Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

Bruksela, dnia 29 maja 2009 r.

Zmiany klimatu: Komisja z zadowoleniem przyjmuje spadek emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. w trzecim z kolei roku

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas w dniu dzisiejszym z zadowoleniem przyjął informację, że zanotowano trzeci kolejny rok spadku emisji gazów cieplarnianych w UE. Sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska wykaz emisji za rok 2007, ostatni rok, za który dostępne są kompletne dane, ukazuje, że poziom emisji w krajach UE-15 spadł o 1,6 proc. w porównaniu z 2006 r., podczas gdy gospodarka odnotowała wzrost o 2,7 %. Spadek ten oznacza, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 5,0 proc. w porównaniu z rokiem bazowym (1990 r. w większości przypadków). Dzięki tej redukcji UE-15 zbliża się do osiągnięcia celu założonego w protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu w latach 2008-2012 emisji o przynajmniej 8 proc. w porównaniu z rokiem bazowym. Emisje w całej UE-27 spadły w 2007 r. o 1,2 proc., czyli zmniejszyły się o 12,5 proc. w stosunku do roku bazowego.

Komisarz Dimas powiedział: „Spadek poziomu emisji obserwowany ostatnio w krajach UE-15 utwierdza nas w przekonaniu, że uda nam się osiągnąć cel określony w protokole z Kioto. Ponieważ ponad połowa państw członkowskich UE-15 ponownie odnotowała w 2007 r. znaczne obniżenie poziomów emisji, naszym głównym celem jest obecnie zadbanie o to, by na konferencji, która odbędzie się w grudniu w Kopenhadze, udało nam się osiągnąć ambitne światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu na okres następujący po roku 2012. Powstaną w ten sposób ramy dla przyszłych redukcji emisji na świecie.”

Komisarz dodał również: „Mimo że redukcja emisji odnotowana w 2007 r. w krajach UE-15 wynikała po części ze sprzyjających warunków atmosferycznych w niektórych państwach członkowskich, obserwowana od trzech lat tendencja spadkowa wskazuje, że aktywna polityka klimatyczna oraz środki podejmowane na szczeblu krajowym i unijnym od czasu uchwalenia protokołu z Kioto zaczynają przynosić owoce. Przyjęty w zeszłym miesiącu pakiet klimatyczno-energetyczny gwarantuje jeszcze większe redukcje poziomu emisji w nadchodzących latach.”

Tendencja spadkowa pomimo wzrostu gospodarczego

Spadek emisji w krajach UE-15 o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem 2006 kontrastował ze wzrostem PKB rzędu 2,7 proc. Oznacza to, że UE odnosi sukcesy w rozdzielaniu poziomu emisji i wzrostu gospodarczego. Emisje spadały również w dwóch poprzednich latach, o 0,9 proc. w 2005 r. i 0,6 proc. w 2006 r.

Głównym powodem obniżenia poziomu emisji łącznie o 6 4 mln ton równoważnika CO 2 w 2007 r. był spadek emisji z gospodarstw domowych ze względu na wysokie temperatury oraz ograniczenie emisji z przemysłu wytwórczego i produkcji żelaza oraz stali. Wzrosły z kolei emisje związane z chłodnictwem i klimatyzacją.

W okresie od roku bazowego do 2007 r. spadek emisji odnotowała większość sektorów. Poziom emisji z procesów przemysłowych obniżył się o 14,1 proc., z sektora energetycznego bez transportu o 7,4 proc., z użytkowania rozpuszczalników i innych produktów o 23,7 proc., z rolnictwa o 11,3 proc. i z odpadów o 38,9 proc. Z kolei emisje z transportu wzrosły ogółem o 23,7 proc., natomiast z transportu drogowego o 24,7 proc.

Emisje w całej UE-27 spadły w 2007 r. o 1,2 proc.. Konsekwentnie utrzymały poziom 12,5 proc. poniżej poziomu z roku bazowego (który dla niektórych państw członkowskich jest inny niż rok 1990) i 9,3 proc. poniżej poziomu z roku 1990. Spadek o łącznie 59,4 mln ton równoważnika CO 2 w porównaniu z 2006 r. można zasadniczo przypisać tym samym przyczynom, które dotyczyły krajów UE-15. Wzrost emisji w całej UE-27 odnotowano w transporcie, produkcji cementu oraz w publicznej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także w chłodnictwie i klimatyzacji.

W protokole z Kioto nie określono docelowego poziomu emisji dla całej UE-27, ponieważ kraje UE-12 nie były jeszcze wówczas państwami członkowskimi Unii. Jednak wszystkie państwa członkowskie UE-12 podjęły indywidualne zobowiązania z Kioto do ograniczenia emisji do 6 proc. lub 8 proc. w porównaniu z rokiem bazowym, z wyjątkiem Cypru i Malty, które nie wyznaczyły żadnych celów.

Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska i przedłożone Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Dalsze informacje

European Environment Agency

www.eea.europa.eu

Załącznik

Emisje gazów cieplarnianych w równoważniku CO 2 (bez pochłaniaczy CO 2 ) w porównaniu z celami określonymi w protokole z Kioto na lata 2008-2012

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

1990

Protokół z Kioto:
rok bazowy
1)

2007

Zmiana 2006-2007

Zmiana 2006-2007

Zmiana 1990-2007

Zmiana rok bazowy-2007

Cele na lata 2008–12 zgodnie z protokołem z Kioto oraz „podział obciążenia w UE”

(miliony ton)

(miliony ton)

(miliony ton)

(miliony ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgia

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Dania

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finlandia

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Francja

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Niemcy

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Grecja

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Irlandia

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Włochy

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luksemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Holandia

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugalia

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Hiszpania

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Szwecja

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Zjednoczone Królestwo

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

UE-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bułgaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cypr

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Republika Czeska

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estonia

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Węgry

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Łotwa

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Litwa

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Not applicable

Not applicable

Polska

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Rumunia

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Słowacja

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Słowenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

Nie dotyczy

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Side Bar