Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/783

Brussell, 14 ta' Mejju 2009

Il-konsumaturi: Il-linji tal-ajru jieħdu passi biex inaddfu l-websajts minn fejn jinbiegħu l-biljetti tal-ajru

Riżultati ġodda tal-UE li kienu ppubblikati llum juru "pass ta' bidla" fil-websajts li jbiegħu biljetti tal-ajru madwar l-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam ma' konformità mar-regoli dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Ir-riżultati jidhru fir-rapport finali dwar proċess mal-UE kollha li ħa 18-il xahar biex ikunu attakkati riklamar li jqarraq u prattiċi inġusti. Bħala riżultat ta' investigazzjoni ta' infurzar mill-UE li nbdiet f'Settembru 2007 – ma' 15-il awtorità nazzjonali tal-UE u tan-Norveġja – ġew ikkoreġuti 115 minn 137 websajt ta' linji tal-ajru li kienu investigati. Wara proċess addizzjonali ta' ċċekkjar li involva bejgħ misterjuż indipendenti f'Marzu 2009 minn 67 linja tal-ajru kbar, 52 kumpanija kienu jew iċċertifikati ħielsa minn kull prattika inġusta u impenjaw ruħhom li jżommu l-istess standards jew li jwieġbu immedjatament għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni mal-kumpaniji biex jirrimedjaw kwistjonijiet pendenti (ara l-listi hawn taħt). Il-proċess ta' ċċekkjar ivverifika l-websajts skont lista komprensiva ta' 14-il punt, li kien sar qbil dwarhom minn qabel mal-industrija tal-linji tal-ajru. Il-Kummissjoni issa qed taħdem biex iddaħħal fis-seħħ ftehim mal-industrija kollha li jistipula standards komuni għal-linji tal-ajru madwar l-UE u biex jinżamm standard għoli fil-websajts.

"Il-Kummissarju tal-UE għall-konsumaturi, Meglena Kuneva qalet: Din l-investigazzjoni tal-linji tal-ajru mal-Ewropa kollha qed tbiddel il-wiċċ tal-websajts tal-linji tal-ajru madwar l-UE. Ma hemm ebda lok għal serħan il-moħħ; hemm iktar xogħol x'isir. Iżda din l-ewwel investigazzjoni pan-Ewropea wriet li għandha "snien" ta' veru u tista' tikseb riżultati. Il-pass li jmiss huwa ftehim mal-industrija kollha, u aħna se nkomplu nimmonitorjaw mill-qrib l-iżviluppi fis-settur."

Il-Viċi-President Antonio Tajani responsabbli mit-Trasport qal, "L-applikazzjoni ta' trasparenza sħiħa tal-prezz hija obbligu skont ir-regolament tas-servizzi bl-ajru. Huwa dmir il-linji tal-ajru li jimponu standards għolja mal-industrija kollha; hija r-responsabbiltà tagħna li nassiguraw li l-partijiet kollhom jirrispettaw l-istess regoli. Din għandha l-ewwel u qabel kollox importanza għall-konsumatur li jixtieq iqabbel il-prezzijiet bejn il-linji tal-ajru u jagħmel għażla vera.

1. Riżultati tal-Investigazzjoni tal-2007 dwar il-Bejgħ tal-Biljetti tal-Linji tal-Ajru

L-azzjonijiet ta' infurzar issa tlestew f'85 % tal-każijiet. Mill-137 websajt li kienu investigati u li jirrappreżentaw madwar 80 kumpanija, 115 issa ġew ikkoreġuti (ara t-tabella fil-qosor fil-MEMO/09/238 mehmuż li turi t-tagħrif dwar l-infurzar sal-aħħar ta' Marzu 2009.)

