Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL HU SK

IP/09/784

V Bruselu dne 14. května 2009

Nejlepší projekty evropského kulturního dědictví roku 2009

Evropská unie a Europa Nostra vybraly 28 kandidátů na výroční cenu za evropské kulturní dědictví „European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards“. Sedm hlavních cen a 21 ocenění bude předávat Ján Figeľ, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, a její královská výsost Infanta Doña Pilar de Borbón, předsedkyně organizace Europa Nostra, během slavnostního vyhlášení cen za evropské kulturní dědictví European Heritage Awards dne 5. června v Teatro Antico ve městě Taormina na Sicílii (Itálie). Cenami se vyzdvihují výjimečné úspěchy v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a také mimořádné úsilí při péči o kulturní dědictví. Každý laureát hlavní ceny obdrží finanční odměnu ve výši 10 000 EUR.

Evropská komise a Europa Nostra zahájily společné udílení ceny Evropské unie za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra v roce 2002 se záměrem ocenit vynikající iniciativy v oblasti evropského kulturního dědictví v různých kategoriích od restaurování budov a jejich přizpůsobení novému využití až po rehabilitaci městské a venkovské krajiny, zpřístupnění archeologických nalezišť a péči o umělecké sbírky. Ocenění mohou získat také výzkumné, vzdělávací a osvětové projekty související s kulturním dědictvím a mimořádné úsilí jednotlivců nebo organizací při péči o kulturní dědictví.

Ceny jsou financovány prostřednictvím programu EU Kultura, jehož cílem je podporovat přeshraniční mobilitu pracovníků působících v oblasti kultury; podněcovat mezinárodní šíření kulturních a uměleckých děl a odborných znalostí a podporovat mezikulturní dialog. Z rozpočtu toho programu jsou financovány i ceny Evropské unie za současnou architekturu, ceny Evropské unie za literaturu a ceny Evropské unie za současnou hudbu „European Border Breakers Awards“.

Cílem těchto ocenění je podpořit vysokou úroveň památkové péče a vynikajících znalostí a schopností, kterých je při ní využíváno, a podnítit přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví. Záměrem ocenění je rovněž prostřednictvím šíření dobrých příkladů povzbudit další úsilí a podpořit projekty týkající se kulturního dědictví v celé Evropě.

Letos porota obdržela 138 přihlášek a nominací do různých kategorií z 24 zemí a nezávislí odborníci provedli jejich posouzení na místě. Ty nejlepší vybírala jedna ze čtyř porot ceny za kulturní dědictví na řadě setkání, která se uskutečnila v průběhu minulých měsíců.

Výzva k podávání přihlášek k účasti v soutěži o cenu za evropské kulturní dědictví „European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards“ za rok 2010 je zveřejněna na internetové stránce organizace Europa Nostra od 15. dubna 2009. (Více informací na: www.europanostra.org)

Níže jsou uvedeni nominovaní kandidáti na jednu ze sedmi hlavních cen. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním udílení cen za evropské kulturní dědictví European Heritage Awards, kde jim ceny společně předá Evropská komise a Europa Nostra, celoevropská federace pro kulturní dědictví v Evropě:

Kategorie 1 – Památková péče:

 • středověký hrad Gozzoburg, Krems, RAKOUSKO
 • nástěnné malby v kapli hrobky rodiny Grotenfelt, Joroinen, FINSKO
 • zvonice kostela, Kesälahti, FINSKO
 • muzeum „Dokumentationsstätte Regierungsbunker“, Bad Neuenahr-Ahrweiler, NĚMECKO
 • archeologické naleziště Nicopolis, Epirus, ŘECKO
 • muzeum Mátra, Gyöngyös, MAĎARSKO
 • kostel svatého Faustina a svaté Jovity, Fasano, ITÁLIE
 • Projekty „Macro Future“ a „Alternative Economy City“, Řím, ITÁLIE
 • Via Latina, univerzita v Coimbře, PORTUGALSKO
 • La Casería de Tomillos, Alcalá del Valle, ŠPANĚLSKO
 • kostel svaté Marie La Mayor, Colmenar de Oreja, ŠPANĚLSKO
 • přádelny ve vesnici Stanley (Stanley Mills), Perthshire, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • školní budova v Logie, Craigo, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • galerie „Pier Arts Centre“, Stromness, Orkney, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • most „High Level Bridge“ mezi městy Newcastle a Gateshead, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Kategorie 2 – Výzkum:

 • studie, posouzení a návrh stavebního a architektonického restaurování budovy Bedestan v Nikósii, KYPR
 • řada pěti katalogů restaurování z let 2004 až 2008 Muzea umění Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA
 • inventář historických zahrad a krajinotvorných celků v Irsku, IRSKO
 • projekt „Noemova archa“ – dopad globální změny klimatu na stavební dědictví a kulturní krajiny, ITÁLIE

Kategorie 3 – Mimořádné úsilí:

 • Dr. Glenn Murray ze Segovie, ŠPANĚLSKO
 • Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de la Imágenes, ŠPANĚLSKO
 • profesor David Walker, OBE, z Edinburghu, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta:

 • Maison du patrimoine médiéval mosan, Bouvignes-sur-Meuse, BELGIE
 • Egejský program udržitelnosti, ŘECKO
 • Pontemanco – návrh výukové metody pro čtení krajiny, ITÁLIE
 • Academia Istropolitana Nova, Sväty Jur, SLOVENSKO
 • projekt „Culture Ants“ nadace Cultural Awareness Foundation, Istanbul, TURECKO
 • projekt suché kamenné zdi v údolí Upper Colne Valley, Huddersfield, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Více informací o jednotlivých kandidátech a o udílení cen poskytne:

Elena Bianchi, Ceny za kulturní dědictví, Europa Nostra,

tel.: +31 70 302 40 58, e-mail: eb@europanostra.org

Informace o novinářských akreditacích pro slavnostní vyhlášení cen za evropské kulturní dědictví European Heritage Awards v Teatro Antico dne 5. června 2009 či o jiných záležitostech souvisejících s informováním veřejnosti poskytuje:

Laurie Neale, Komunikace, Europa Nostra,

tel.: +31 70 302 40 55, e-mail: ln@europanostra.org


Side Bar