Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/783

Bruksela, dnia 14 maja 2009 r.

Sprawy konsumentów: linie lotnicze poprawiają strony internetowe sprzedające bilety

Opublikowane dziś przez UE nowe dane o internetowych stronach sprzedaży biletów lotniczych w Europie wskazują na znaczącą poprawę w zakresie poszanowania przepisów o ochronie konsumenta. Informacje te zawarte są w sprawozdaniu podsumowującym 18-miesięczną ogólnounijną akcję zwalczania wprowadzającej w błąd reklamy i nieuczciwych praktyk. W wyniku dochodzenia dotyczącego egzekwowania praw konsumentów, wszczętego we wrześniu 2007 r. przez UE z udziałem organów krajowych z 15 państw członkowskich i Norwegii, poprawionych zostało 115 ze 137 objętych dochodzeniem stron internetowych linii lotniczych. W wyniku dodatkowej oceny, obejmującej niezależne anonimowe zakupy biletów od 67 dużych linii lotniczych w marcu 2009 r., 52 linii otrzymało ocenę pozytywną, zobowiązując się do utrzymania takiego samego standardu, bądź niezwłocznie odpowiedziało na wezwanie Komisji, przyjmując na siebie zobowiązanie do usunięcia pozostających niezgodności z przepisami (zob. poniższe wykazy). Strony internetowe były oceniane na podstawie kompleksowej, 14-punktowej listy kontrolnej, wcześniej uzgodnionej z branżą lotniczą. Komisja pracuje obecnie nad doprowadzeniem do porozumienia stwarzającego równe warunki konkurencji dla wszystkich linii lotniczych w UE i zapewniającego utrzymanie wysokiego standardu stron internetowych.

Komisarz UE ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „Ogólnoeuropejskie dochodzenie w sprawie linii lotniczych zmienia oblicze ich stron internetowych. Mimo to nie należy popadać w samozadowolenie, gdyż zostało jeszcze wiele do zrobienia. Pierwsze ogólnoeuropejskie dochodzenie dotyczące egzekwowania praw konsumentów okazało się jednak skuteczne i owocne. Następnym krokiem jest porozumienie branżowe, a my będziemy nadal ściśle monitorować rozwój tego sektora.”

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportu, powiedział: „Pełna przejrzystość cen jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia o usługach lotniczych. Linie lotnicze mają obowiązek narzucać reszcie branży wysokie standardy, a naszym zadaniem jest dopilnowanie, by wszyscy przestrzegali tych samych zasad. Ma to pierwszorzędne znaczenie dla konsumentów chcących porównywać ceny biletów różnych linii lotniczych i dokonywać prawdziwych wyborów.”

1. Wyniki szeroko zakrojonego dochodzenia z 2007 r. w sprawie sprzedaży biletów lotniczych

Działania związane z egzekwowaniem przepisów zakończono już w 85% przypadków. Ze 137 zbadanych stron internetowych, należących do 80 firm, poprawionych zostało 115 (zob. tabela w załączonym MEMO/09/238, podsumowująca dane o wykonaniu przepisów według stanu z końca marca 2009 r.).

2. Ocena zgodności stron internetowych z przepisami

Proces oceny miał na celu kompleksowe monitorowanie ogólnej sytuacji w dziedzinie internetowej sprzedaży biletów lotniczych, przy uwzględnieniu wejścia w życie, od czasu pierwszych kontroli we wrześniu 2007 r., dwóch nowych aktów prawa UE podnoszących poziom ochrony konsumenta (dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, rozporządzenie o usługach lotniczych). W oparciu o 14-punktową listę kontrolną uzgodnioną z branżą lotniczą (zob. MEMO/09/238) oceniono 7 najbardziej znaczących stron sprzedających bilety lotnicze we wszystkich 27 państwach członkowskich, obejmując tą kontrolą łącznie 67 linii lotniczych i około 339 milionów pasażerów. Poniżej podsumowano wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję na podstawie rezultatów oceny, w tym zobowiązania linii lotniczych (zob. tabelę w załączniku 1 do komunikatu prasowego).

Co dalej?

  • Wyniki procesu oceny przekazano krajowym władzom wykonawczym, które podejmą dalsze stosowne działania.
  • Komisja współpracuje z branżą lotniczą nad wprowadzeniem ogólnobranżowego porozumienia o podtrzymaniu tych standardów, między innymi przy pomocy zewnętrznego monitoringu.
  • Komisja przedstawi w czerwcu 2009 r. komunikat w sprawie egzekwowania przepisów, dotyczący wzmocnienia sieci krajowych władz wykonawczych (sieć CPC) po pierwszych dwóch latach funkcjonowania.

Kontekst:

Strona dotycząca szeroko zakrojonej kontroli:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Załącznik 1

Tabela z wynikami konsultacji Komisji z liniami lotniczymi w oparciu o ocenę zgodności z przepisami ich stron internetowych[1]

Linie lotnicze spełniające wszystkie standardy oceny i zobowiązujące się do ich utrzymania na swoich stronach internetowych

Air Malta
Blue1
bmi
bmibaby
Estonian Air
Finnair
Iberia
Malmö Aviation
SAS
Sata Air Açores
Sata International
Spanair
TAP
Tarom
TUIfly
Virgin Atlantic

Linie lotnicze informujące, że problemy wykryte w trakcie oceny zostały już rozwiązane, bądź zobowiązujące się do ich rychłego rozwiązania w celu zapewnienia pełnej zgodności ze standardami

Adria Airways
Aegean Airlines
Aer Arann
Aer Lingus
Air Berlin
Air Europa
Air One
Alitalia
Austrian Airlines
Binter Canarias
Blue Air
Brussels Airlines
Bulgaria Air
Carpatair
Cimber Sterling
Condor
Cyprus Airways
Cyprus Turkish Airlines
Czech Airlines
Delta Air Lines
EasyJet
Finncomm Airlines
Flybe
LOT
Lufthansa
Luxair
Malév Hungarian Airlines
Meridiana Air
Norwegian Air Shuttle

Pegasus Airlines
Ryanair
Skyways
Swiss
transavia.com
VLM Airlines
Wizz Air


[1] Celem procesu oceny było ustalenie faktycznego stanu przestrzegania przepisów w branży lotniczej. Wyniki tego procesu umożliwiły Komisji działania polityczne zmierzające do poprawy stron internetowych w aspektach uwzględnionych w liście kontrolnej. Ustalenia te i związane z nimi działania Komisji nie stanowią zarzutu naruszenia prawa. Jedynie krajowe władze wykonawcze są uprawnione do formalnego wszczęcia postępowania w sprawie naruszeń przepisów.


Side Bar