Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS HU

IP/09/784

V Bruseli 14. mája 2009

Najlepšie projekty v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva v roku 2009

Európska únia a federácia Europa Nostra vybrali 28 projektov/kandidátov na udelenie každoročných ocenení „Cena Európskej únie za kultúrne dedičstvo/Ocenenia Europa Nostra“. Ján Figeľ, európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, a Jej kráľovská výsosť, infantka Doňa Pilar de Borbón, prezidentka federácie Europa Nostra, odovzdajú spoločne na slávnostnom odovzdávaní cien za európske dedičstvo, ktoré sa bude konať 5. júna v divadle Teatro Antico v sicílskej Taormine (Taliansko), sedem hlavných cien a 21 ocenení. Ocenenia poukazujú na výnimočné výsledky v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, výskumu a vzdelávania, ako aj na mimoriadne úsilie venované starostlivosti o kultúrne dedičstvo. Každý projekt/kandidát ocenený hlavnou cenou dostane finančnú odmenu vo výške 10 000 EUR.

Cenu Európskej únie za kultúrne dedičstvo/Ocenenia Europa Nostra začali v roku 2002 spoločne udeľovať Európska komisia a federácia Europa Nostra na počesť významných iniciatív v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva v kategóriách, ktoré pokrývajú rôzne odbory: od reštaurovania budov a ich úprav na nové použitie po rehabilitáciu mestskej a vidieckej krajiny, sprístupnenie archeologických nálezísk a starostlivosť o umelecké zbierky. Udeľujú sa takisto ceny za výskum, vzdelávanie a projekty na zvyšovanie povedomia v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a za mimoriadne úsilie jednotlivcov alebo organizácií pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo.

Ocenenia sa financujú v rámci programu EÚ „Kultúra“, ktorý je zameraný na podporu cezhraničnej mobility ľudí pôsobiacich v oblasti kultúry; podporu nadnárodného pohybu kultúrnych a umeleckých výstupov a expertízy a na posilnenie medzikultúrneho dialógu. V rámci programu sa takisto financuje Cena Európskej únie za súčasnú architektúru, Cena Európskej únie za literatúru a ocenenie European Border Breakers Awards (EBBA) za súčasnú hudbu.

Cieľom ocenení je podporovať vysoký štandard a vysokú kvalitu zručností v oblasti zachovávania dedičstva a podnecovať cezhraničné výmeny v tejto oblasti. Šírením „sily príkladu“ sa ocenenia takisto zameriavajú na podporu ďalšieho úsilia a projektov súvisiacich s dedičstvom v celej Európe.

Tohto roku bolo zaslaných 138 žiadostí a nominácií z 24 krajín v rôznych kategóriách, ktoré na mieste hodnotili nezávislí experti. Tie najlepšie vybrala jedna zo štyroch porôt pre toto podujatie počas niekoľkých stretnutí v priebehu predchádzajúcich mesiacov.

Výzva na predloženie návrhov na rok 2010 na „Cenu Európskej únie za kultúrne dedičstvo/Ocenenia Europa Nostra“ je od 15. apríla 2009 dostupná na internetových stránkach federácie Europa Nostra. (Viac informácií nájdete na: www.europanostra.org).

Medzi vybraných kandidátov, ktorí budú súťažiť o jednu zo 7 hlavných cien, ktoré budú vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien za európske dedičstvo spoločne organizovanom Európskou komisiou a Celoeurópskou federáciou pre kultúrne dedičstvo v Európe Europa Nostra, patria:

Kategória 1 – Zachovávanie dedičstva:

 • stredoveký hrad Gozzoburg, Krems, RAKÚSKO
 • nástenné maľby hrobky rodiny Grotenfelt, Joroinen, FÍNSKO
 • zvonica kostola v Kesälahti, FÍNSKO
 • múzeum „Dokumentationsstätte Regierungsbunker“, Bad Neuenahr-Ahrweiler, NEMECKO
 • archeologické nálezisko Nicopolis, Epirus, GRÉCKO
 • múzeum Mátra, Gyöngyös, MAĎARSKO
 • kostol Santi Faustino e Giovita, Fasano, TALIANSKO
 • „Macro Future” a „Alternative Economy City”, Rím, TALIANSKO
 • Via Latina na Univerzite v Coimbre, PORTUGALSKO
 • La Casería de Tomillos, Alcalá del Valle, ŠPANIELSKO
 • kostol Santa María La Mayor, Colmenar de Oreja, ŠPANIELSKO
 • mlyny „Stanley Mills“, Stanley Perthshire, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • školská budova v Logie, Craigo, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • galéria „Pier Arts Centre“, Stromness on Orkney, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • viadukt (High Level Bridge), NewcastleGateshead, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Kategória 2 – Výskum:

 • štúdium, hodnotenie a návrhy štrukturálneho a architektonického reštaurovania budovy Bedestan, Nicosia, CYPRUS
 • súbor piatich reštaurátorských katalógov z rokov 2004 až 2008, Múzeum umenia, Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA
 • inventár historických záhrad a naprojektovaných parkov v Írsku, ÍRSKO
 • projekt „Noemova archa“ – Celkový vplyv zmeny klímy na architektonické dedičstvo a kultúrne krajinky, TALIANSKO

Kategória 3 – Mimoriadne úsilie:

 • Dr. Glenn Murray, Segovia, ŠPANIELSKO
 • Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de la Imágenes, ŠPANIELSKO
 • profesor David Walker, OBE, Edinburgh, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a zvyšovanie povedomia:

 • Dom stredovekého dedičstva na povodí rieky Meuse, Bouvignes-sur-Meuse, BELGICKO
 • program „Udržateľné Egejské more“, GRÉCKO
 • Pontemanco, navrhovaná vyučovacia metóda na štúdium krajiniek, TALIANSKO
 • Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, SLOVENSKO
 • „Kultúrne mravce“, projekt Nadácie na šírenie kultúrneho povedomia, Istanbul, TURECKO
 • projekt suchého kamenného múru v údolí Upper Colne Valley, Huddersfield, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Viac informácií o navrhovaných projektoch/laureátoch a o systéme oceňovania nájdete na:

Elena Bianchi, Heritage Awards, Europa Nostra,

Tel.: +31 70 302 40 58, E-mail: eb@europanostra.org

Kontaktná osoba pre akreditáciu zástupcov tlače na slávnostné odovzdávanie ocenení za európske dedičstvo, ktoré sa bude konať 5. júna 2009 v divadle Teatro Antico, alebo pre ďalšie záležitosti týkajúce sa vzťahov s verejnosťou:

Laurie Neale, oddelenie pre vzťahy s verejnosťou, Europa Nostra,

T +31 70 302 40 55, E ln@europanostra.org


Side Bar