Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

Bruksela, 12.05.2009

Małe mikroprocesory o dużym potencjale: nowe zalecenia UE, aby kody kreskowe w dwudziestym pierwszym wieku gwarantowały poszanowanie prywatności

Europejczycy powinni mieć kontrolę nad inteligentnymi mikroprocesorami, mogąc jednocześnie z łatwością z nich korzystać, aby uprościć sobie życie codzienne. Oczekuje się, że w ciągu następnej dekady światowy rynek tych produktów wzrośnie pięciokrotnie. Inteligentne mikroprocesory, urządzenia mikroelektroniczne, których w obiegu jest już około 6 mld, są częścią wielu przedmiotów codziennego użytku od lodówek do kart transportu miejskiego. Dzięki technologii identyfikacji radiowej mogą one automatycznie przetwarzać dane po zbliżeniu do czytników, które je aktywują, odbierają ich sygnał radiowy i wymieniają z nimi dane. Znajdują się one w kartach stosowanych do otwierania drzwi biur oraz w kartach, którymi płaci się za wjazd na autostradę. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła zbiór zaleceń, aby zagwarantować przestrzeganie podstawowego prawa do poszanowanie życia prywatnego i prawa do ochrony danych osobowych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszonej w dniu 14 grudnia 2007 r. przez wszystkie podmioty zaangażowane w projektowanie i eksploatację technologii wykorzystującej inteligentne mikroprocesory.

„Jako obiecująca technologia przyszłości inteligentne mikroprocesory mogą ułatwić życie na wiele różnych sposobów. Mówimy o przedmiotach codziennego użytku, które nagle stają się „inteligentne” dzięki podłączeniu do sieci i wymianie informacji. Wyobraźmy sobie inteligentne lodówki informujące nas o tym, że data ważności mleka wygasła lub inteligentne opakowania żywności ostrzegające rodziców przed ewentualnymi alergiami,” powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Wykorzystanie małych, inteligentnych mikroprocesorów do komunikacji między przedmiotami zdecydowanie ma w sobie potencjał gospodarczy. Europejczycy nie powinni jednak być zaskakiwani przez nowe technologie. Z tego powodu Komisja wydała w dniu dzisiejszym zdecydowane zalecenia dla sektora przemysłu. Europejscy konsumenci muszą mieć pewność, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych, ich prywatność będzie zachowana również w zmieniającym się środowisku technologicznym. Komisja chce zatem, aby technologia identyfikacji radiowej umożliwiała konsumentom kontrolę bezpieczeństwa ich danych, co jest najlepszym sposobem zagwarantowania jej sukcesu ekonomicznego. W końcu europejski udział w światowym rynku inteligentnych mikroprocesorów osiągnie 35 proc. w ciągu najbliższych ośmiu lat.”

Inteligentne mikroprocesory lub etykiety radiowe mogą, i już mają ogromny wpływ na działalność gospodarczą, usługi publiczne i produkty konsumpcyjne od bardziej skutecznego recyklingu i opieki zdrowotnej do ograniczenia czasu spędzanego w punktach poboru opłat i w oczekiwaniu na bagaż na lotnisku.

Aby mieć pewność, że Europa jest gotowa na te zmiany, Komisja określiła w dniu dzisiejszym następujące zasady ochrony prywatności i danych osobowych.

  • Konsumenci powinni mieć kontrolę nad tym czy produkty, które kupują w sklepach mają inteligentne mikroprocesory czy nie. Należy zagwarantować automatyczną, natychmiastową i bezpłatną dezaktywację mikroprocesorów w punkcie sprzedaży przy zakupie produktów wyposażonych w inteligentne mikroprocesory, chyba że konsument wyraźnie wyrazi życzenie, by mikroprocesor pozostał aktywny. Można przyznać odstępstwa od tej zasady, na przykład po to by uniknąć niepotrzebnych obciążeń dla sprzedawców detalicznych, wyłącznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania mikroprocesora na prywatność.
  • Przedsiębiorstwa lub władze publiczne stosujące inteligentne mikroprocesory powinny udzielać konsumentom jasnych i prostych informacji, aby mogli oni zrozumieć czy ich dane osobowe będą wykorzystywane, jaki rodzaj danych jest gromadzony (np. imię i nazwisko, adres lub data urodzenia) i w jakim celu. Powinny one również gwarantować przejrzyste etykietowanie urządzeń odczytujących informacje przechowywane w inteligentnych mikroprocesorach oraz punkty kontaktowe dla obywateli pragnących uzyskać więcej informacji.
  • Stowarzyszenia i organizacje detalistów powinny rozpowszechniać wśród konsumentów wiedzę na temat produktów zawierających inteligentne mikroprocesory poprzez wspólny europejski znak oznaczający zastosowanie inteligentnego mikroprocesora w danym produkcie.
  • Przedsiębiorstwa i władze publiczne powinny przeprowadzać ocenę wpływu na prywatność i ochronę danych osobowych przed zastosowaniem inteligentnych mikroprocesorów. Oceny te, zweryfikowane przez krajowe organy ds. ochrony danych, powinny gwarantować bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

W 2008 roku na całym świecie sprzedano 2,2 mld nośników RFID, takich jak te stosowane w punktach poboru opłat lub do identyfikacji kontenerów wysyłkowych, a około jedną trzecią z nich w Europie. Wartość nośników RFID na rynku światowym szacuje się na 4 mld EUR w 2008 r. i oczekuje się, że wzrośnie ona do około 20 mld EUR do 2018 r.

Podstawowe informacje:

W 2006 roku Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne (IP/06/289) na temat rozwoju i wykorzystania inteligentnych mikroprocesorów (lub technologii identyfikacji nośników RFID). W oparciu o te konsultacje w marcu 2007 r. Komisja przyjęła komunikat (IP/07/332) pokazujący, że obywatele Europy oczekują dalszych działań w odniesieniu do zagwarantowania prywatności i ochrony danych osobowych. Dzisiejsze zalecenie opracowane w drodze konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zarówno ze strony przemysłowych dostawców, jak i użytkowników, organów normalizacyjnych, organizacji konsumenckich, grup społeczeństwa obywatelskiego oraz związków zawodowych jest odpowiedzią na te oczekiwania i dąży do stworzenia równych szans dla europejskiego przemysłu przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności jednostek. Państwa członkowskie w chwili obecnej mają dwa lata na poinformowanie Komisji o działaniach, które zamierzają podjąć, aby zagwarantować realizację celów zalecenia. W ciągu trzech lat Komisja przygotuje sprawozdanie na temat wdrażania zalecenia obejmujące analizę jego wpływu na przedsiębiorstwa i władze publiczne stosujące inteligentne mikroprocesory oraz jego wpływu na obywateli.

Zalecenie można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar