Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/09/82

Bryssel 21. tammikuuta 2009

Valtiontuet: komissio hyväksyy Suomen valtiontakuun Kaupthing Bankille

Euroopan komissio on hyväksynyt EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen perusteella Suomen valtiontakuun, jolla täydennetään maksukyvyttömän Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehdyt talletukset turvaavaa yksityissektorin järjestelyä. Toimenpiteellä myönnetään takaus pankeille, jotka ovat sitoutuneet maksamaan täysimääräisesti takaisin Kaupthingin suomalaisten tallettajien varat. Komissio on todennut toimenpiteen olevan valtiontuesta finanssikriisin ratkaisemiseksi annetun ohjetiedonannon mukainen (ks. IP/08/1495). Toimenpide on erityisesti tarpeen luottamuksen säilyttämiseksi rahoitusmarkkinoilla, ja se on rajoitettu tavoitteen saavuttamisen edellyttämään vähimmäismäärään. Komissio pitää järjestelyä asianmukaisena toimena, jolla korjataan Suomen taloudessa oleva EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakava häiriö.

”Valtiontakuulla ja suomalaisten pankkien aloitteella ylläpidetään tallettajien luottamusta ja Suomen pankkisektorin vakautta. Komission päätös osoittaa jälleen valtiontukipolitiikan merkityksen finanssikriisin aikana”, kilpailukomissaari Neelie Kroes toteaa.

Islantilaisen Kaupthing Bank h.f:n konkurssi kaatoi myös sen suomalaisen sivuliikkeen. Tämän vuoksi sivuliikkeen asiakkaat eivät voineet välittömästi nostaa talletuksiaan ja olivat vaarassa menettää osan rahoistaan. Suurimmat suomalaispankit tarjoutuivat turvaamaan tallettajien varat kokonaisuudessaan, jotta yleinen luottamus säilyy suomalaisten tallettajien keskuudessa.

Kolme järjestelyyn osallistuvaa liikepankkia – Nordea Pankki Suomi, OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo Pankki – ja tarkoitusta varten perustettu erillisyhtiö ottivat haltuunsa Kaupthingin suomalaiset lainasaamiset ja muut varat ja sitoutuivat maksamaan takaisin kaikki talletukset. Suomen valtio myönsi kyseisille pankeille takuun kattamaan oikeudellisia riskejä eli mahdollisia taloudellisia tappioita, joita voi aiheutua varojen takaisinsaantivaateista ja vastaavista insolvenssioikeudellisista vaateista.

Vaikka takuuseen sisältyy valtion varoja, toimenpiteellä selkeästi tuetaan yksityissektorin järjestelyä, jolla palautetaan luottamus pankkisektorilla ja samalla laajemminkin Suomen taloudessa. Yleinen luottamus on riittävän likviditeetin ohella yksi pankkisektorin asianmukaisen toiminnan keskeisistä edellytyksistä. Jos luottamusta ei palauteta, tuloksena ei ole vain pankkisektorin joutuminen vaikeuksiin, vaan seurauksena on myös haitallisia järjestelmä- ja heijastusvaikutuksia, jotka kohdistuvat Suomen koko talouteen, koska pankkisektorilla on olennaisen tärkeä tehtävä muun talouden rahoittajana.

Suomen ja Islannin viranomaisten tulevan yhteistyön vuoksi varojen takaisinsaantivaateisiin liittyvät riskit lienevät hyvin pieniä. Tämän vuoksi myös vaateisiin liittyvät oikeudelliset riskit ovat vähäisiä ja valtion varoista potentiaalisesti korvattava määrä jää pieneksi.

Tämän vuoksi komissio katsoo, että valtiontakuu ei vääristä kohtuuttomasti kilpailua yhteismarkkinoilla.

Päätöksen julkinen versio on saatavilla tunnuksella NN2/2009 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) kilpailun pääosaston verkkosivustossa (DG Competition) sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä valtiontukitiedotteessa (State Aid Weekly e-News).


Side Bar