Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV CS

IP/09/770

Bryssel 14.5.2009

Euroopan komissio avaa oven eurooppalaisille satelliittivälitteisille matkaviestintäpalveluille

Eurooppalaisille kuluttajille ja yrityksille on luvassa uusia innovatiivisia langattomia viestintäpalveluja komission valittua kaksi operaattoria (Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited) tarjoamaan satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja koko Euroopan laajuisesti. Erityisesti tämä hyödyttää maaseutualueita. Palveluja, kuten nopeita internet-yhteyksiä, mobiilitelevisiota ja radio- tai hätäviestintää tullaan tarjoamaan niille erikseen varatuilla taajuuksilla. Kumpikin valittu satelliittioperaattori osoitti korkeaa teknistä ja kaupallista tasoa, jonka turvin ne kykenevät tarjoamaan kyseisiä palveluja.

”Satelliittivälitteisillä matkaviestintäpalveluilla on suunnaton potentiaali: ne tuovat eurooppalaisten ulottuville uusia viestintäpalveluja, erityisesti maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Olen iloinen, että olemme nyt mahdollistaneet näiden yleiseurooppalaisten palvelujen nopean käyttöönoton,” totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Tästä on kiittäminen ensimmäistä yleiseurooppalaista valintamenettelyä, jonka Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot kehittivät tiiviissä yhteistyössä. Satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen Euroopan laajuisista markkinoista tulee nyt todellisuutta. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan viipymättä kaikki tarvittavat jatkotoimet, jotta satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut saataisiin hyvissä ajoin ja onnistuneesti käyntiin.”

Satelliittivälitteiset matkaviestintäjärjestelmät pystyvät tarjoamaan innovatiivisia viestintäpalveluja miljoonille EU:n kuluttajille ja yrityksille kaikkialla Euroopassa, koska ihmiset voivat pitää kannettavia päätelaitteita mukanaan tai niitä voidaan asentaa esimerkiksi autoihin ja laivoihin. Ne voivat myös auttaa kuromaan umpeen digitaalista kuilua nopeiden internet-yhteyksien saatavuudessa Euroopassa, koska ne kattavat myös maaseutu- ja harvaan asutut alueet.

Komission tekemä valinta saattaa päätökseen EU:n ensimmäisen valintamenettelyn satelliittioperaattorien valitsemiseksi. Menettely käynnistettiin elokuussa 2008 (IP/08/1250). Varsinaiseen valintavaiheeseen pääsi joulukuussa 2008 neljä operaattoria. Komissio arvioi näiden satelliittivälitteisten matkaviestintäjärjestelmien teknisen ja kaupallisen kehitystason riippumattomien asiantuntijoiden avulla ja tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on nyt varmistettava, että operaattoreilla Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited on oikeus käyttää komission päätöksessä yksilöityjä taajuuksia omien satelliittijärjestelmiensä toimintaan. Operaattoreille on annettava lupa käyttää satelliittijärjestelmiään kaikkialla Euroopassa 18 vuoden ajan valintapäätöksestä. Tämä noudattaa alan kansallisia käytäntöjä ja mahdollistaa tehtyjen investointien kuolettamisen. Satelliittijärjestelmät edellyttävät tyypillisesti mittavia alkuinvestointeja, jotka nousevat usein satoihin miljooniin euroihin. Kaupallisten palvelujen on määrä alkaa viimeistään 24 kuukauden kuluessa valintapäätöksestä, mutta operaattorit ovat hakemuksessaan saattaneet sitoutua nopeampaankin aikatauluun.

Taustaa

Euroopan komissio ehdotti 22. elokuuta 2007 EU:n päätöstä valintamenettelystä, jolla järjestettäisiin satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen tarjonta Euroopan tasolla (IP/07/1243). Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen 30. kesäkuuta 2008. Päätöksellä luotiin yhteinen valinta- ja toimilupaprosessi palveluiden käynnistämisen koordinoimiseksi EU:ssa. Komissio käynnisti valintamenettelyn 7. elokuuta 2008 (IP/08/1250). Neljä yhtiötä oli jättänyt hakemuksen 7. lokakuuta 2008 mennessä. Kaikki neljä pääsivät ensimmäiseen valintavaiheeseen joulukuussa 2008.

Komissio arvioi ulkopuolisten riippumattomien asiantuntijoiden avulla, pystyivätkö hakijat osoittamaan satelliittijärjestelmiensä vaadittavan teknisen ja kaupallisen tason. Arvioinnissa varmistettiin viiden osavaatimuksen tyydyttävä täyttäminen. Osavaatimukset koskivat esimerkiksi satelliittien rakentamista tai laukaisua. Yhtiöistä kaksi, Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited, osoitti, että niiden satelliittijärjestelmät olivat vaaditulla teknisellä ja kaupallisella tasolla. Toista valintavaihetta ei tarvittu, sillä kaksi operaattoriehdokasta voidaan mahduttaa käytettävissä olevaan taajuusalueeseen. Valittuja hakijoita sitovat niiden tekemät sitoumukset, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajien hyötyihin, kilpailun edistämiseen ja maantieteelliseen kattavuuteen. Mikäli valitut hakijat eivät aio käyttää annettuja taajuuksia, niiden on ilmoitettava siitä komissiolle 30 päivän kuluessa valintaluettelon julkaisemisesta. Kansallisen tason toimiluvan antaminen valituille hakijoille olisi varmistettava mahdollisimman pikaisesti ja EY:n toimilupasääntöjen mukaisesti.

Satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen käynnistämisen viitteellinen aikataulu

3. neljännes/2008
Hakuilmoitus
4. neljännes/2008
Hakemuksen jättämisen määräaika
4. neljännes/2008
Komissio päätös hakemusten tutkittavaksi ottamisesta
1.-2. neljännes/2009
Arviointi ja valinta
3.-4. neljännes/2009
Kansallisen tason toimilupa
2009/2010 alkaen
Ensimmäisten satelliittien laukaisu ja palvelujen käyttöönotto
Viimeistään toukokuussa 2011
Kehitys- ja käyttöönottovaihe saatettu loppuun

Lisää taustatietoa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Ks. myös MEMO/09/237


Side Bar