Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Bruselj, 29. maja 2009

Podnebne spremembe: Komisija pozdravlja upad emisij toplogrednih plinov v letu 2007, ko so padle že tretje leto zapored

Evropski okoljski komisar Stavros Dimas je danes pozdravil novico, da so emisije toplogrednih plinov iz EU padle že tretje leto zapored. Popis emisij, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje za leto 2007, tj. zadnje leto, za katero so na voljo popolni podatki, kaže, da so se emisije EU-15 zmanjšale za 1,6% v primerjavi z letom 2006, gospodarska rast pa je znašala 2,7 %. Zaradi tega zmanjšanja so emisije v EU-15 za 5,0 % pod njihovimi ravnmi v izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). S tem je EU-15 na najboljši poti k uresničitvi svojega cilja iz Kjotskega protokola, v skladu s katerim naj bi bile njene emisije v obdobju 2008–2012 v povprečju najmanj za 8 % pod ravnmi iz izhodiščnega leta. Emisije v EU-27 so se isto leto zmanjšale za 1,2 %, tako da so bile za 12,5 % manjše kot v izhodiščnem letu.

Komisar Dimas je dejal: „Nedavno zmanjšanje emisij v državah EU-15 nas navdaja z zaupanjem, da bomo uspešno dosegli cilj iz Kjota. Potem ko je leta 2007 več kot polovica držav članic iz skupine EU-15 še enkrat zabeležila znatna zmanjšanja emisij, je zdaj naš glavni cilj zagotoviti, da se na konferenci v K ø benhavnu decembra doseže za obdobje po letu 2012 ambiciozni sporazum o svetovnem podnebju. To bo ustvarilo okvir za prihodnja zmanjšanja emisij po vsem svetu v prihodnosti.“

Dodal je še: „Čeprav je bilo zmanjšanje leta 2007 v državah EU-15 delno posledica ugodnih vremenskih pogojev v nekaterih državah članicah, trend zmanjševanja emisij v zadnjih treh letih kaže, da zdaj proaktivne podnebne politike in ukrepi, sprejeti po Kjotu na nacionalni ravni in na ravni EU, začenjajo prinašati sadove. Podnebni in energetski paket, sprejet prejšnji mesec, zagotavlja, da bodo v prihodnjih letih dosežena še večja zmanjšanja.“

Emisije se zmanjšujejo kljub gospodarski rasti

Zmanjšanje emisij v EU-15 za 1,6 % med letoma 2006 in 2007 je bilo v nasprotju s povečanjem BDP za 2,7 % v istem obdobju. To pomeni, da je EU uspelo še bolj zmanjšati povezavo med emisijami in gospodarsko rastjo. Emisije so se zmanjšale tudi v preteklih dveh letih, in sicer za 0,9 % v letu 2005 in 0,6 % v letu 2006.

Glavni razlogi za zmanjšanje emisij v letu 2007 – skupno 6 4 milijonov ton ekvivalenta CO 2 – so bila zmanjšanja emisij iz gospodinjstev zaradi toplejšega vremena in iz proizvodnih obratov ter obratov za proizvodnjo železa in jekla. V nasprotju s tem pa so se povečale emisije, povezane s hladilnimi in klimatskimi napravami.

Večina sektorjev je zabeležila zmanjšanje emisij med izhodiščnim letom in letom 2007. Emisije iz industrijskih procesov so se zmanjšale za 14,1 %, iz proizvodnje energije brez upoštevanja prometnega sektorja za 7,4 %, iz uporabe topil in drugih proizvodov za 23,7 %, iz kmetijstva za 11,3 % in iz odpadkov za 38,9 %. V nasprotju s tem so se emisije iz prometa nasploh povečale za 23,7 % in tiste iz cestnega prometa za 24,7 %.

