Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Briselē, 2009. gada 29. maijā

Klimata pārmaiņas — Eiropas Komisija ir gandarīta par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos, kāda bijusi vērojama 2007. gadā – trešo gadu pēc kārtas

Eiropas vides komisārs Stavross Dimass šodien pauda gandarījumu par ziņām, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas ES ir samazinājušās trešo gadu pēc kārtas. Eiropas Vides aģentūras sagatavotais pārskats par emisijām 2007. gadā – pēdējā gadā, par kuru ir pieejami pilnīgi dati – liecina, ka salīdzinājumā ar 2006. gadu ES-15 emisijas ir samazinājušās par 1,6 %, bet ekonomikā vērojams pieaugums par 2,7 %. Tādējādi ES-15 emisijas samazinājušās par 5,0 % salīdzinājumā ar to līmeni bāzes gadā (vairumā gadījumu tas ir 1990. gads). Tāpēc ES-15 ir labas izredzes sasniegt Kioto protokola mērķi laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam panākt emisiju samazinājumu vidēji par 8 %, salīdzinot ar bāzes gada līmeni. ES-27 emisijas gada laikā samazinājās par 1,2 %, tādējādi samazinājums attiecībā pret bāzes gadu ir 12,5 %.

Komisārs Dimass tei ca: „Jaunākie emisiju samazinājumi ES-15 rada pārliecību, ka mēs sekmīgi sasniegsim Kioto mērķi. Vairāk nekā pusē ES-15 dalībvalstu arī 2007. gadā bijusi vērojama būtiska emisiju samazināšanās, un mūsu galvenās rūpes pašlaik ir panākt, ka Kopenhāgenas konferencē decembrī tiek panākta tālejoša vienošanās klimata jomā laikposmam pēc 2012. gada. Tas radīs pamatu emisiju samazinājumam visā pasaulē turpmāk.”

Viņš piebilda: „ Lai arī 2007. gada samazinājums ES-15 daļēji bija iespējams, pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem dažās dalībvalstīs, emisiju samazināšanās tendence pēdējo trīs gadu laikā liecina, ka sāk nest augļus aktīvā klimata politika un pasākumi, kas kopš Kioto tiek veikti gan valstu, gan ES līmenī. Pagājušajā mēnesī pieņemtā klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums nodrošina, ka nākamo gadu laikā tiks panākts vēl lielāks samazinājums."

Emisiju samazināšanās tendence, neraugoties uz ekonomikas izaugsmi

Emisiju samazināšanās ES-15 par 1,6 % laikposmā no 2006. gada līdz 2007. gadam notikusi, neraugoties uz IKP pieaugumu par 2,7% minētajā laikposmā. Tas nozīmē, ka ES ir izdevies vēl vairāk nošķirt emisijas no ekonomikas izaugsmes. Emisijas ir samazinājušās arī iepriekšējos divos gados – par 0,9 % 2005. gadā un 0,6 % 2006. gadā.

Galvenie iemesli emisiju samazinājumam 2007. gadā – kopumā par 6 4 miljoniem tonnu, izsakot ar CO 2 ekvivalentu, – bija mājsaimniecību radīto emisiju sarukums, pateicoties siltākiem laika apstākļiem, kā arī emisiju samazināšanās rūpniecības nozarēs un dzelzs un tērauda ražošanā. Toties pieauga emisijas, kas saistītas ar aukstumiekārtām un gaisa kondicionēšanu.

Vairumā nozaru bijusi vērojama emisiju samazināšanās starp bāzes gadu un 2007. gadu. Ar ražošanas procesiem saistītās emisijas samazinājās par 14,1 %, enerģētikas nozarē, neskaitot transportu, – par 7,4 %, saistībā ar šķīdinātāju un citu produktu izmantošanu – par 23,7 %, lauksaimniecībā – par 11,3 %, bet saistībā ar atkritumiem – par 38,9 %. Toties kopumā par 23,7 % pieauga transporta radītās emisijas, bet autotransporta radītās emisijas pieauga par 24,7 %.

