Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

Brüsszel, 2009. május 29.

Éghajlatváltozás: a Bizottság üdvözli, hogy 2007-ben – immár a harmadik egymást követő évben – csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása

Stavros Dimas, a környezetvédelemért felelős európai biztos ma örömét fejezte ki amiatt, hogy immár a harmadik egymást követő évben csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az Európai Unióban. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2007. évre vonatkozó – ez a legutóbbi év, amellyel kapcsolatban teljes körű adatok állnak rendelkezésre – kibocsátási nyilvántartása szerint az Európai Unió tizenöt régi tagállamában (EU-15) 2,7%-os gazdasági növekedés mellett a kibocsátás 1,6%-kal csökkent 2006 óta. Ezzel a csökkenéssel az EU-15 kibocsátása 5,0%-kal a bázisév (amely a legtöbb esetben az 1990. évet jelenti) szintje alá került. Az EU-15 így jó úton halad afelé, hogy teljesítse a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti célkitűzését, vagyis azt, hogy 2008 és 2012 között kibocsátását a bázisév szintjéhez képest átlagosan 8%-kal csökkenti. Az EU-27 kibocsátása az év során 1,2%-kal csökkent, és így a bázisévben mért kibocsátáshoz képest 12,5%-kal volt alacsonyabb.

Dimas biztos kijelentette: „Az EU 15 régi tagállamában elért legutóbbi kibocsátás-csökkentésnek köszönhetően okkal remélhetjük, hogy teljesíteni tudjuk kiotói célkitűzésünket. Az EU-15 tagállamok több mint fele jelentős csökkentést ért el 2007-ben is, így most elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy a decemberi koppenhágai konferencián a 2012 utáni időszakra vonatkozóan nagyra törő globális éghajlategyezmény szülessen. Ez a megállapodás fogja megteremteni a világszintű kibocsátás-csökkentés jövőbeli keretrendszerét.”

A biztos hozzátette továbbá: „Az EU-15 tagállamokban elért 2007. évi csökkenés részben annak köszönhető, hogy egyes tagállamokban kedvezőek voltak az időjárási feltételek. Az elmúlt három évben a kibocsátás területén megmutatkozó csökkenő tendencia ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv óta a környezet érdekében tagállami és uniós szinten hozott proaktív intézkedések és politikák eredménye kezd megmutatkozni. Az elmúlt hónapban elfogadott éghajlatváltozási és energia csomag gondoskodni fog arról, hogy az elkövetkezendő években még ennél is jelentősebb csökkenés következzen be.”

Csökkenő kibocsátás a gazdasági növekedés ellenére

2006 és 2007 között az EU-15 kibocsátása 1,6%-kal csökkent, ugyanakkor a GDP növekedése ugyanebben az időszakban 2,7% volt. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak sikerült tovább függetlenítenie a kibocsátást a gazdasági növekedéstől. A kibocsátás a megelőző két évben is csökkent: 2005-ben 0,9%-kal, 2006-ban pedig 0,6%-kal.

A kibocsátás – összesen 64 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő – 2007. évi csökkenése elsősorban a háztartások enyhébb időjárás miatti kisebb mértékű kibocsátására, valamint a feldolgozóipar és a vas- és acélgyártás alacsonyabb kibocsátására vezethető vissza. Emelkedett azonban a hűtéssel és légkondicionálással összefüggő kibocsátás.

A legtöbb ágazatban a bázisév és 2007 között csökkent a kibocsátás. Az ipari folyamatokból származó kibocsátás 14,1%-kal, az energiából – a közlekedéssel kapcsolatos kibocsátást leszámítva – származó 7,4%-kal, az oldószerek és más termékek használatából származó 23,7%-kal, a mezőgazdaságból származó 11,3%-kal, a hulladékokkal kapcsolatos kibocsátás pedig 38,9%-kal csökkent. Ezzel ellentétben a közlekedés egészéből származó kibocsátás 23,7%-kal, a közúti közlekedés okozta üvegházhatásúgáz-kibocsátás pedig 24,7%-kal növekedett.

Az EU-27 kibocsátása az év során 1,2%-kal csökkent, így 12,5%-kal került a bázisév – amely néhány tagállam esetében nem 1990 – szintje alá és 9,3%-kal alacsonyabb az 1990-es szintnél. A 2006-hoz képest elért összesen 59,4 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő csökkenés nagyrészt hasonló okokkal magyarázható, mint az EU-15 esetében. A 27 tagú EU-ban kibocsátásnövekedés a közlekedés, a cementgyártás, a közcélú áram- és hőtermelés, valamint a hűtés és légkondicionálás területén következett be.

A Kiotói Jegyzőkönyv nem tartalmaz a 27 tagú EU-ra vonatkozó kibocsátás-csökkentési célkitűzést, tekintettel arra, hogy akkoriban az EU-12 még nem volt az Európai Unió tagja. Ugyanakkor az Unió e tizenkét tagállamának mindegyikére egyedi kiotói kötelezettségvállalások vonatkoznak, aminek az értelmében a bázisév szintjéhez képest 6 vagy 8%-kal kell csökkenteniük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását – Ciprus és Málta kivételével, esetükben ugyanis nem került ilyen célkitűzés meghatározásra.

Az adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség állította össze és megkapta az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) titkársága is.

További információ

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

www.eea.europa.eu

Melléklet

A CO 2 -egyenértékkel kifejezett üvegházhatásúgáz-kibocsátás (szén-dioxid-elnyelők kivételével) és a Kiotói Jegyzőkönyvben a 2008–2012-es időszakra kitűzött célok összehasonlítása

TAGÁLLAM

1990

A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti bázisév 1)

2007

Változás 2006–2007

Változás 2006–2007

Változás 1990–2007

Változás bázisév–2007

A Kiotói Jegyzőkönyvben és az EU tehermegosztási egyezményében a 2008–2012-es időszakra kitűzött célok

(millió tonna)

(millió tonna)

(millió tonna)

(millió tonna)

(%)

(%)

(%)

(%)

Ausztria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgium

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Dánia

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finnország

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Franciaország

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Németország:

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Görögország

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Írország

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Olaszország

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Hollandia

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugália

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spanyolország

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Svédország

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Egyesült Királyság

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgária

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Ciprus

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Csehország

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Észtország

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Magyarország

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Lettország

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Litvánia

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Málta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Lengyelország

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Románia

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Szlovákia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Szlovénia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12,5%

Nem alkalmazandó


Side Bar