Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

Bryssel den 12.05.2009

Små chips med stora möjligheter: Nya EU-rekommendationer säkerställer att 2000-talets streckkoder respekterar den personliga integriteten

Européer bör kunna ha kontroll över smarta chips, en global marknad som kommer att växa femfaldigt under kommande tioårsperiod, samtidigt som de är lätta att använda och förenklar vardagen. Det finns redan i omlopp fler än 6 miljarder smarta chips, dvs. mikroelektronisk utrustning som införlivats i en rad olika vardagsföremål, allt från kylskåp till busskort. Med tekniken för radiofrekvensidentifiering (RFID) kan de bearbeta data automatiskt när de förs nära ”avläsare” som aktiverar dem, fånga upp deras radiosignal och utbyta data med avläsarna. De finns i passerkort som används för att komma in i kontorsbyggnader och i smartkort som används för att betala vägavgifter. EU-kommissionen antar i dag rekommendationer som ska säkra att alla som är involverade i utveckling eller användning av tekniken med smarta chips respekterar de grundläggande individuella rättigheter till personlig integritet och skydd av personuppgifter som anges i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som proklamerades den 14 december 2007.

”Smarta chips är en lovande teknik för framtiden och kan förenkla livet på alla möjliga sätt. Vi talar om vardagliga föremål som plötsligt blir intelligenta genom att anslutas till ett nät och utbyta uppgifter. Exempelvis skulle smarta kylskåp kunna meddela när mjölken har passerat bäst före-datum eller intelligenta livsmedelsförpackningar varna föräldrar för eventuella allergier”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Det finns uppenbara ekonomiska vinster av att använda små, smarta chips för kommunikation mellan föremål. Men konsumenterna får aldrig överrumplas av den nya tekniken. Detta är skälet till att EU-kommissionen i dag utfärdar skarpa rekommendationer till branschen. EU:s konsumenter måste vara säkra på att införandet av ny teknik som berör personuppgifter inte inkräktar på deras personliga integritet. EU-kommissionen vill därför att RFID-tekniken ska ge konsumenter möjlighet att ha kontroll över dataskyddet, vilket är det bästa sättet för att säkra att tekniken blir ekonomiskt framgångsrik. EU:s andel av den globala marknaden för smarta chips kommer trots allt under de kommande åtta åren att uppnå 35 %.”

Smarta chips, eller RFID-etiketter, har redan stor inverkan på företags verksamhet, offentliga tjänster och konsumentvaror – allt från mer effektiv återvinning och hälso- och sjukvård till kortare väntetider vid betalstationer och bagageutlämningsband på flygplatser. För att förbereda EU på dessa förändringar föreslår kommissionen i dag följande principer för skydd av personlig integritet och personuppgifter när smarta chips används:

  • Konsumenter bör få veta om de produkter de köper i affärer använder smarta chips. När de köper produkter med smarta chips bör dessa avaktiveras automatiskt, omedelbart och gratis vid försäljningsstället, såvida konsumenten inte uttryckligen väljer att chipset ska fortsätta att vara aktivt. För att undvika onödiga bördor på exempelvis detaljhandlare kan undantag beviljas, men först efter en utvärdering av chipsets inverkan på den personliga integriteten.
  • Företag och myndigheter som använder smarta chips bör ge konsumenterna tydlig och enkel information så att dessa vet när deras personuppgifter används, vilken typ av uppgifter som insamlas (t.ex. namn, adress eller födelsedag) och för vilket syfte. Företagen och myndigheterna bör också se till att den utrustning som ”avläser” information från smarta chips är tydligt märkt, och de bör upprätta ett kontaktställe där konsumenter kan få mera information.
  • Detaljhandelsorganisationer bör främja konsumenternas medvetenhet om produkter som innehåller smarta chips genom att använda en gemensam europeisk symbol som anger att en produkt använder smarta chips.
  • Företag och myndigheter bör innan de använder smarta chips bedöma hur dessa påverkar den personliga integriteten och skyddet av personuppgifter. Dessa bedömningar bör ses över av nationella dataskyddsmyndigheter och bör garantera att personuppgifter är säkra och skyddade.

Globalt såldes under 2008 2,2 miljarder RFID-etiketter, t.ex. för användning vid betalstationer eller för identifiering av transportförpackningar. Europa står för ca en tredjedel av denna försäljning. Världsmarknaden för RFID-etiketter uppskattas ha uppgått till 4 miljarder euro under 2008 och bedöms växa till omkring 20 miljarder euro fram till 2018.

Bakgrund:

EU-kommissionen inledde under 2006 ett samråd med allmänheten (IP/06/289) om utveckling och användning av smarta chips (eller tekniker för radiofrekvensidentifiering). Utifrån detta samråd antog kommissionen därefter ett meddelande i mars 2007 (IP/07/332), som visade att ytterligare åtgärder förväntas när det gäller personlig integritet och skydd av personuppgifter. Dagens rekommendation baseras på samråd med alla berörda parter, t.ex. levererande och användande företag, standardiseringsorgan, konsumentorganisationer, grupper som företräder civilsamhället och fackföreningar. Den utgör ett svar på dessa förväntningar och syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för EU:s industri samtidigt som privatpersoners integritet skyddas. Medlemsstaterna har nu två år på sig att informera kommissionen om de åtgärder de avser att vidta för att uppnå målen i rekommendationen. Inom tre år kommer kommissionen att rapportera om hur rekommendationen genomförts och inkludera en analys av dess effekter på företag och myndigheter som använder smarta chips och dess effekter på privatpersoner.

Rekommendationen återfinns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar