Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

Briuselis, 2009 m. gegužės 29 d.

Klimato kaita. Komisija džiaugiasi, kad 2007 metais – jau trečius metus iš eilės – išmesta mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavras Dimas džiaugėsi, kad trejus metus iš eilės ES išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Europos aplinkos agentūros parengta 2007 m. (paskutinių metų, kurių turimi visi duomenys) išmetamųjų teršalų suvestinė rodo, kad ES-15 išmesta 1,6 proc. mažiau teršalų nei 2006 m., nors ekonomika išaugo 2,7 proc. Palyginti su atskaitos metais (daugeliu atveju 1990 m.), ES-15 išmetamųjų teršalų išmesta 5 proc. mažiau. Taip ES-15 sėkmingai siekia Kioto protokolo tikslo – 2008–2012 m. laikotarpiu išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai 8 proc., palyginti su atskaitos metais. ES-27 per metus išmetamųjų teršalų išmesta 1,2 proc. mažiau, taigi, palyginti su atskaitos metais, išmetamųjų teršalų sumažėjo 12,5 proc.

Komisijos narys S. Dimas sakė: „ES-15 išmetamųjų teršalų išmetama vis mažiau, taigi yra pagrindo viltis, kad Kioto protokolo tikslą pasieksime sėkmingai. Daugiau kaip pusės ES-15 valstybių narių pateikti duomenys rodo, kad ir 2007 m. jose išmesta gerokai mažiau išmetamųjų teršalų. Todėl dabar mums svarbiausia – užtikrinti, kad gruodį Kopenhagoje vyksiančioje konferencijoje būtų pasiektas plataus užmojo visuotinis susitarimas dėl klimato, skirtas laikotarpiui po 2012 m. Šiuo susitarimu būtų siekiama visame pasaulyje mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir ateityje.“

S. Dimas pridūrė: „Nors 2007 m. išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą ES-15 iš dalies lėmė palankios oro sąlygos kai kuriose valstybėse narėse, pastaruosius trejus metus nuolat mažėjantis išmetamųjų teršalų kiekis reiškia, kad ryžtinga klimato politika ir priemonės, kurių pasirašius Kioto protokolą imtasi tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis, duoda gerų rezultatų. Praėjusį mėnesį priimtas klimato ir energetikos priemonių paketas, todėl labai tikėtina, kad artimiausiais metais pavyks dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.“

Ekonomika auga, o išmetamųjų teršalų mažėja

Nors 2006–2007 m . ES-15 išmetamųjų teršalų kiekis sumažėjo 1,6 proc., BVP per tą laikotarpį išaugo 2,7 proc. Tai reiškia, kad ES pavyko dar labiau atsieti teršalų išmetimą nuo ekonomikos augimo. Išmetamųjų teršalų mažėjo ir dvejus ankstesnius metus – 2005 m. 0,9 proc., 2006 m. 0,6 proc.

Iš esmės 2007 m. išmetamųjų teršalų sumažėjo – iš viso 64 mln. tonų CO 2 ekvivalento – todėl, kad mažiau jų išmetė ūkiai (dėl šiltesnio oro), gamybos pramonės ir geležies bei plieno gamybos įmonės. Tačiau su šaldymu ir oro kondicionavimu siejamų išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo.

Nuo atskaitos metų iki 2007 m. daugelio sektorių išmetamųjų teršalų kiekis sumažėjo. Su pramonės procesais siejamų išmetamųjų teršalų kiekis sumažėjo 14,1 proc., su energetika (neskaitant transporto) – 7,4 proc., su tirpiklių ir kitų produktų naudojimu – 23,7 proc., su žemės ūkiu – 11,3 proc., su atliekų sektoriumi – 38,9 proc., o su visų rūšių transportu siejamų išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo 23,7 proc., su kelių transportu – 24,7 proc.

