Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

Brussel, 29 mei 2009

Klimaatverandering: Commissie tevreden dat de broeikasgasuitstoot in 2007 voor het derde jaar op rij is gedaald

Europees commissaris voor milieu, Stavros Dimas, toonde zich vandaag bijzonder tevreden met het nieuws dat de broeikasgasuitstoot in de EU voor het derde jaar op rij is gedaald. Uit de door het Europees Milieuagentschap samengestelde emissie‑inventaris voor 2007 - het laatste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn - blijkt dat de emissies van de EU‑15 sedert 2006 met 1,6 % zijn gedaald, ondanks een economische groei van 2,7 %. Dankzij deze daling ligt de uitstoot van de EU‑15 nu 5,0 % onder het niveau van het basisjaar (in de meeste gevallen 1990). Hierdoor is de EU-15 goed op weg om de doelstellingen van het Kyotoprotocol te halen: in de periode 2008‑2012 een daling van de uitstoot realiseren die gemiddeld 8 % onder het niveau van het basisjaar ligt. In de EU‑27 daalde de uitstoot met jaarlijks 1,2 % tot een niveau van 12,5 % onder het niveau van het basisjaar werd bereikt.

Commissaris Dimas zei daarover: “De recente daling van de uitstoot in de EU‑15 sterkt ons in ons vertrouwen dat we de Kyoto‑doelstellingen zullen halen. Nu meer dan de helft van de EU‑15‑lidstaten in 2007 eens te meer een aanzienlijke vermindering van de emissies mochten registreren, willen wij er nu vooral voor zorgen dat tijdens de conferentie van Kopenhagen in december een ambitieuze wereldwijde klimaatovereenkomst wordt gesloten. Daarmee zal een kader worden gecreëerd voor wereldwijde uitstootbeperkingen in de toekomst.”

Hij voegde daaraan toe: “Hoewel de in 2007 in de EU‑15 vastgestelde uitstootdaling gedeeltelijk moet worden toegeschreven aan gunstige weersomstandigheden in sommige lidstaten, blijkt toch uit de gegevens van de laatste drie jaren dat het proactieve klimaatbeleid en de sedert het verdrag van Kyoto zowel op nationaal als op EU‑niveau genomen maatregelen vrucht beginnen af te werpen. Dankzij de klimaat‑ en energiemaatregelen die vorige maand werden goedgekeurd, zullen in de komende jaren nog grotere uitstootdalingen worden geregistreerd.”

Uitstootdalingen niettegenstaande economische groei

Van 2006 tot 2007 stond in de EU‑15 tegenover de daling van de broeikasgasuitstoot met 1,6 % een stijging van het BBP met 2,7 %. Dat betekent dat de EU erin is geslaagd uitstoot en economische groei beter te ontkoppelen. In de twee voorgaande jaren was de uitstoot ook al gedaald, namelijk met 0,9 % in 2005 en met 0,6 % in 2006.

De uitstootdaling van 2007 ten belope van in totaal 6 4 miljoen ton CO 2 ‑equivalent is vooral te danken aan de huishoudens - dankzij het warmere weer - evenals aan de industrie en de ijzer‑ en staalnijverheid. Daartegenover stond dat de emissies van koel‑ en klimaatregelinginstallaties stegen.

De meeste sectoren registreerden uitstootdalingen tussen het basisjaar en 2007. De uitstoot die het gevolg was van industriële processen daalde met 14,1 %, de uitstoot ten gevolge van energieverbruik zonder vervoer met 7,4 %; oplosmiddelen en andere producten waren goed voor een daling met 23,7 %, de landbouw voor een daling met 11,3 % en afval voor een daling met 38,9 %. De uitstoot door het vervoer in het algemeen daarentegen steeg met 23,7 % en het vervoer over de weg op zich was goed voor een stijging met 24,7 %.

In de EU‑27 daalde de uitstoot met jaarlijks 1,2 %. Bijgevolg lag de uitstoot 12,5 % onder het niveau van het basisjaar - dat voor sommige lidstaten niet het jaar 1990 is - en 9,3 % onder het niveau van 1990. Voor de uitstootdaling ten opzichte van 2006 - namelijk in totaal 59,4 miljoen ton CO 2 ‑equivalent - kunnen ruwweg dezelfde redenen als voor de EU‑15 worden aangehaald. Uitstootstijgingen werden in de EU‑27 geregistreerd in de sectoren vervoer, cementproductie, openbare elektriciteitsvoorziening en verwarming, koeling en klimaatregeling.

De EU‑27 hebben geen doelstellingen in het kader van het Kyoto-verdrag aangezien de EU‑12 destijds nog niet waren toegetreden. Alle EU‑12 lidstaten zijn evenwel in het kader van het Kyoto-verdrag individuele verbintenissen aangegaan om hun uitstoot tot 6 % of 8 % onder het niveau van het basisjaar te verlagen, met uitzondering van Cyprus en Malta die geen doelstellingen hebben.

De gegevens werden verzameld door het Europees Milieuagentschap en doorgegeven aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

Nadere informatie

Europees Milieuagentschap

www.eea.europa.eu

Bijlage

Broeikasgasemissies in CO 2 ‑equivalent (exclusief koolstofputten) getoetst aan de doelstellingen in het kader van het Kyotoprotocol voor 2008‑12

LIDSTAAT

1990

Kyotopro- tocol
basisjaar

2007

Verande-ring 2006-2007

Verande -ring 2006-2007

Verande -ring 1990-2007

Verandering basisjaar‑2007

Doelstellin -gen 2008‑12 in het kader van het Kyotoproto-col en “lastenver-deling EU”

(in miljoen ton)

(in miljoen ton)

(in miljoen ton)

(in miljoen ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Oostenrijk

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

België

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Denemarken

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finland

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Frankrijk

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Duitsland

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Griekenland

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Ierland

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Italië

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Nederland

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spanje

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Zweden

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Verenigd Koninkrijk

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgarije

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cyprus

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Tsjechië

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estland

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Hongarije

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Letland

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Litouwen

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Polen

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Roemenië

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slowakije

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovenië

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12.5%

Niet van toepassing


Side Bar