Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/783

Briuselis, 2009 m. gegužės 14 d.

Vartotojų reikalai. Oro transporto bendrovės imasi tvarkyti bilietų pardavimo interneto svetaines

Šiandien paskelbti neseniai Europos Sąjungoje atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad siekiant laikytis vartotojų apsaugos taisyklių bilietų pardavimo interneto svetainėse įvyko esminių pokyčių ir labiau laikomasi taisyklių. Galutinėje tyrimo ataskaitoje pateiktose išvadose aptariami 18 mėnesių Europos mastu vykdyti veiksmai, kuriais siekta apriboti klaidinančią reklamą ir nesąžiningą veiklą. 2007 m. rugsėjo mėn. pradėto Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo tyrimo, kuriame dalyvavo 15 ES šalių ir Norvegijos nacionalinės institucijos, rezultatas – pertvarkytos 115 iš 137 tirtų oro transporto bendrovių interneto svetainių. 2009 m. kovo mėn. atlikus papildomą patikrinimą (nepriklausomi anoniminiai pirkėjai pirko bilietus 67 didžiųjų oro transporto bendrovių svetainėse), nustatyta, kad 52 bendrovės arba pažeidimų nedaro ir yra įsipareigojusios toliau laikytis tokių pat standartų, arba nedelsdamos ėmėsi įgyvendinti joms pateiktas Komisijos rekomendacijas, kad pašalintų esamus trūkumus (žr. sąrašus toliau). Tikrinta, ar svetainės atitinka išsamiame kontroliniame sąraše išdėstytus keturiolika kriterijų, iš anksto suderintų su oro transporto pramonės atstovais. Šiuo metu Komisija rengia visos oro transporto pramonės susitarimą, kad visoje Europos Sąjungoje oro transporto bendrovėms būtų sudarytos vienodos sąlygos ir savo svetaines jos tvarkytų laikydamosi aukštų standartų.

Už vartotojų apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Šiuo Europos masto oro transporto bendrovių tyrimu sudarytos sąlygos Europos Sąjungos oro transporto bendrovių interneto svetainėms keistis. Pasiektų rezultatų neužtenka, dar reikia daug nuveikti. Tačiau pamatėme, kad pirmasis Europos masto tyrimas, kuriuo siekta nustatyti, kaip įgyvendinami Europos Sąjungos teisės reikalavimai, tikrai veiksmingas ir gali duoti rezultatų. Kitas žingsnis – visos oro transporto pramonės susitarimas, tad mes toliau atidžiai stebėsime šiame sektoriuje vykstančius pokyčius.“

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonijo Tajani sakė: „Aiškiai nurodyti visą kainą privaloma pagal oro susisiekimo reglamentą. Oro transporto bendrovių pareiga nustatyti aukštus standartus visoje pramonėje, o mūsų pareiga užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai laikytųsi vienodų taisyklių. Vartotojui, kuriam rūpi palyginti įvairių oro transporto bendrovių kainas ir teisingai pasirinkti, tai yra svarbiausia.“

1. 2007 m. lėktuvų bilietų pardavimo tyrimo „Sweep“ (liet. „Šluota“) rezultatai

Šiuo metu priemonės, nustatytos, kad būtų užtikrintas teisės aktų laikymasis, įgyvendintos 85 % atvejų. Jau pertvarkyta 115 iš 137 patikrintų svetainių, kuriomis naudojasi maždaug 80 bendrovių (žr. pridėtos MEMO/09/238 apibendrinamąją lentelę, kur pateikti duomenys apie nustatytų priemonių įgyvendinimą 2009 m. kovo mėn. pabaigoje).

2. Oro transporto bendrovių svetainių patikrinimo rezultatai

Patikrinimo paskirtis – visapusiška bendros lėktuvų bilietų pardavimo internetu padėties stebėsena, kartu atsižvelgiant į tai, kaip įgyvendinami du nauji ES teisės aktai, kuriais siekiama užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą už buvusią iki pirmojo plataus masto patikrinimo 2007 m. rugsėjo mėn. (Direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos, Oro susisiekimo reglamentas). Remiantis 14 kriterijų, dėl kurių susitarta su oro transporto pramonės atstovais (žr. MEMO/09/238), visose 27 valstybėse narėse patikrintos 7 didžiausios oro transporto bendrovių svetainės, kuriomis iš viso naudojasi 67 oro transporto bendrovės ir maždaug 339 milijonai keleivių. Konsultacijų, kurias Komisija vykdė remdamasi tyrimo išvadomis, rezultatai ir oro transporto bendrovių prisiimti įsipareigojimai apibendrinti toliau (žr. pranešimo spaudai pirmo priedo lentelę).

Kas bus toliau?

  • Svetainių patikrinimo rezultatai perduoti nacionalinėms įstatymų vykdomosioms institucijoms, kad esant reikalui jos galėtų imtis tolesnių veiksmų.
  • Komisija kartu su oro transporto pramonės atstovais rengia bendrą šios pramonės šakos susitarimą dėl standartų laikymosi, įskaitant nepriklausomą trečiųjų šalių stebėseną.
  • 2009 m. birželio mėn. Komisija pateiks Komunikatą dėl teisės aktų įgyvendinimo, kad po pirmų dvejų veiklos metų būtų sustiprinta nacionalinių įstatymų vykdomųjų institucijų tinklo (Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas) veikla.

Papildoma informacija

Programos „Sweep“ tinklalapis.......................................................................................

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm.

1 priedas

Apibendrinamoji Komisijos konsultacijų su oro transporto bendrovėmis dėl svetainių tikrinimo rezultatų lentelė[1].

Oro transporto bendrovės, atitinkančios visus tikrinimo kriterijus ir įsipareigojusios išlaikyti savo interneto svetainių lygį

Air Malta
Blue1
bmi
bmibaby
Estonian Air
Finnair
Iberia
Malmö Aviation
SAS
Sata Air Açores
Sata International
Spanair
TAP
Tarom
TUIfly
Virgin Atlantic

Oro transporto bendrovės, nurodžiusios, kad tikrinant nustatyti trūkumai jau šalinami, arba įsipareigojusios juos netrukus pašalinti, kad būtų laikomasi visų standartų

Adria Airways
Aegean Airlines
Aer Arann
Aer Lingus
Air Berlin
Air Europa
Air One
Alitalia
Austrian Airlines
Binter Canarias
Blue Air
Brussels Airlines
Bulgaria Air
Carpatair
Cimber Sterling
Condor
Cyprus Airways
Cyprus Turkish Airlines
Czech Airlines
Delta Air Lines
EasyJet
Finncomm Airlines
Flybe
LOT
Lufthansa
Luxair
Malév Hungarian Airlines
Meridiana Air
Norwegian Air Shuttle

Pegasus Airlines
Ryanair
Skyways
Swiss
transavia.com
VLM Airlines
Wizz Air


[1] Svetainių tikrinimas – tai duomenų rinkimo tyrimas, kuriame apžvelgiama bendra oro transporto pramonės padėtis. Tikrinimo išvados davė pradžią Komisijos politinei iniciatyvai, kuria siekiama geresnės į kontrolinį sąrašą įtrauktų kriterijų atitikties. Šios išvados ir tolesnė Komisijos veikla nėra kaltinimas dėl pažeidimo. Tik teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančios nacionalinės institucijos turi teisę formaliai tirti pažeidimus.


Side Bar