Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Bruxelles, 29 mai 2009

Schimbări climatice: Comisia salută reducerea în 2007 a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru al treilea an consecutiv

Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a anunțat astăzi cu satisfacție că emisiile de gaze cu efect de seră din UE au înregistrat o nouă scădere, pentru al treilea an consecutiv. Inventarul emisiilor efectuat de Agenția Europeană de Mediu pentru anul 2007, cel mai recent an pentru care sunt disponibile informații complete, arată că emisiile din UE-15 s-au redus cu 1,6% față de anul 2006, în condițiile în care economia a înregistrat o creștere de 2,7%. Această reducere determină o scădere e emisiilor din UE‑15 la un nivel cu 5% mai mic față de nivelurile din anul de referință (1990 în majoritatea cazurilor). Astfel, UE-15 se află pe calea cea bună spre îndeplinirea obiectivului stabilit prin Protocolul de la Kyoto, acela de a reduce emisiile, între 2008-2012, cu 8% în medie sub nivelul înregistrat în anul de referință. Emisiile din UE-27 au scăzut cu 1,2% în cursul anului, situându-se la un nivel cu 12,5% mai mic față de anul de referință.

Comisarul Dimas a declarat: „Această nouă reducere a emisiilor în UE‑15 ne face să fim încrezători în posibilitatea de a îndeplini cu succes obiectivul Protocolului de la Kyoto. Peste jumătate din statele membre UE-15 au înregistrat și în 2007 reduceri semnificative, însă în acest moment principala noastră preocupare este să ne asigurăm că, la conferința de la Copenhaga din luna decembrie, vom putea ajunge la un acord global ambițios cu privire la schimbările climatice pentru perioada ulterioară anului 2012. Acesta va crea un cadru pentru reducerea emisiilor la nivel mondial în viitor.”

Comisarul a adăugat: „Cu toate că reducerea din 2007 a emisiilor din UE-15 s-a datorat parțial, în anumite state membre, condițiilor meteo favorabile, tendința de scădere a emisiilor din ultimii trei ani indică faptul că politicile proactive în domeniul schimbărilor climatice și măsurile luate la nivel național și la nivelul UE după semnarea Protocolului de la Kyoto încep să dea roade. Pachetul privind clima și energia, adoptat luna trecută, garantează că în anii următori se vor înregistra reduceri și mai mari.”

Tendință de reducere a emisiilor, în ciuda creșterii economice

Între 2006 și 2007, în UE-15 s-a înregistrat o scădere de 1,6% a emisiilor în ciuda faptului că, în aceeași perioadă, PIB-ul a cunoscut o creștere de 2,7%. Aceasta înseamnă că UE a reușit să realizeze o disociere și mai puternică între nivelul emisiilor și creșterea economică. Nivelul emisiilor înregistrase o scădere și în anii anteriori, cu 0,9% în 2005 și cu 0,6% în 2006.

Principalele cauze ale reducerii din 2007 a emisiilor – care au totalizat 64 milioane tone de echivalent CO 2 – au fost reprezentate de scăderile emisiilor din gospodării, datorită temperaturilor mai ridicate, precum și ale emisiilor generate de industria de prelucrare și de producția de fier și oțel. Pe de altă parte, însă, emisiile generate de aparatele de refrigerare și aer condiționat au înregistrat o creștere.

Cele mai multe sectoare au înregistrat scăderi ale emisiilor între anul de referință și anul 2007. Emisiile din procesele industriale au scăzut cu 14,1%, cele provenite din consumul de energie fără transport cu 7,4%, cele rezultate în urma utilizării solvenților și a altor produse cu 23,7%, cele din agricultură cu 11,3%, iar cele provenite din deșeuri cu 38,9%. În schimb, emisiile provenite din transporturi în general au crescut cu 23,7%, iar cele din transportul rutier cu 24,7%.

În UE-27 , emisiile s-au redus cu 1,2% în cursul anului. Astfel, acestea s-au situat la un nivel cu 12,5% mai scăzut decât în anul de referință, care, pentru anumite state membre, este altul decât 1990, și cu 9,3% mai scăzut față de nivelurile din 1990. Reducerea față de anul 2006, care totalizează 59,4 milioane tone de echivalent CO 2 , poate fi în linii mari atribuită acelorași cauze ca și pentru UE-15. În UE-27, s-au înregistrat creșteri ale emisiilor în transporturi, în producția de ciment, electricitate și încălzire publică, precum și în producția de echipamente de refrigerare și aer condiționat.

În ceea ce privește UE-27, nu există un obiectiv privind emisiile în cadrul Protocolului de la Kyoto, deoarece, la momentul semnării acestuia, statele UE-12 nu făceau încă parte din UE. Cu toate acestea, toate statele UE-12 au angajamente individuale de reducere a emisiilor cu 6% sau 8% față de anii de referință, cu excepția Ciprului și a Maltei, care nu au astfel de obiective.

Datele au fost compilate de Agenția Europeană de Mediu și prezentate Convenției‑cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC ).

Informații suplimentare

Agenția Europeană de Mediu

www.eea.europa.eu

Anexă

Emisii de gaze cu efect de seră în echivalent CO 2 (cu excepția rezervoarelor de carbon) comparate cu obiectivele din Protocolul de la Kyoto pentru 2008-2012

STAT MEMBRU

1990

Protocolul de la Kyoto
anul de referință 1)

2007

Evoluție 2006-2007

Evoluție 2006-2007

Evoluție 1990-2007

Evoluție față de anul de referință -2007

Obiective 2008-12 din Protocolul de la Kyoto și împărțirea sarcinii la nivelul UE

(milioane tone)

(milioane tone)

(milioane tone)

(milioane tone)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgia

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Danemarca

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finlanda

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Franța

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Germania

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Grecia

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Irlanda

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Italia

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Țările de Jos

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugalia

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spania

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Suedia

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Regatul Unit

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

UE-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cipru

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Republica Cehă

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estonia

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Ungaria

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Letonia

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Lituania

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Polonia

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

România

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovacia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

UE-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12.5%

Nu se aplică.


Side Bar