Minētā gada laikā ES-27 emisijas samazinājās par 1,2 %. Tādējādi tās samazinājās par 12,5 %, salīdzinot ar bāzes gada līmeni, kas dažās dalībvalstīs nav 1990. gads, un par 9,3 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Samazinājumam salīdzinājumā ar 2006. gadu, kas kopumā sasniedza 59,4 miljonus tonnu, izsakot ar CO 2 ekvivalentu, pamatā bija visumā tie paši iemesli, kā ES-15 dalībvalstīs. Emisiju pieaugums ES-27 bija vērojams transporta, cementa ražošanas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas nozarēs, kā arī aukstumiekārtu un gaisa kondicionēšanas nozarē.

Saskaņā ar Kioto protokolu nav noteikts emisiju samazinājuma mērķis ES-27, jo ES-12 tajā laikā vēl nebija dalībvalstis. Tomēr visām ES-12 dalībvalstīm ir individuālas saistības saskaņā ar Kioto protokolu, kas paredz emisijas samazināt par 6 % vai 8 %, salīdzinot ar bāzes gada līmeni, izņemot Kipru un Maltu, kuras nav noteikušas mērķus.

Datus savākusi Eiropas Vides aģentūra un tie iesniegti Apvienoto Nāciju organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC) .

Papildu informācija

Eiropas Vides aģentūra

www.eea.europa.eu

Pielikums

Siltumnīcefekta gāzu emisijas, izsakot ar CO 2 ekvivalentu, (izņemot oglekļa piesaistīšanu) salīdzinājumā ar mērķiem, kas Kioto protokolā izvirzīti 2008.–2012. gadam

DALĪB-VALSTS

1990. gads

Kioto protokola
bāzes gads 1)

2007. gads

Izmaiņas 2006. – 2007. gadā

Izmaiņas 2006. – 2007. gadā

Izmaiņas 1990. – 2007. gadā

Izmaiņas (no bāzes gada līdz 2007. gadam)

2008.–2012. gada mērķi saskaņā ar Kioto protokolu un „ES Nolīgumu par apgrūtinājuma sadali”

(miljonos tonnu)

(miljonos tonnu)

(miljonos tonnu)

(miljonos tonnu)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austrija

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Beļģija

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9 %

-8,3 %

-9,9 %

-7,5 %

Dānija

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2 %

-3,5 %

-3,9 %

-21,0 %

Somija

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0 %

10,6 %

10,3 %

0,0 %

Francija

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0 %

-5,6%

-5,8 %

0,0 %

Vācija

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4 %

-21,3%

-22,4 %

-21,0 %

Grieķija

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9 %

24,9%

23,2 %

25,0 %

Īrija

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7 %

25,0 %

24,5 %

13,0 %

Itālija

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8 %

7,1 %

6,9 %

-6,5 %

Luksemburga

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9 %

-1,6 %

-1,9  %

-28,0 %

Nīderlande

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5 %

-2,1 %

-2,6 %

-6,0 %

Portugāle

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4 %

38,1 %

36,1 %

27,0 %

Spānija

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1 %

53,5 %

52,6 %

15,0 %

Zviedrija

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2 %

-9,1 %

-9,3 %

4,0 %

Apvienotā Karaliste

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7 %

-17,4 %

-18,0 %

-12,5 %

ES-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6 %

-4,3%

-5,0 %

-8,0 %

Bulgārija

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9 %

-35,8 %

-43,0%

-8,0 %

Kipra

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6 %

85,3 %

Nepiemēro

Nepiemēro

Čehija

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2 %

-22,5 %

-22,4 %

-8,0 %

Igaunija

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8 %

-47,5 %

-48,3 %

-8,0 %

Ungārija

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7 %

-23,5 %

-34,2 %

-6,0 %

Latvija

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5 %

-54,7 %

-53,4 %

-8,0 %

Lietuva

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1 %

-49,6 %

-49,9 %

-8,0 %

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3 %

45,7 %

Nepiemēro

Nepiemēro

Polija

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1  %

-13,2 %

-29,2 %

-6,0 %

Rumānija

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0 %

-37,3 %

-45,3 %

-8,0 %

Slovākija

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1 %

-35,9 %

-34,8 %

-8,0 %

Slovēnija

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7 %

11,6 %

1,8 %

-8,0 %

ES-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

- 12,5 %

Nepiemēro


Side Bar