Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/756

Bruksela, 13 maja 2009 r.

Komisarz Hübner spotka się z Silviem Berlusconim i odwiedzi dotknięty trzęsieniem ziemi region Abruzji

W dniu 14 maja komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner spotka się w Rzymie z premierem Włoch Silviem Berlusconim i omówi z nim następstwa trzęsienia ziemi, które w kwietniu wyrządziło ogromne szkody w Abruzji. Komisarz uda się następnie na miejsce tragedii, aby ocenić szkody i przeanalizować wraz z przewodniczącym regionu Giovannim Chiodim możliwości wsparcia przez Unię Europejską.

Przed wizytą komisarz powiedziała: „W imieniu Europy pragnę wyrazić solidarność z wszystkimi ofiarami tej tragedii i ich rodzinami. Komisja Europejska gotowa jest zapewnić wszelką możliwą pomoc i zmobilizować dostępne środki na rzecz poszkodowanych, lokalnej gospodarki oraz rekonstrukcji naturalnego pejzażu.”

W czwartek, 14 maja, o godzinie 16.00 komisarz spotka się z Silviem Berlusconim w Palazzo Chigi w Rzymie. Danuta Hübner uda się następnie do Abruzji, gdzie przyjmie ją przewodniczący regionu Giovanni Chiodi. W piątek, 15 maja, po przelocie nad zniszczonym obszarem komisarz uda się z przedstawicielami służb ochrony ludności do centrum L’Aquili, aby ocenić potrzeby miasta. U boku ministra rozwoju gospodarczego Claudia Scajoli oraz ministra ds. europejskich Andrei Ronchiego odwiedzi ona następnie jeden z obozów (Tendopoli di Campo Globo), w których zakwaterowane zostały ofiary tragedii.

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Władze Włoch dysponują dziesięcioma tygodniami, a więc okresem do 15 czerwca, na złożenie do Komisji wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Wniosek ten jest obecnie przygotowywany w ścisłej współpracy ze służbami Komisji Europejskiej. Fundusz Solidarności może zostać uruchomiony, jeżeli poziom szkód przekracza ustalony próg, w przypadku Włoch jest to 3,4 mld euro. Komisja przeanalizuje następnie dokumenty zawarte we wniosku, oceni, czy spełnione zostały wszystkie kryteria i oszacuje wysokość pomocy, jaka może zostać przyznana. Aby uwolnić środki Komisja musi zwrócić się do władzy budżetowej (sprawowanej wspólnie przez Parlament Europejski i Radę UE) o przyjęcie budżetu korygującego i włączenie go do budżetu wspólnoty.

Pomoc Unii Europejskiej będzie mogła posłużyć do sfinansowania najpilniejszych działań : tymczasowego zakwaterowania poszkodowanych, napraw niezbędnej infrastruktury (centrali elektrycznych, sieci zaopatrzenia w wodę, dróg) oraz usuwania ziemi i ruin. Wyboru działań dokonają wspólnie Komisja i włoskie władze jeszcze przed przekazaniem pomocy. Z zakresu działań wyłączone są straty poniesione przez osoby prywatne.

Inne dostępne środki

Program regionalny dla Abruzji, wsparty funduszami strukturalnymi na lata 2007-2013, z budżetem 140 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) może także być źródłem pomocy, z którego można na przykład finansować renowację budynków publicznych lub przekazać środki na wspieranie lokalnego zatrudnienia (zob. MEMO/08/447). W L’Aquili komisarz odwiedzi także siedziby dwóch przedsiębiorstw: laboratoriów farmaceutycznych „Dompé” i przedsiębiorstwa „EDIMO”, zajmującego się produkcją budynków prefabrykowanych. Przedsiębiorstwa te będą mogły wkrótce skorzystać z pomocy wspólnotowej w ramach EFRR.

Komisarz ogłosiła ponadto, że termin składania do Komisji wniosków o płatności w ramach poprzedniego programu dla Abruzji na lata 2000-2006 zostanie wyjątkowo przedłużony o rok, do 30 czerwca 2010 r. Zapewni to regionowi większą elastyczność w wykorzystywaniu „aż do ostatniego euro” środków z EFRR w wysokości 193 mln euro (IP/09/738).

Informacje dla redaktorów

Pomoc nadzwyczajną z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, utworzonego w 2002 r., przydziela się państwom członkowskim i krajom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do UE, dotkniętym poważną klęską żywiołową. Rocznie na ten fundusz przeznacza się 1 mld euro.

Włochy skorzystały już z pomocy Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w podobnych okolicznościach, po serii trzęsień ziemi w regionach Molise i Apulii w 2002 r. Otrzymały one wówczas pomoc w wysokości 30,8 mln euro.

Należy wspomnieć, że 6 kwietnia 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmian w rozporządzeniu, przewidujący wprowadzenie prostszych i bardziej przejrzystych kryteriów umożliwiających szybsze uruchamianie środków z Funduszu, co pozwoliłoby w szczególności na przekazywanie płatności zaliczkowych. Wniosek ten został pozytywnie przyjęty przez Parlament Europejski, lecz jak dotąd Rada nie podjęła nad nim dalszych prac (zob. MEMO/05/111).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_pl.htm


Side Bar