Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

V Bruselu dne 29. května 2009

Změna klimatu – Komise vítá, že rok 2007 byl třetím v řadě, kdy klesly emise skleníkových plynů

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas dnes s potěšením konstatoval, že emise skleníkových plynů v EU klesly již třetím rokem po sobě. Evropská agentura pro životní prostředí vypracovala přehled emisí za rok 2007, tj. poslední rok, za který jsou k dispozici kompletní údaje. Z přehledu vyplývá, že emise ve státech EU15 se oproti roku 2006 snížily o 1,6 %, zatímco ekonomika v těchto státech vzrostla o 2,7 %. Emise ve státech EU15 se tak snížily o 5 % pod výchozí úroveň (ve většině případů to byl rok 1990). To znamená, že státy EU15 jsou na dobré cestě k dosažení svých cílů podle Kjótského protokolu, což je snížit emise mezi roky 2008 a 2012 v průměru o 8 % pod úroveň základního roku. Emise ze států EU27 klesly v meziročním srovnání o 1,2 % a dostaly se tak 12,5 % pod výchozí úroveň.

Komisař Dimas prohlásil: „Snižování emisí ve státech EU15 z poslední doby nás naplňuje optimismem, že splníme cíl z Kjóta. Vzhledem k tomu, že více než polovina států EU15 v roce 2007 opět zaznamenala významné snížení emisí, je naší hlavní starostí zajistit, aby na prosincové konferenci v Kodani bylo dosaženo náročné globální dohody o klimatu pro období po roce 2012. To vytvoří rámec pro snižování emisí v celosvětovém měřítku v budoucnosti.“

Komisař Dimas dodal: „Snížení emisí ve státech EU15 za rok 2007 bylo sice částečně dáno příznivým vývojem počasí v některých členských státech, trend poklesu emisí za poslední tři roky však naznačuje, že se začíná zúročovat aktivní politika v oblasti klimatu i opatření, jež byla po Kjótu přijata na úrovni jednotlivých členských států i celé EU. Soubor opatření pro oblast klimatu i energetiky, schválený minulý měsíc, zajistí, že snižování emisí v dalších letech bude ještě rychlejší.“

Klesající emise při růstu ekonomiky

Pokles emisí ve státech EU15 o 1,6 % mezi lety 2006 a 2007 kontrastuje s růstem HDP o 2,7 % ve stejném období. Znamená to, že EU se i nadále daří oddělit emise od hospodářského růstu. Emise klesaly i ve dvou předchozích letech, a to v roce 2005 o 0,9 % a v roce 2006 o 0,6 %.

Hlavní příčinou poklesu emisí v roce 2007 (celkem 64 milionů tun ekvivalentu CO 2 ) byl pokles emisí z domácností v důsledku teplého počasí, ze zpracovatelského průmyslu a z výroby železa a oceli. Oproti tomu vzrostly emise z chladírenství a klimatizace.

Většina odvětví zaznamenala mezi rokem 2007 a základním rokem pokles emisí. Emise z průmyslové výroby klesly o 14 ,1 %, z energetiky bez dopravy o 7,4 %, z používání rozpouštědel a dalších produktů o 23,7 %, ze zemědělství o 11,3 % a z odpadového hospodářství o 38,9 %. Naproti tomu vzrostly emise z dopravy celkem o 23,7 % a ze silniční dopravy o 24,7 %.

Emise ve státech EU27 klesly ve stejném roce o 1,2 %. Dostaly se tak 12,5 % pod úroveň základního roku. Ten je v některých členských státech odlišný od roku 1990. V porovnání s rokem 1990 došlo k poklesu o 9,3 %. Proti roku 2006 se jedná o snížení o 59,4 milionu tun ekvivalentu CO 2 , a to zhruba ze stejných příčin, jako tomu je v případě států EU15. Ve státech EU27 byl růst emisí zaznamenán v dopravě, výrobě cementu, výrobě elektřiny a tepla pro veřejnou síť i v chladírenství a v oblasti klimatizačních zařízení.

Cíl pro emise ze států EU27 v rámci Kjótského protokolu neexistuje, protože v dané době nebyly státy EU12 členy EU. Všechny státy EU12 však mají individuální závazky v rámci Kjóta, a to snížit emise o 6 až 8 % pod výchozí úroveň. Výjimkou jsou Kypr a Malta, které nemají stanoven žádný limit.

Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Bližší informace

Evropská agentura pro životní prostředí

www.eea.europa.eu

Příloha

Emise skleníkových plynů v ekvivalentu CO 2 (s výjimkou propadů uhlíku) ve srovnání s cíli Kjótského protokolu na roky 2008–12

ČLENSKÝ
STÁT

1990

Základní rok Kjótského protokolu 1)

2007

Změna 2006–2007

Změna 2006–2007

Změna 1990–2007

Změna základní rok–2007

Cíle 2008–12 v rámci Kjótského protokolu a „rozdělení zátěže v rámci EU“

(mil. tun)

(mil. tun)

(mil. tun)

(mil. tun)

(%)

(%)

(%)

(%)

Rakousko

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgie

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Dánsko

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finsko

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Francie

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Německo

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Řecko

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Irsko

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Itálie

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Lucembursko

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Nizozemsko

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugalsko

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Španělsko

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Švédsko

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Spojené království

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulharsko

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Kypr

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Není stanoveno

Není stanoveno

Česká republika

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estonsko

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Maďarsko

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Lotyšsko

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Litva

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Není stanoveno

Není stanoveno

Polsko

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Rumunsko

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovensko

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovinsko

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

12,5 %

Není stanoveno


Side Bar