Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/759

Bruksela, 13 maja 2009 r.

Komisja zezwala na pomoc na rzecz budowy i eksploatacji północnego odcinka autostrady A1

Komisja zatwierdziła dziś pomoc państwa dla konsorcjum Gdańsk Transport Company przeznaczoną na koszty budowy i eksploatacji odcinka autostrady A1 między Gdańskiem a Toruniem.

W 1997 r. konsorcjum Gdańsk Transport Company otrzymało koncesję na budowę i eksploatację przez 42 lata tego odcinka autostrady. Jego ukończenie pozwoli uzupełnić transeuropejską sieć dróg o oś komunikacyjną północ-południe.

Koncesjonariusz pokrywa koszty budowy dzięki kredytom, które po ukończeniu prac zostaną zrefundowane przez państwo za pośrednictwem Krajowego Funduszu Drogowego. W razie zwiększonych kosztów utrzymania i remontów autostrady Gdańsk Transport Company może oczekiwać rekompensaty z tych samych publicznych środków funduszu.

Komisja uznała, że korzyść jaką odniesie beneficjent jest proporcjonalna i konieczna, uznając tym samym zgodność pomocy z prawem wspólnotowym.


Side Bar