Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

Bryssel 29. toukokuuta 2009

Komissio on tyytyväinen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen jo kolmantena peräkkäisenä vuotena

Ympäristöasioista vastaava komissaari Stavros Dimas on tyytyväinen tietoihin, joiden mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Euroopan ympäristökeskus on koonnut tiedot vuodelta 2007, joka on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot. Niistä käy ilmi, että EU 15 -maiden päästöt vähenivät 1,6 prosenttia vuoden 2006 päästöihin verrattuna, vaikka talous kasvoi 2,7 prosenttia. Tämä vähennys merkitsee sitä, että EU 15 -maiden päästöt ovat 5 prosenttia pienemmät kuin perusvuosien päästöt (useimmissa tapauksissa perusvuosi on vuosi 1990). EU 15 -maat ovat näin ollen etenemässä hyvin kohti Kioton pöytäkirjan tavoitetta, joka on päästöjen vähentäminen vuosina 2008–2012 keskimäärin 8 prosenttia pienemmiksi kuin perusvuoden päästöt.
EU 27 -maiden päästöt vähenivät vuodessa 1,2 prosenttia ja ovat siten
12,5 prosenttia alhaisemmat kuin perusvuoden päästöt.

”EU 15 -maiden viimeaikaiset vähennykset lisäävät luottamustamme siihen, että saavutamme Kioton tavoitteemme. Yli puolet
EU 15 -maista rekisteröi jälleen vuonna 2007 merkittävät päästövähennykset. Tärkein tavoitteemme onkin nyt varmistaa, että vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevaan kunnianhimoiseen ilmastosopimukseen päästään joulukuussa pidettävässä Kööpenhaminan konferenssissa. Sopimus luo puitteet tuleville maailmanlaajuisille vähennyksille”, totesi komissaari Dimas.

Hän lisäsi, että vaikka EU 15 -maiden päästövähennykset vuonna 2007 johtuvat osittain suosiollisista ilmasto-olosuhteista joissakin jäsenvaltioissa, viimeisen kolmen vuoden päästövähennystrendi osoittaa, että kansalliset ja EU:n tason ennakoivat ilmastopolitiikat ja toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Viime kuussa hyväksytyllä ilmasto- ja energiapaketilla varmistetaan, että tulevina vuosina vähennykset ovat jopa nykyistäkin suurempia.

Päästöt vähenevät talouden kasvusta huolimatta

EU 15 -maiden päästöt vähenivät 1,6 prosenttia vuosina 2006–2007, vaikka BKT kasvoi tällä kaudella 2,7 prosenttia. EU on siis onnistunut irrottamaan päästöt entistä voimakkaammin talouskasvusta. Päästöt vähenivät myös kahtena edellisenä vuonna. Vuonna 2005 ne vähenivät 0,9 prosenttia ja vuonna 2006 0,6 prosenttia.

Suurimmat syyt päästöjen vähenemiselle vuonna 2007 yhteensä 64 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla olivat lämpimämmästä säästä johtuneet kotitalouksien päästövähennykset sekä valmistusteollisuuden ja rauta- ja terästeollisuustuotannon päästövähennykset. Sen sijaan jäähdytyksestä ja ilmastoinnista aiheutuvat päästöt kasvoivat.

Suurimmalla osalla aloista on kirjattu päästövähennyksiä perusvuoden ja vuoden 2007 välisenä aikana. Teollisuusprosessien päästöt vähenivät 14 ,1 prosenttia, energian (lukuun ottamatta liikennettä) 7,4 prosenttia, liuotteiden ja muiden tuotteiden käytön päästöt 23,7 prosenttia, maatalouden päästöt 11,3 prosenttia ja jätteistä aiheutuvat päästöt 38,9 prosenttia. Liikenteen päästöt sen sijaan nousivat 23,7 prosenttia (tieliikenteen päästöt nousivat 24,7 prosenttia).

