Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/783

Brüssel, 14. mai 2009

Tarbijakaitse: lennuettevõtjad on hakanud korrastama piletimüügi veebisaite

Täna avaldatud uue üleeuroopalise uurimise tulemused osutavad, et lennupiletite müügiga seotud veebisaidid kõikjal Euroopas on astunud sammu õiges suunas ning vastavad enam tarbijakaitse eeskirjadele. Lõpparuande tulemused kajastavad 18 kuu jooksul võetud üleeuroopalisi meetmeid, mis olid suunatud eksitava reklaami ja ebaausate müügivõtete vastu. 2007. aasta septembris algatatud ELi õiguskaitsealases uurimises osalesid 15 ELi liikmesriigi ja Norra ametiasutused ning selle käigus selgus, et uuritud 137 lennuettevõtja veebisaidist oli 115 veebisaiti nõuetega vastavusse viidud. Täiendav „tervisekontroll” hõlmas 2009. aasta märtsis tehtud sõltumatuid anonüümseid kontrolloste 67 suurema lennuettevõtja juures. Selle tulemusena kiideti 52 lennuettevõtja puhul tulemus heaks ning ettevõtjad kas kohustusid taset hoidma või võtsid pärast komisjoni konsultatsioone kiiresti meetmeid avastatud puuduste kõrvaldamiseks (vt allpool esitatud nimekirju). Kontrolli käigus uuriti veebisaitide vastavust lennuettevõtjatega eelnevalt kokku lepitud 14 punktist koosnevale üksikasjalikule kontroll-lehele. Komisjon valmistab nüüd ette sektorisisesest kokkulepet, et luua võrdsed võimalused kõikidele ELi lennuettevõtjatele ja tagada veebisaitide kõrge tase.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva märkis: „Üleeuroopalise lennuettevõtjaid hõlmanud uurimise tulemusena muutuvad kogu Euroopas nende ettevõtjate veebisaidid. Rahuloluks ei ole siiski põhjust, sest palju on veel vaja ära teha. Samas näitas esimene üleeuroopaline õiguskaitsealane uurimine, et see on tõhus tegevus ning tulemuste saavutamine on võimalik. Järgmine samm on sektorisisese kokkuleppe sõlmimine ja komisjon jälgib ka edaspidi teraselt kõnealuse valdkonna arengut.”

Transpordiküsimustega tegelev asepresident Antonio Tajani lisas: „Lennundusteenuste määrusega kohustatakse tagama hindade täielik läbipaistvus. Lennuettevõtjate kohus on nõuda kõrgete standardite järgimist kogu sektoris, meie kohus on tagada, et kõik ettevõtjad järgiksid samu eeskirju. See eriti tähtis tarbija jaoks, kes tahab hindu lennuettevõtjate lõikes võrrelda ja teha õigeid otsuseid.”

1. Piletimüügiga seotud veebisaitide uuringu 2007. aasta tulemused

Täitevmenetlused on 85 % ulatuses lõpule viidud. 137 uuritud veebisaidist, mis hõlmavad ligikaudu 80 ettevõtjat, on 115 tänaseks nõuetega vastavusse viidud (vt teatele lisatud kokkuvõtvat tabelit, mis kajastab täitevmenetluse tulemusi 2009. aasta märtsi seisuga – MEMO/09/238).

2. Lennuettevõtjate kontroll

Kontrolli eesmärk oli uurida põhjalikult üldist olukorda seoses lennupiletite müügiga Internetis, võttes arvesse ka kahe uue tarbijakaitset tõhustava ELi õigusakti (ebaausate kaubandustavade direktiivi, lennundusteenuste määrus) jõustumist pärast eelmist kontrolli 2007. aasta septembris. Lennuettevõtjatega eelnevalt kokku lepitud (vt MEMO/09/238) 14 punktist koosnevast kontroll-lehest lähtuvalt kontrolliti 7 suurema lennuettevõtja veebisaite kõigis 27 liikmesriigis, kokku hõlmas kontroll 67 lennuettevõtjat ja ligikaudu 339 miljonit reisijat. Kokkuvõte komisjoni korraldatud konsultatsioonide tulemustest, mis toetuvad kontrolli tulemustele ja võtavad arvesse lennuettevõtjate võetud kohustusi, on esitatud allpool (vt pressiteate lisa 1).

Mis saab edasi?

 • Kontrolli tulemused edastatakse riikide täitevasutustele, kes võtavad vajadusel järelmeetmed
 • Standardite kehtestamiseks töötab komisjon koos lennuettevõtjatega välja sektorisisesest kokkulepet, mis hõlmaks ka järelevalvet sõltumatute kolmandate isikute poolt.
 • Komisjon avaldab 2009. aasta juunis teatise ühenduse õigustiku jõustamise kohta, et tugevdada kaks aastat toiminud riikide täitevasutuste võrgustiku tööd.

Taust:

Lisateave http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Lisa 1

Kontrolli tulemustele toetuvate komisjoni ja lennuettevõtjate vaheliste konsultatsioonide tulemuste kokkuvõte[1]

Lennuettevõtjad vastavad kõikidele kontrollitud standarditele ja kohustuvad hoidma veebisaitide taset.

 • Air Malta
 • Blue1
 • bmi
 • bmibaby
 • Estonian Air
 • Finnair
 • Iberia
 • Malmö Aviation
 • SAS
 • Sata Air Açores
 • Sata International
 • Spanair
 • TAP
 • Tarom
 • TUIfly
 • Virgin Atlantic

Lennuettevõtjad kinnitsid, et kontrolli käigus avastatud rikkumised on juba lahendatud või lahendatakse võimalikult kiiresti ning tagatakse vastavus kõikidele standarditele.

 • Adria Airways
 • Aegean Airlines
 • Aer Arann
 • Aer Lingus
 • Air Berlin
 • Air Europa
 • Air One
 • Alitalia
 • Austrian Airlines
 • Binter Canarias
 • Blue Air
 • Brussels Airlines
 • Bulgaria Air
 • Carpatair
 • Cimber Sterling
 • Condor
 • Cyprus Airways
 • Cyprus Turkish Airlines
 • Czech Airlines
 • Delta Air Lines
 • EasyJet
 • Finncomm Airlines
 • Flybe
 • LOT
 • Lufthansa
 • Luxair
 • Malév Hungarian Airlines
 • Meridiana Air
 • Norwegian Air Shuttle
 • Pegasus Airlines
 • Ryanair
 • Skyways
 • Swiss
 • transavia.com
 • VLM Airlines
 • Wizz Air

[1] Kontrolli eesmärk oli koguda teavet lennuettevõtjate üldise olukorra kohta. Tulemustest lähtuvalt on komisjon teinud poliitilisi algatusi, et parandada nõuetele vastavust kontroll-lehega hõlmatud valdkondades. Tulemused ja komisjoni järelmeetmed ei kujuta endast väidet rikkumise kohta. Ainult riikide täitevasutustel on õigus rikkumisi ametlikult uurida.


Side Bar