Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/746

Brussel, 12 mei 2009

Europese Commissie: fietsen is gezond

Op het 15e Velo City-congres promoot de Commissie fietsen als gezonde en veilige vervoerswijze. Velo City wordt georganiseerd door het Brussels Gewest en is vandaag geopend in het bijzijn van vicevoorzitter Antonio Tajani, Europees commissaris voor vervoer. Tot vrijdag 15 mei vindt op het terrein van Tour & Taxis dit grootste fietscongres ter wereld plaats. Uit de hele wereld worden duizend deelnemers verwacht voor debatten over de toekomst van de fiets in de stad. Tijdens de slotceremonie op vrijdag wordt in aanwezigheid van vicevoorzitter Kallas, commissaris voor administratieve zaken, het Charter van Brussel ondertekend waarin een aantal Europese steden zich ertoe verbinden te investeren in een beter fietsbeleid.

"We moeten de fiets promoten als milieuvriendelijk vervoermiddel voor de stad. Fietsen is handig, gezond en aangenaam, maar is het is essentieel dat we ook de veiligheid van de fietser waarborgen", zegt vicevoorzitter Tajani, tevens commissaris voor vervoer. "Ongeveer de helft van de trajecten die met de auto worden afgelegd, zijn korter dan 5km, afstanden die zich prima lenen tot het gebruik van de fiets", vervolgt vicevoorzitter Tajani.

Volgens Sim Kallas, commissaris voor administratieve zaken, "fietsen of wandelen 18% van de Commissieambtenaren dagelijks naar kantoor; de Commissie stelt dienstfietsen ter beschikking voor verplaatsingen tussen haar gebouwen. Samen met de talrijke faciliteiten voor dagelijkse fietsers, zoals fietsenstallingen en douches, zijn deze fietsen een sterk gewaardeerd onderdeel van ons mobiliteitsbeleid voor het personeel."

Tijdens zijn toespraak vandaag op de Velo City bevestigde vicevoorzitter Tajani dat de Commissie nog dit jaar een actieplan voor stedelijke mobiliteit zal voorstellen met een aantal concrete maatregelen, voor een duurzamere stedelijke mobiliteit, onder meer het promoten van de fiets. De Commissie is van 12 tot 17 mei zijn met een informatiestand op de conferentie aanwezig.

Dankzij het Groenboek van de Commissie "Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur" werd het politiek bewustzijn op het gebied van stedelijke mobiliteit aangescherpt en is op Europees niveau een dialoog op gang gebracht. In het Groenboek wordt ervoor gepleit de fiets een volwaardige plaats toe te kennen binnen het stedelijk mobiliteitsbeleid.

Om veilig fietsen te bevorderen, stelt de EU middelen beschikbaar voor een betere fietsinfrastructuur, bijvoorbeeld via de structuur- en cohesiefondsen. In de periode 2007-2013 zal naar schatting 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in de Europese regio's die op deze fondsen een beroep kunnen doen.

In het kader van het STEER-programma voor een duurzamer energiegebruik in het vervoer is 10 miljoen euro uitgetrokken voor tien proefprojecten inzake fietsen.

Ook in het kader van het CIVITAS-project, een EU-project dat steden helpt een duurzamer, schoner en veiliger vervoerssysteem te ontwikkelen, worden middelen uitgetrokken voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe maatregelen om veilig fietsen te bevorderen. De EU heeft steun verleend voor de invoering en evaluatie van 35 fietsprojecten in de 58 deelnemende CIVITAS-steden.

Achtergrond
Velo City wordt elke twee jaar georganiseerd in een andere stad. Vorige edities vonden plaats in Glasgow, Parijs, Dublin en Munchen. Dit jaar valt Velo City samen met de Brusselse dring dring-week: van 11 tot 17 mei worden in het Gewest talrijke activiteiten georganiseerd, zoals fietsontbijten, fietstochten en fietsopleidingen.

Voor meer informatie:

www.velo-city2009.com/

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm

http://www.dringdring.be/index_nl.php3


Side Bar