Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/783

Brusel 14. mája 2009

Spotrebitelia: Letecké spoločnosti „upratujú“ na svojich internetových stránkach

Nové, dnes uverejnené výsledky z prieskumu EÚ ukazujú, že z hľadiska dodržiavania pravidiel na ochranu spotrebiteľa, došlo v prípade internetových stránok na predaj leteniek k výraznému „posunu“. Zistenia sú uvedené v záverečnej správe zaoberajúcej sa 18-mesačným procesom v celej EÚ, ktorého cieľom bolo zasiahnuť proti zavádzajúcej reklame a nekalým praktikám. Výsledkom kontrolnej akcie na úrovni EÚ, ktorá sa začala v septembri 2007 a na ktorej sa zúčastnilo 15 vnútroštátnych orgánov členských štátov EÚ a Nórska, bolo, že v prípade 115 zo 137 preverených internetových stránok leteckých spoločností došlo k oprave. Po dodatočnej „zdravotnej prehliadke“ z marca 2009, ktorej súčasťou bolo nezávislé anonymné nakupovanie leteniek v 67 hlavných leteckých spoločnostiach, bola 52 leteckým spoločnostiam buď udelená „čistá zdravotná karta“, pričom sa zaviazali dodržiavať rovnaký štandard, alebo okamžite zareagovali na konzultáciu zo strany Komisie a prijali záväzky s cieľom odstrániť nevyriešené problémy (pozri zoznam uvedený ďalej). V rámci tejto „prehliadky“ sa preverili a porovnali internetové stránky s obsiahlym 14-bodovým kontrolným zoznamom, ktorý predtým odsúhlasili aj zástupcovia odvetvia leteckej dopravy. Komisia teraz pracuje na zavedení dohody, ktorá sa bude týkať celého odvetvia leteckej dopravy a ktorej cieľom je stanoviť pre všetky letecké spoločnosti v rámci EÚ rovnaké podmienky a zabezpečiť dodržiavanie vysokého štandardu internetových stránok.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, uviedla: „Celoeurópska kontrola leteckých spoločností mení vzhľad internetových stránok jednotlivých leteckých spoločností v celej EÚ. Nemôžeme však zaspať na vavrínoch; je pred nami ešte veľa práce. Ale táto prvá paneurópska kontrolná akcia ukázala, že dokáže poriadne „bolieť“ a prispieť k stanoveným cieľom. Ďalším krokom je dohoda, ktorá sa bude týkať celého odvetvia leteckej dopravy, a my budeme naďalej pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti.“

Podpredseda Antonio Tajani, ktorý má na starosti dopravu, povedal:„Dodržiavanie transparentnosti konečných cien je záväzkom vyplývajúcim z nariadenia o leteckých službách. Povinnosťou leteckých spoločností je zaviesť do celého odvetvia vysoký štandard; našou úlohou je zabezpečiť, aby všetci zúčastnení hrali podľa rovnakých pravidiel. Toto má zásadný význam najmä pre spotrebiteľa, ktorý chce porovnávať ceny leteniek medzi jednotlivými spoločnosťami a na základe toho sa rozhodnúť.

1. Výsledky celoplošnej akcie týkajúcej sa predaja leteniek z roku 2007

Kontrolná akcia bola ukončená v 85% prípadov. Zo 137 preverených internetových stránok, čo predstavuje asi 80 spoločností, došlo k náprave v prípade 115 internetových stránok (pozri súhrnnú tabuľku v priloženom memorande, kde sú uvedené údaje z konca marca 2009 – MEMO/09/238).

2. Štúdia o „zdravotnej prehliadky“ leteckých spoločností

Táto „zdravotná prehliadka“ zameraná na komplexné monitorovanie celkovej situácie v oblasti internetového predaja leteniek zohľadnila tiež dva nové právne predpisy EÚ, ktoré posilňujú ochranu spotrebiteľa a ktoré sú v platnosti od prvých celoplošných kontrol zo septembra 2007 (smernica o nekalých obchodných praktikách, nariadenie o leteckých službách). Na základe 14-bodového kontrolného zoznamu, ktorý odsúhlasili aj zástupcovia odvetvia leteckej dopravy (pozri MEMO/09/238), sa „zdravotná prehliadka“ sústredila na 7 internetových stránok najdôležitejších leteckých spoločností vo všetkých 27 členských štátoch – čo znamená 67 leteckých spoločností a celkovo približne 339 miliónov cestujúcich. Výsledky konzultačného procesu, ktorý Komisia vykonala na základe zistení zo štúdie a vrátane záväzkov leteckých spoločností, sú zhrnuté ďalej. (pozri prílohu 1 k tlačovej správe)

Čo bude nasledovať?

  • Výsledky „zdravotnej prehliadky“ boli odovzdané vnútroštátnym kontrolným orgánom, na účely ďalšieho prešetrovania v prípade potreby.
  • Komisia spolu s odvetvím leteckej dopravy pracuje na zavedení dohody, ktorá sa bude týkať celého odvetvia a ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie určitého štandardu, pričom jej súčasťou je aj monitorovanie nezávislou treťou stranou.
  • V júni 2009 Komisia predostrie oznámenie o kontrole, s cieľom posilniť prácu siete vnútroštátnych kontrolných orgánov (sieť CPC) po prvých dvoch rokov jej pôsobenia.

Kontext:

Infostránka: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Príloha 1

Tabuľka s výsledkami konzultácií Komisie s leteckými spoločnosťami, založená na štúdii o „zdravotnej prehliadke“[1].

Letecké spoločnosti spĺňajúce všetky podmienky „zdravotnej prehliadky“ a zaväzujúce sa k udržiavaniu štandardu svojich internetových stránok

Air Malta
Blue1
bmi
bmibaby
Estonian Air
Finnair
Iberia
Malmö Aviation
SAS
Sata Air Açores
Sata International
Spanair
TAP
Tarom
TUIfly
Virgin Atlantic

Letecké spoločnosti, ktoré sa zaviazali, že nezrovnalosti zistené v priebehu tejto „zdravotnej prehliadky“ už vyriešili alebo sa im budú venovať v najbližšom čase tak, aby spĺňali stanovený štandard

Adria Airways
Aegean Airlines
Aer Arann
Aer Lingus
Air Berlin
Air Europa
Air One
Alitalia
Austrian Airlines
Binter Canarias
Blue Air
Brussels Airlines
Bulgaria Air
Carpatair
Cimber Sterling
Condor
Cyprus Airways
Cyprus Turkish Airlines
Czech Airlines
Delta Air Lines
EasyJet
Finncomm Airlines
Flybe
LOT
Lufthansa
Luxair
Malév Hungarian Airlines
Meridiana Air
Norwegian Air Shuttle

Pegasus Airlines
Ryanair
Skyways
Swiss
transavia.com
VLM Airlines
Wizz Air


[1] „Zdravotná prehliadka“ je prieskumová štúdia, ktorej cieľom je oboznámiť sa s celkovou situáciou v odvetví leteckej dopravy. Na základe jej zistení vznikla politická iniciatíva Komisie s cieľom zlepšiť súlad s bodmi na kontrolnom zozname. Tieto zistenia a následné opatrenia Komisie nepredstavujú dôvod pre žalobu pre porušenie právnych predpisov. Len vnútroštátne kontrolné orgány majú moc formálne vyšetriť porušenie právnych predpisov.


Side Bar