Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL CS HU SK

IP/09/784

Bryssel den 14 maj 2009

De bästa europeiska kulturarvsprojekten 2009

Europeiska unionen och Europa Nostra (den europeiska sammanslutningen för kulturarv i Europa) har nominerat 28 kandidater till de årliga kulturarvspriser som de tillsammans delar ut varje år. Sju huvudpriser och 21 utmärkelser kommer att överräckas av Ján Figel’, EU-kommissionär för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, och av Infanta Doña Pilar de Borbón, ordförande i Europa Nostra. Den officiella prisutdelningen kommer att äga rum den 5 juni i den antika teatern i Taormina på Sicilien i Italien. Priserna och utmärkelserna tilldelas för utomordentliga insatser som rör bevarande av kulturarvet, forskning och utbildning samt särskilda tjänster för att bevara kulturarvet. Varje huvudpristagare belönas med 10 000 euro.

Europeiska unionens kulturarvspris (Europa Nostra-utmärkelser) är ett gemensamt initiativ som togs 2002 av Europeiska kommissionen och Europa Nostra för att lyfta fram utomordentliga initiativ som rör det europeiska kulturarvet på olika områden. Det kan t.ex. handla om att restaurera byggnader och att anpassa dem till nya användningsområden, återställa stadslandskap och landsbygdsområden, tolka arkeologiska fyndplatser eller vårda kultursamlingar. Även enskilda personers eller organisationers forsknings-, utbildnings- och upplysningsprojekt på kulturarvsområdet samt särskilda tjänster för bevarande av kulturarvet belönas med utmärkelser.

Utmärkelserna finansieras genom EU:s kulturprogram, som har till syfte att främja rörlighet över gränserna före dem som arbetar inom kultursektorn, stimulera utbyte av kulturella och konstnärliga verk och fackkunskap mellan olika länder samt främja interkulturell dialog. Programmet finansierar också EU:s utmärkelse för samtida arkitektur och litteratur och det europeiska priset för gränsöverskridande samtida musik European Border Breakers Awards.

Syftet med utmärkelserna är att främja en hög standard och utmärkta praktiska färdigheter för bevarande av kulturarvet och att stimulera till gränsöverskridande utbyten på kulturarvsområdet. Utmärkelserna bidrar också genom sina goda exempel till att stimulera ytterligare insatser och projekt på kulturarvsområdet i hela Europa.

I år inkom sammanlagt 138 ansökningar och nomineringar från 24 länder i de olika kategorierna. Dessa har bedömts på plats av oberoende experter. De mest framstående valdes därefter ut av en av fyra juryer vid en rad möten under de senaste månaderna.

En uppmaning att föreslå kandidater för EU:s och Europa Nostras gemensamma kulturarvspris för 2010 publicerades på Europa Nostras webbplats den 15 april 2009. (www.europanostra.org)

Pristagarna kommer att tillkännages vid prisutdelningen i Taormina, där också Europeiska kommissionen och Europa Nostra kommer att överräcka priserna. Följande kandidater har valts ut för att tävla om de sju huvudpriserna:

Kategori 1 – Bevarande av kulturarvet

 • Gozzoburg, medeltida byggnad i Krems, Österrike.
 • Väggmålningar i Grotenfelts begravningskapell i Jorois, Finland.
 • Klockstapel i Kesälax, Finland.
 • Dokumentationsstätte Regierungsbunker, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tyskland.
 • Utgrävningarna i Nikopolis i Epirus, Grekland.
 • Mátramuseet i Gyöngyös, Ungern.
 • Kyrkan Santi Faustino e Giovita i Fasano, Italien.
 • ”Macro Future” och ”Alternative Economy City” i Rom, Italien.
 • Via Latina, universitetet i Coimbra, Portugal.
 • La Casería de Tomillos, Alcalá del Valle, Spanien.
 • Kyrkan Santa María La Mayor, Colmenar de Oreja, Spanien.
 • Stanley Mills, Stanley Perthshire, Storbritannien.
 • Logie Schoolhouse, Craigo, Storbritannien.
 • Pier Arts Centre, Stromness på Orkneyöarna, Storbritannien.
 • High Level Bridge, Newcastle Gateshead, Storbritannien.

Kategori 2 – Forskning

 • Studie, bedömning och plan för strukturell och arkitektonisk restaurering av Bedestan, Nicosia, Cypern.
 • En serie av fem restaureringskataloger 2004–2008 vid konstmuseet i Olomouc, Tjeckien.
 • En inventering av historiska trädgårdar och landskapsarkitektur, Irland.
 • Projektet Noaks ark – de globala klimatförändringarnas inverkan på kulturskyddade byggnader och kulturlandskap, Italien.

Kategori 3 – Särskilda tjänster

 • Dr Glenn Murray, Segovia, Spanien.
 • Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de la Imágenes, Spanien.
 • Professor David Walker, OBE, Edinburgh, Storbritannien.

Kategori 4 – Utbildning och upplysning

 • Museet för medeltidskultur i Meuseområdet, Bouvignes-sur-Meuse, Belgien.
 • Egeiska programmet för hållbar utveckling, Grekland.
 • Pontemanco – Förslag till undervisningsmetod för landskapsstudier, Italien.
 • Academia Istropolitana Nova, Sväty Jur, Slovakien.
 • Projektet ”Culture Ants” vid stiftelsen för kulturupplysning, Istanbul, Turkiet.
 • Stenmursprojekt, Upper Colne Valley, Huddersfield, Storbritannien.

För mer information om kandidaterna och utmärkelserna kan du kontakta följande personer:

Elena Bianchi, kulturarvspriser, Europa Nostra:

Tfn +31 70 302 40 58, e-post: eb@europanostra.org

Pressackreditering för prisutdelningsceremonin i Taormina den 5 juni 2009 och andra pressfrågor:

Laurie Neale, information, Europa Nostra:

Tfn +31 70 302 40 55, e-post: ln@europanostra.org


Side Bar