Emisije v EU-27 so se v istem letu zmanjšale za 1,2 %. Tako so bile za 12,5 % pod ravnmi izhodiščnega leta, ki v nekaterih državah članicah ni leto 1990, in za 9,3% pod ravnmi leta 1990. Zmanjšanje glede na leto 2006, skupno za 59,4 milijonov ton ekvivalenta CO 2 , se lahko pripiše v glavnem istim vzrokom kot v EU-15. Povečanja emisij v EU-27 so bila zabeležena v prometu, proizvodnji cementa, elektrarnah in toplarnah ter pri hladilnih in klimatskih napravah.

Kjotski protokol ne vsebuje emisijskih ciljev za države EU-12, saj te države takrat niso bile članice EU. Vendar ima vsaka od držav EU-12 individualno kjotsko zavezo, da zmanjša emisije za 6 % oziroma 8 % pod ravni izhodiščnega leta, razen Cipra in Malte, ki nimata nobenega ciljnega zmanjšanja.

Podatke je zbrala Evropska agencija za okolje in jih predložila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

Drugi podatki:

Evropska agencija za okolje

www.eea.europa.eu

Priloga

Emisije toplogrednih plinov v ekvivalentih CO 2 (brez ponorov ogljika) v primerjavi s cilji iz Kjotskega protokola za obdobje 2008–2012

DRŽAVA ČLANICA

1990

Kjotski protokol,
izhodiščno leto 1)

2007

Sprememba 2006-2007

Sprememba 2006-2007

Sprememba 1990-2007

Sprememba izhodiščno leto–2007

Cilji za obdobje 2008–12 na podlagi Kjotskega protokola in „delitve bremen v EU“

(v milijonih ton)

(v milijonih ton)

(v milijonih ton)

(v milijonih ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Avstrija

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9 %

11,3 %

11,3 %

-13,0 %

Belgija

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9 %

-8,3 %

-9,9 %

-7,5 %

Danska

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2 %

-3,5 %

-3,9 %

-21,0 %

Finska

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0 %

10,6 %

10,3 %

0,0 %

Francija

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0 %

-5,6 %

-5,8 %

0,0 %

Nemčija

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4 %

-21,3 %

-22,4 %

-21,0 %

Grčija

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9 %

24,9 %

23,2 %

25,0 %

Irska

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7 %

25,0 %

24,5 %

13,0 %

Italija

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8 %

7,1 %

6,9 %

-6,5 %

Luksemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9 %

-1,6 %

-1,9 %

-28,0 %

Nizozemska

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5 %

-2,1 %

-2,6 %

-6,0 %

Portugalska

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4 %

38,1 %

36,1 %

27,0 %

Španija

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1 %

53,5 %

52,6 %

15,0 %

Švedska

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2 %

-9,1 %

-9,3 %

4,0 %

Združeno kraljestvo

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7 %

-17,4 %

-18,0 %

-12,5 %

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6 %

-4,3 %

-5,0 %

-8,0 %

Bolgarija

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9 %

-35,8 %

-43,0 %

-8,0 %

Ciper

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6 %

85,3 %

Se ne uporablja.

Se ne uporablja.

Češka

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2 %

-22,5 %

-22,4 %

-8,0 %

Estonija

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8 %

-47,5 %

-48,3 %

-8,0 %

Madžarska

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7 %

-23,5 %

-34,2 %

-6,0 %

Latvija

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5 %

-54,7 %

-53,4 %

-8,0 %

Litva

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1 %

-49,6 %

-49,9 %

-8,0 %

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3 %

45,7 %

Se ne uporablja.

Se ne uporablja.

Poljska

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1 %

-13,2 %

-29,2 %

-6,0 %

Romunija

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0 %

-37,3 %

-45,3 %

-8,0 %

Slovaška

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1 %

-35,9 %

-34,8 %

-8,0 %

Slovenija

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7 %

11,6 %

1,8 %

-8,0 %

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

12 ,5 %

Se ne uporablja.


Side Bar