2. L-istudju dwar l-iċċekkjar tal-linji tal-ajru

Il-proċess ta' ċċekkjar kellu l-għan biex jimmonitorja b'mod komprensiv il-qagħda globali fil-qasam tal-bejgħ tal-linji tal-ajru billi jikkunsidra wkoll id-dħul fis-seħħ ta' żewġ leġiżlazzjonijiet tal-UE li jsaħħu l-ħarsien tal-konsumatur mindu sar l-ewwel iċċekkjar f'Settembru 2007 (id-Direttiva dwar Prattiċi ta' Kummerċ Żleali, Ir-Regolament dwar is-Servizzi bl-Ajru). Fuq il-bażi tal-lista ta' ċċekkjar b'14-il punt li dwarha sar qbil mal-industrija tal-ajru (ara MEMO/09/238) l-iċċekkjar ta ħarsa lejn is-seba' websajts l-aktar importanti tal-linji tal-ajru fis-27 Stat Membru – li jkopru 67 linja tal-ajru u madwar 339 miljun passiġġier b'kollox. Ir-riżultati tal-proċess ta' konsultazzjoni li sar mill-Kummissjoni fuq il-bażi tas-sejbiet mill-istudju, fosthom l-impenji li ħadu l-linji tal-ajru, huma mniżżla hawn taħt fil-qosor. (ara t-tabella fl-Anness 1 tal-istqarrija għall-istampa)

X'se jiġri issa?

  • Ir-riżultati tal-proċess ta' ċċekkjar kienu ngħataw lill-awtoritajiet nazzjonali ta' infurzar, biex ikunu segwiti fejn ikun meħtieġ
  • Il-Kummissjoni qed taħdem mal-industrija tal-linji tal-ajru biex iddaħħal fis-seħħ ftehim mal-industrija kollha biex jinżammu standards, fosthom monitoraġġ minn terzi persuni indipendenti.
  • F'Ġunju 2009 il-Kummissjoni se toħroġ Komunikazzjoni dwar l-infurzar biex jissaħħaħ ix-xogħol tan-netwerk tal-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar (in-netwerk CPC) wara l-ewwel sentejn tiegħu ta' ħidma.

Sfond:

Il-paġna tal-iċċekkjar

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Anness 1

Tabella li telenka r-Riżultati tal-konsultazzjoni tal-Kummissjoni mal-linji tal-ajru bbażata fuq l-istudju ta' ċċekkjar[1].

Il-linji tal-ajru li jissodisfaw l-istandards kollha tal-iċċekkjar u li taw kelma li jżommu l-webpages tagħhom f'dan il-livell

Air Malta
Blue1
bmi
bmibaby
Estonian Air
Finnair
Iberia
Malmö Aviation
SAS
Sata Air Açores
Sata International
Spanair
TAP
Tarom
TUIfly
Virgin Atlantic

Il-linji tal-ajru li jagħtu l-kelma li kwistjonijiet imqajma mill-iċċekkjar kienu diġà ġew ittrattati jew se jkunu ttrattati f'qasir żmien biex ikun żgurat li jkunu sodisfatti l-istandards kollha

Adria Airways
Aegean Airlines
Aer Arann
Aer Lingus
Air Berlin
Air Europa
Air One
Alitalia
Austrian Airlines
Binter Canarias
Blue Air
Brussels Airlines
Bulgaria Air
Carpatair
Cimber Sterling
Condor
Cyprus Airways
Cyprus Turkish Airlines
Czech Airlines
Delta Air Lines
EasyJet
Finncomm Airlines
Flybe
LOT
Lufthansa
Luxair
Malév Hungarian Airlines
Meridiana Air
Norwegian Air Shuttle

Pegasus Airlines
Ryanair
Skyways
Swiss
transavia.com
VLM Airlines
Wizz Air


[1] L-iċċekkjar huwa studju li jfittex il-fatti u li jagħti ħarsa lejn il-qagħda globali fl-industrija tal-linji tal-ajru. Is-sejbiet tiegħu wasslu għal inizjattiva politika tal-Kummissjoni biex titjieb il-konformità mal-punti fil-lista ta' ċċekkjar. Dawn is-sejbiet u l-attivitajiet tal-Kummissjoni li segwew ma jikkostitwixxux l-allegazzjoni ta' ksur. Huma biss l-awtoritajiet nazzjonali ta' infurzar li jistgħu jinvestigaw b'mod formali l-ksur.


Side Bar