ES-27 per metus išmetamųjų teršalų išmesta 1,2 proc. mažiau. Tai yra 12,5 proc. mažiau, palyginti su atskaitos metais (kai kurioms valstybėms narėms šie metai – ne 1990 m.), ir 9,3 proc. mažiau nei 1990 m. Galima teigti, kad iki 2006 m. išmetamųjų teršalų mažėjo – iš viso 59,4 mln. tonų CO 2 ekvivalento – dėl tų pačių priežasčių kaip ir ES-15. ES-27 išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo transporto, cemento gamybos ir valstybiniame elektros energijos ir šilumos gamybos, taip pat šaldymo ir oro kondicionavimo sektoriuose.

Bendro ES-27 tikslo sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį Kioto protokole nenumatyta, nes pasirašant Kioto protokolą ES-12 dar nebuvo valstybės narės. Tačiau visos ES-12 valstybės yra prisiėmusios individualius Kioto protokolo įsipareigojimus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 6 arba 8 proc., palyginti su atskaitos metais, išskyrus Kiprą ir Maltą – šios šalys tokių įsipareigojimų neturi.

Europos aplinkos agentūra šiuos duomenis surinko ir pateikė Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) organizacijai.

Daugiau informacijos

Europos aplinkos agentūra

www.eea.europa.eu

Priedas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO 2 ekvivalentais (išskyrus anglies absorbentus), palyginti su 2008–2012 m. Kioto protokolo tikslais

VALSTYBĖ NARĖ

1990

Kioto protokolo
atskaitos metai 1)

2007

Pokytis per 2006–2007 m.

Pokytis per 2006–2007 m.

Pokytis per 1990–2007 m.

Pokytis nuo atskaitos metų iki 2007 m.

2008–2012 m. Kioto protokolo tikslai ir „ES naštos pasidalijimas“

(mln. tonų)

(mln. tonų)

(mln. tonų)

(mln. tonų)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austrija

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9 %

11,3 %

11,3 %

-13,0 %

Belgija

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9 %

-8,3 %

-9,9 %

-7,5 %

Danija

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2 %

-3,5 %

-3,9 %

-21,0 %

Suomija

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0 %

10,6 %

10,3 %

0,0 %

Prancūzija

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0 %

-5,6 %

-5,8 %

0,0 %

Vokietija

1 215,2

1 232,4

956,1

-23,9

-2,4 %

-21,3 %

-22,4 %

-21,0 %

Graikija

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9 %

24,9 %

23,2 %

25,0 %

Airija

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7 %

25,0 %

24,5 %

13,0 %

Italija

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8 %

7,1 %

6,9 %

-6,5 %

Liuksemburgas

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9 %

-1,6 %

-1,9 %

-28,0 %

Nyderlandai

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5 %

-2,1 %

-2,6 %

-6,0 %

Portugalija

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4 %

38,1 %

36,1 %

27,0 %

Ispanija

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1 %

53,5 %

52,6 %

15,0 %

Švedija

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2 %

-9,1 %

-9,3 %

4,0 %

Jungtinė Karalystė

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7 %

-17,4 %

-18,0 %

-12,5 %

ES-15

4 232,9

4 265,5

4 052,0

-64,0

-1,6 %

-4,3 %

-5,0 %

-8,0 %

Bulgarija

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9 %

-35,8 %

-43,0 %

-8,0 %

Kipras

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6 %

85,3 %

Netaikoma

Netaikoma

Čekijos Respublika

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2 %

-22,5 %

-22,4 %

-8,0 %

Estija

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8 %

-47,5 %

-48,3 %

-8,0 %

Vengrija

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7 %

-23,5 %

-34,2 %

-6,0 %

Latvija

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5 %

-54,7 %

-53,4 %

-8,0 %

Lietuva

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1 %

-49,6 %

-49,9 %

-8,0 %

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3 %

45,7 %

Netaikoma

Netaikoma

Lenkija

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1 %

-13,2 %

-29,2 %

-6,0 %

Rumunija

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0 %

-37,3 %

-45,3 %

-8,0 %

Slovakija

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1 %

-35,9 %

-34,8 %

-8,0 %

Slovėnija

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7 %

11,6 %

1,8 %

-8,0 %

ES-27

5 564,0

5759,8

5 045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

-12,5  %

Netaikoma


Side Bar