Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/833

Brussel, 26 mei 2009

Commissie organiseert conferentie over realisatie spoorwegas Rotterdam-Genua

Vandaag heeft vicevoorzitter Tajani in Genua overleg gepleegd met de Nederlandse, Duitse, Belgische, Franse, Zwitserse en Italiaanse ministers van vervoer of hun vertegenwoordigers over de realisatie van de spoorwegas Rotterdam-Genua. Deze noord-zuidas voor goederen- en personenvervoer, prioritaire as nr. 24, verbindt Rotterdam en Antwerpen met Lyon en Genua, via Bazel en Duisburg. Goederencorridor A Rotterdam-Genua is een cruciaal onderdeel van prioritaire as nr. 24 en zal, van de zes goederencorridors, wellicht de eerste zijn die volledig met het European rail traffic management system (ERTMS) is uitgerust.

"De volledige realisatie van deze spoorwegas is een zeer ambitieus project dat de economische groei en de duurzame concurrentiekracht op de interne markt zal versterken. Het project vergt een sterk politiek engagement van alle betrokken lidstaten en van de Europese Commissie," benadrukt vicevoorzitter Antonio Tajani, commissaris voor vervoer.

De spoorwegas Rotterdam-Genua geniet bijzondere aandacht vanwege de sterke groei van het goederenvervoer [1] op deze 1400 km lange corridor. Als ruggengraat van prioritaire as nr. 24 wordt deze goederencorridor tegen 2015 [2] als eerste volledig uitgerust met ERTMS.

"ERTMS is essentieel voor een efficiënt en geïntegreerd spoorwegnet in de Europese Unie. Op corridor A zijn reeds lovenswaardige inspanningen geleverd voor de invoering van ERTMS", stelt Karel Vinck, EU-coördinator voor de invoering van ERTMS.

De opgedane ervaring zal nuttig zijn voor de invoering van ERTMS op de volledige prioritaire as. Klassieke passagierstreinen en hogesnelheidstreinen maken immers gedeeltelijk gebruik van dezelfde infrastructuur als het goederenverkeer.

Aan het eind de conferentie werden twee verklaringen ondertekend. In de eerste verklaring zijn de langetermijndoelstellingen voor spoorwegas nr. 24 vastgesteld. De tweede verklaring bevat een gedetailleerd plan voor de invoering van ERTMS op corridor A en vormt tegelijk de basis voor een ambitieus werkprogramma om het lawaai terug te dringen, de infrastructuur beter te benutten en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.



[1] Naar verwachting zal het huidige vervoersvolume van 28 miljard tkm per jaar tegen 2020 verdubbelen.

[2] Het baanvak Mattstetten – Rothrist is sinds 2004 uitgerust met ERTMS.
Sinds juni 2007 is  ERTMS ook geïnstalleerd in de Lötschbergtunnel en op de Betuweroute, die de haven van Rotterdam met de Duitse grens verbindt.


Side Bar