EU 27 -maiden päästöt vähenivät vuodessa 1,2 prosenttia. Ne ovat näin ollen
12,5 prosenttia alle perusvuoden päästöjen (perusvuosi ei kaikilla ole vuosi 1990), ja 9,3 prosenttia alle vuoden 1990 päästöjen. Päästövähennykset vuoteen 2006 verrattuna ovat yhteensä 59,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttia, ja ne aiheutuvat pitkälti samoista syistä kuin EU 15 -maiden vähennykset. Liikenteen, sementintuotannon, julkisen sähkön- ja lämmöntuotannon sekä jäähdytyksen ja ilmastoinnin päästöt puolestaan kasvoivat EU 27 -maissa.

Kioton pöytäkirjassa ei ole EU 27 -ryhmää koskevia päästötavoitteita, koska
EU 12 -maat eivät olleet kyseisenä ajankohtana jäsenvaltioita. Kaikilla
EU 12 -mailla, Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta, on kuitenkin erilliset Kioton velvoitteet vähentää päästöjä 6–8 prosenttia alle perusvuoden tasojen.

Euroopan ympäristökeskuksen kokoamat tiedot on toimitettu Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevalle puitesopimukselle.

Lisätietoja

European Environment Agency

www.eea.europa.eu

Liite

Kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina (lukuun ottamatta hiilinieluja) verrattuna Kioton pöytäkirjan tavoitteisiin vuosille 2008–2012.

JÄSEN -VALTIO

1990

Kioton pöytäkirja
Perus-vuosi
1)

2007

Muutos 2006–2007

Muutos 2006–2007

Muutos 1990–2007

Muutos perusvuosi –2007)

Kioton pöytäkirjan ja EU:n taakanjako-sopimuksen tavoitteet vuosille 2008–2012

(miljoo-naa tonnia)

(miljoo -naa tonnia)

(miljoonaa tonnia)

(miljoonaa tonnia)

(%)

(%)

(%)

(%)

Suomi

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0 %

10,6 %

10,3 %

0,0 %

Alankomaat

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5 %

-2,1 %

-2,6 %

-6,0 %

Belgia

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9 %

-8,3 %

-9,9 %

-7,5 %

Espanja

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1 %

53,5 %

52,6 %

15,0 %

Irlanti

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7 %

25,0 %

24,5 %

13,0 %

Italia

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8 %

7,1 %

6,9 %

-6,5 %

Itävalta

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9 %

11,3 %

11,3 %

-13,0 %

Kreikka

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9 %

24,9 %

23,2 %

25,0 %

Luxemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9 %

-1,6 %

-1,9 %

-28,0 %

Portugali

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4 %

38,1 %

36,1 %

27,0 %

Ranska

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0 %

-5,6 %

-5,8 %

0,0 %

Ruotsi

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2 %

-9,1 %

-9,3 %

4,0 %

Saksa

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4 %

-21,3 %

-22,4 %

-21,0 %

Tanska

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2 %

-3,5 %

-3,9 %

-21,0 %

Yhdistynyt kuningaskunta

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7 %

-17,4 %

-18,0 %

-12,5 %

EU 15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6 %

-4,3 %

-5,0 %

-8,0 %

Bulgaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9 %

-35,8 %

-43,0 %

-8,0 %

Kypros

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6 %

85,3 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Latvia

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5 %

-54,7 %

-53,4 %

-8,0 %

Liettua

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1 %

-49,6 %

-49,9 %

-8,0 %

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3 %

45,7 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Puola

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1 %

-13,2 %

-29,2 %

-6,0 %

Romania

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0 %

-37,3 %

-45,3 %

-8,0 %

Slovakia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1 %

-35,9 %

-34,8 %

-8,0 %

Slovenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7 %

11,6 %

1,8 %

-8,0 %

Tšekki

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2 %

-22,5 %

-22,4 %

-8,0 %

Unkari

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7 %

-23,5 %

-34,2 %

-6,0 %

Viro

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8 %

-47,5 %

-48,3 %

-8,0 %

EU 27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

12,5 %

Ei sovelleta


Side Bar