Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI

IP/09/770

V Bruselu dne 14. května 2009

Příspěvek Evropské komise k družicovým pohyblivým službám v EU

Evropská komise vybrala dva operátory, společnosti, Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited, k poskytování družicových pohyblivých služeb po celé Evropě. Jednotlivci i podniky by tak měli mít možnost využívat moderních bezdrátových služeb, především pak na venkově. Služby budou poskytovány v rámci speciálně vyhrazeného spektra. Jedná se např. o přístup k vysokorychlostnímu internetu, mobilní televizi a o rádiovou, resp. tísňovou komunikaci. Oba dva satelitní operátoři prokázali schopnost poskytovat uvedené služby na vysoké technické i komerční úrovni.

Komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová řekla: „Družicové pohyblivé služby nabízejí mnoho možností. Evropané tak budou mít přístup k novým komunikačním službám, především pak na venkově a v řídce osídlených oblastech. Jsem proto ráda, že jsme odstranili překážky, které stály v cestě rychlému spuštění těchto služeb v rámci celé Evropy. Umožnilo to první celoevropské výběrové řízení, jehož postup byl vypracován v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a s členskými státy. Stává se tak skutečností celoevropský trh družicových pohyblivých služeb (MSS). Vyzývám členské státy, aby neprodleně učinily další kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno služby MSS včas a řádně spustit.“

Služby MSS umožní milionům uživatelů i podniků EU používat moderní bezdrátové komunikace po celé Evropě, a to prostřednictvím přenosných terminálů. Ty mohou nosit jednotlivci u sebe nebo mohou být nainstalovány v autě či na lodi. Služby MSS by měly rovněž pomoci překlenout digitální propast v oblasti dostupnosti vysokorychlostního internetu v Evropě, neboť by měly být pokryty i venkovské a řídce osídlené oblasti.

Výběr dvou operátorů služeb MSS pro EU Komisí v tomto týdnu znamená ukončení prvního výběrového řízení EU pro oblast satelitních operátorů, jež bylo zahájeno v srpnu roku 2008 (IP/08/1250). V prosinci 2008 se do první fáze výběru dostali čtyři operátoři. Komise provedla analýzu technické i komerční stránky těchto družicových pohyblivých systémů. Výběr probíhal za asistence nezávislých odborníků a v úzké spolupráci s orgány členských států.

Členské státy musí nyní zajistit, aby společnosti Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited měly právo využívat konkrétní rádiové frekvence specifikované v rozhodnutí Komise i právo provozovat své družicové pohyblivé systémy. Uvedení poskytovatelé musí mít právo používat své družicové systémy v celé Evropě, a to po dobu 18 let od rozhodnutí o výběru. To je v souladu s praxí jednotlivých členských států v tomto sektoru. Satelitním operátorům by to mělo zajistit návratnost investic. Pro družicové systémy jsou typické vysoké počáteční investice, které často dosahují stovek milionů eur. Poskytování služeb na komerční bázi by mělo začít nejpozději 24 měsíců od data rozhodnutí o výběru, pokud se operátoři ve svých nabídkách nezavázali začít s poskytováním ještě dříve.

Souvislosti

Evropská komise přišla 20. srpna 2007 s návrhem rozhodnutí EU o výběrovém řízení pro služby MSS na celoevropské úrovni (IP/07/1243). Tento návrh byl schválen Evropským parlamentem a Radou 30. června 2008, čímž bylo zřízeno jednotné výběrové a schvalovací řízení, aby se zajistilo koordinované zavedení služeb MSS v EU. Evropská komise zahájila jednotné výběrové řízení 7. srpna 2008 (IP/08/1250). Do 7. října podaly přihlášky čtyři společnosti. Všechny čtyři postoupily do první fáze výběru v prosinci 2008.

Komise s pomocí nezávislých externích odborníků posoudila, zda zájemci prokazatelně mají požadovanou technickou a komerční úroveň svých družicových systémů. Hodnocení vycházelo z uspokojivého splnění pěti postupových termínů (např. výroba družic a jejich uvedení na oběžnou dráhu). Požadovanou technickou a komerční úroveň prokázaly dvě společnosti, Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited. Protože v rámci dostupného spektra mohli být uspokojeni oba dva kandidáti, nebyla druhá fáze výběrového řízení nutná. Vybraní uchazeči musí splnit své závazky, a to včetně svých závazků ohledně přínosu pro spotřebitele a pro konkurenční prostředí, jakož i pro zeměpisné pokrytí. Nebudou-li vybraní uchazeči chtít využít rádiové frekvence, musí informovat Komisi do 30 dnů od data zveřejnění seznamu úspěšných kandidátů. Povolení pro vybrané uchazeče na úrovni členských států by měla být zajištěna co nejdříve, a to v souladu s pravidly ES pro vydávání povolení.

Orientační časový rámec pro spuštění služeb MSS v Evropě

3. čtvrtletí 2008
výzva k podání přihlášek
4. čtvrtletí 2008
lhůta pro podání přihlášek
4. čtvrtletí 2008
rozhodnutí Komise o přijatelnosti
1.–2. čtvrtletí 2009
posouzení a výběr
3.–4. čtvrtletí 2009
povolení na úrovni členských států
cca 2009/2010
uvedení prvních družic na oběžnou dráhu a spuštění služeb
nejpozději do května 2011
dokončení vývoje a výstavby

Bližší informace jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Viz také MEM/09/237


Side Bar