Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/743

Brussel, 12 mei 2009

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor extra steun van België en Luxemburg aan Fortis

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, toestemming verleend voor extra steun van de Belgische en Luxemburgse overheid aan Fortis. Deze steun komt er na aanpassingen van de overeenkomst tussen Fortis Holding, BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische en Luxemburgse overheid. De Commissie kwam tot de bevinding dat de maatregelen voor Fortis Bank en Fortis Holding beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om het doel van die maatregelen te behalen. Daarom zijn deze maatregelen verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag, dat de mogelijkheid biedt steun te verlenen om "een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen".

Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "De redelijk uitgebalanceerde extra steun voor Fortis was nodig om de verkoop van de bank aan BNP Paribas doorgang te laten vinden. Ik ben er vast van overtuigd dat Fortis Bank levensvatbaar wordt wanneer zij samengaat met BNP Paribas."

Op 3 december 2008 had de Commissie groen licht gegeven voor de steun die België, Luxemburg en Nederland hadden verleend om Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg (thans Banque Générale du Luxembourg) te redden (zie IP/08/1884). In haar goedkeuringsbesluit oordeelde de Commissie dat de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas, samen met andere maatregelen, de levensvatbaarheid van de bank op lange termijn zou kunnen herstellen.

Op 12 december 2008 heeft het Hof van beroep te Brussel de verkoop van BNP Paribas geschorst en bevolen dat de aandeelhouders zouden worden geraadpleegd. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de voorwaarden van de transactie in het voordeel van Fortis Holding. Ondanks deze verbeteringen hebben de aandeelhouders van Fortis de transactie op 11 februari 2009 verworpen. Daardoor moesten er nieuwe onderhandelingen komen over de transactie tussen de Belgische en Luxemburgse overheid, Fortis Holding en BNP Paribas. Die onderhandelingen resulteerden op 12 maart 2009 in een nieuwe overeenkomst, waarbij België erin toestemt een ruimer deel van het risico op zich te nemen van het investeringsvehikel dat de probleemactiva van Fortis Bank zal opkopen - waardoor de risicopositie van Fortis Holding in evenredigheid kan dalen. België heeft ook aangeboden garanties te verstrekken voor een nieuwe lening van 1 miljard EUR van Fortis Bank aan Fortis Holding en voor financiële verplichtingen van Fortis Holding aan Fortis Bank. Ten slotte heeft België aan Fortis Holding een call-optie verleend voor de aandelen-BNP Paribas die het zou verwerven. Ook heeft België erin toegestemd om aan Fortis Bank een mezzanine (of second loss) garantie af te geven voor het portfolio gestructureerde kredieten dat bij Fortis Bank blijft. Daarnaast heeft België erin toegestemd dat het investeringsvehikel, waarvan het het grootste deel van het risico voor zijn rekening neemt, verdere probleemactiva van Fortis Bank opkoopt. Ten slotte zal Luxemburg Banque Générale du Luxembourg herkapitaliseren.

Bij dit besluit heeft de Commissie rekening gehouden met de zeer specifieke en ongewone omstandigheden van deze zaak en heeft zij geoordeeld dat de hier beschreven maatregelen het minimum waren dat nodig was om van de aandeelhouders van Fortis Holding de goedkeuring te krijgen voor de transacties van begin oktober 2008 - en m zo de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas te laten doorgaan. De Commissie kwam tot de bevinding dat Fortis Bank levensvatbaar zal worden wanneer zij samengaat met BNP Paribas.

Voorts kwam de Commissie tot de bevinding dat de maatregelen waardoor Fortis Bank van bepaalde probleemactiva wordt bevrijd, in lijn zijn met haar mededeling ter zake (zie IP/09/322). De Belgische overheid zal namelijk de gestructureerde kredieten opkopen of daarvoor een garantie afgeven tegen een prijs die ver onder hun reële economische waarde ligt. Met andere woorden, een aanzienlijk deel van de verliezen komt voor rekening van Fortis Bank.

Ten slotte zullen de concurrentieverstoringen als gevolg van de nieuwe steun tot een minimum beperkt blijven. Zo heeft de nieuwe entiteit met name beloofd af te zien van expansie via overnames op de Belgische en Luxemburgse bankenmarkt.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummers N 255/2009 en N 274/2009. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


Side Bar