Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT SL

IP/09/749

V Bruseli 12. mája 2009

Poznáme európske hlavné mestá kultúry na roky 2012 a 2013

Rada EÚ dnes vymenovala mestá Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko) za európske hlavné mestá kultúry v roku 2012. V roku 2013 budú nasledovať Marseille-Provence (Francúzsko) a Košice (Slovensko). Toto rozhodnutie rešpektuje odporúčanie, ktoré vydala výberová komisia na jeseň v roku 2008.

Ján Figeľ, európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, uviedol: „Teším sa a všetkým štyrom mestám blahoželám k ich vymenovaniu za európske hlavné mestá kultúry. Tento titul má dlhodobú a výbornú reputáciu a možnosť ponechať si ho počas celého roka kladie mesto do centra pozornosti. Vytvára to obrovský potenciál pre miestny rozvoj. Som rád, že nový výberový postup, ktorý viedol k vymenovaniu hlavných miest v roku 2013, vyvolal živé súťaženie a veľký záujem verejnosti, čo sa odrazilo vo veľkom počte miest, ktoré sa uchádzali o tento titul, a vo veľkej kvalite ich kandidatúr.

Guimarães a Maribor: európske hlavné mestá kultúry v roku 2012

Portugalsko a Slovinsko sú členskými štátmi EÚ, ktoré budú hostiteľmi podujatia Európske hlavné mesto kultúry v roku 2012. Portugalsko navrhlo mesto Guimarães a Slovinsko mesto Maribor. Komisia nezávislých expertov posúdila tieto návrhy na základe celkového hodnotenia podľa súboru kritérií stanovených v roku 2006 a na jeseň v roku 2008 vydala konsenzuálne odporúčanie, aby sa tieto dve mestá stali v roku 2012 európskymi hlavnými mestami kultúry. V nadväznosti na toto odporúčanie dnes Rada vymenuje obidve mestá za európske hlavné mestá kultúry v roku 2012.

Marseille-Provence a Košice: európske hlavné mestá kultúry v roku 2013

Pri výbere hlavných miest na rok 2013 sa uplatnil nový postup vymenovania, ktorý pozostával z dvoch súťažných kôl, ktoré viedli príslušné členské štáty. Na základe príslušných kritérií stanovených pre podujatie výberová komisia vyhodnotila ponuky miest Marseille-Provence a Košice ako najlepšie predložené žiadosti a tieto mestá vyhrali súťaž vo Francúzsku (Marseille-Provence) a na Slovensku (Košice). V nadväznosti na to dnes Rada vymenovala mestá Marseille-Provence a Košice za európske hlavné mestá kultúry v roku 2013.

Príprava na podujatie

Dnešné oficiálne vymenovanie je iba začiatkom procesu vedúceho k roku, počas ktorého bude mesto európskym hlavným mestom. Viacročné prípravy, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, sú rozhodujúce pre jeho konečný úspech. Jedným z kľúčov k tomuto úspechu je neustála pozornosť, ktorú štát a miestne samosprávy venujú príprave podujatia a samotnému roku, vrátane finančného príspevku.

Podujatie prináša značné kultúrne a sociálno-hospodárske výhody, vrátane pozitívneho vplyvu na cestovný ruch. Rozsah podujatia, ktoré trvá celý rok, je veľkou výzvou. Z tohto dôvodu bol zavedený postup monitorovania a poradenstva, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom pomôcť mestám počas prípravného obdobia. Monitorovacia komisia bude poskytovať konštruktívne poradenstvo a bude dohliadať nad tým, aby sa splnili záväzky prijaté počas výberovej etapy. Ak sa tieto záväzky a odporúčania komisie dodržia, potom bude mestám udelená cena Meliny Mercouri, ktorou budú odmenené za prípravy na podujatie, v súlade s príslušným právnym rozhodnutím.

Po mestách Vilnius (Litva) a Linz (Rakúsko), ktoré sú európskymi hlavnými mestami kultúry v tomto roku, budú v roku 2010 nasledovať Essen (Nemecko), Pécs (Maďarsko) a Istanbul (Turecko) a v roku 2011 Turku (Fínsko) a Tallinn (Estónsko).

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Európske hlavné mestá kultúry:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Európske hlavné mestá kultúry v rokoch 2012 a 2013

http://www.maribor2012.si/en/

http://guimaraes2012.com/

http://www.marseille-provence2013.fr/

http://www.kosice13.sk/en/


Side Bar