praze se fórum zaměřilo konkrétně na jadernou bezpečnost, politiky nukleárního odpadu, možné iniciativy v oblasti odborné přípravy a vzdělávání a transparentnosti.

Fórum znovu přilákalo 250 účastníků z vlád členských států, evropských institucí, velkých energetických společností, jakož i velký počet klíčových subjektů veřejné správy, průmyslu, financí a občanské společnosti.

Návrh Evropské komise o zřízení Evropského jaderného fóra schválila Evropská rada v březnu 2007. Fórum se koná střídavě v Bratislavě a v Praze.


Side Bar