Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

Bruxelles, 12.05.2009

Små brikker med stort potentiale: Ny EU-henstilling skal sikre, at det 21. århundredes stregkoder respekterer privatlivets fred

Europæerne bør have kontrol over brugen af radiobrikker - et verdensmarked, der forventes at femdobles i løbet af det kommende årti - samtidig med at de uden problemer kan udnytte dem til at gøre hverdagen nemmere. Der er allerede over 6 mia. radiobrikker - dvs. mikroelektronisk udstyr, der kan integreres i alle mulige hverdagsgenstande fra køleskabe til buskort. Ved hjælp af radiofrekvensidentifikation (RFID) kan disse radiobrikker behandle data automatisk, når de bringes i nærheden af læsere, der aktiverer dem, opfanger deres radiosignaler og udveksler data med dem. Radiobrikker findes f.eks. i adgangskort til bygninger og chipkort til betaling af bompenge. I dag har Europa-Kommissionen vedtaget en henstilling, der skal sikre, at alle der er involveret i udformning og brug af teknologi, som indeholder radiobrikker, respekterer individets grundlæggende ret til privatlivets fred og databeskyttelse, således som fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev vedtaget den 14. december 2007.

"Radiobrikker er en lovende teknologi for fremtiden, der på mange måde kan gøre livet nemmere. Vi taler om, at almindelige genstande pludselig bliver "intelligente" ved, at de forbindes til et net, og der udveksles information. Tænk på køleskabe, der kan fortælle, at mælken er over sidste holdbarhedsdato og fødevareemballage, der advarer forældre om mulige allergier," sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Der er et klart økonomisk potentiale i at bruge små radiobrikker, der muliggør kommunikation mellem objekter. Men vi må ikke lade os overrumple af den nye teknologi. Derfor har Kommissionen i dag udsendt en række utvetydige anbefalinger til industrien. De europæiske forbrugere må kunne stole på, at privatlivets fred forbliver intakt, når RFID-teknologien gør brug af personoplysninger, også når teknologien udvikler og ændrer sig. Kommissionen vil derfor have, at RFID-teknologien gør det muligt for forbrugerne at bevare kontrollen over deres personoplysninger. Dette er også det bedste udgangspunkt for at sikre, at teknologien bliver en økonomisk succes. Når alt kommer til alt, vil den europæiske andel af verdensmarkedet for radiobrikker nå op på 35 % i løbet af de næste otte år."

Radiobrikker kan få - og har allerede - enorm betydning i forbindelse med opgaver i erhvervslivet, offentlige serviceydelser og forbrugerprodukter, f.eks. i form af mere effektiv genanvendelse af affald og mere effektive sundhedstjenester, tidsbesparelse ved bompengebetaling og håndtering af bagage i lufthavne. For at sikre, at Europa er forberedt på denne udvikling, har Kommissionen i dag opstillet følgende principper for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med brug af radiobrikker:

  • Forbrugerne bør bevare kontrollen, uanset om de varer, de køber i butikkerne, er udstyret med radiobrikker eller ej. Når forbrugerne køber varer med radiobrikker, bør disse deaktiveres automatisk, øjeblikkeligt og uden omkostninger på salgsstedet, medmindre forbrugerne udtrykkeligt selv vælger, at radiobrikkerne skal forblive aktive. Der kan eventuelt indføres undtagelser for at undgå at pålægge detailhandlere urimelige byrder, men først efter, at der er foretaget en vurdering af radiobrikkernes indflydelse på privatlivets fred.
  • Virksomheder og offentlige myndigheder, der benytter radiobrikker, bør give forbrugerne tydelige og enkle oplysninger, så de er klar over, at deres personoplysninger vil blive brugt, hvilken type oplysninger der indsamles (f.eks. navn, adresse, fødselsdato) og til hvilket formål. De bør også sørge for tydelig mærkning af udstyr, der læser de oplysninger, som radiobrikkerne indeholder, samt oprette et kontaktpunkt, hvor borgerne kan få yderligere oplysninger.
  • Detailhandelsammenslutninger og -organisationer bør være med til at gøre forbrugerne bevidste om, at varer kan indeholde radiobrikker ved at bruge et fælles europæisk mærke, der tilkendegiver, at en vare er forsynet med radiobrik.
  • Virksomheder og offentlige myndigheder bør foretage en vurdering af konsekvenserne for beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred, inden de indfører radiobrikker. Disse vurderinger, der skal gennemgås af de nationale databeskyttelsesmyndigheder, bør sikre, at personoplysninger beskyttes på tilfredsstillende vis.

I 2008 blev der solgt 2,2 mia. radiobrikker som dem, der bruges ved bompengebetaling eller til identifikation af transportcontainere, på verdensplan, heraf rundt regnet en tredjedel i Europa. Værdien af verdensmarkedet for radiobrikker skønnes til 4 mia. EUR i 2008 og forventes at vokse til ca. 20 mia. EUR i 2018.

Baggrund:

I 2006 iværksatte Kommissionen en offentlig høring (IP/06/289) om udvikling og brug af radiobrikker (radiofrekvensidentifikationsteknologi - RFID). På grundlag af resultaterne af høringen vedtog Kommissionen i marts 2007 en meddelelse (IP/07/332), der påpegede, at offentligheden forventede yderligere tiltag for at beskytte personoplysninger og privatlivets fred. Den aktuelle henstilling, der er udarbejdet i samråd med alle interesseparter både i den del af industrien, der leverer radiobrikker, og den del, der anvender dem, standardiseringsorganisationer, forbrugerorganisationer, civilsamfundsgrupper og fagforeninger, er en reaktion på disse forventninger. Formålet er at skabe lige konkurrencevilkår for virksomhederne i Europa og samtidig sikre, at individets rets til privatlivets fred respekteres. Medlemsstaterne har nu to år til at underrette Kommissionen om, hvilke skridt de agter at tage for at sikre, at målene for henstillingen bliver opfyldt. Efter tre år vil Kommissionen aflægge rapport om gennemførelsen af henstillingen, herunder om en analyse af dens konsekvenser for virksomheder og offentlige myndigheder, der anvender radiobrikker, samt om dens betydning for borgerne.

Henstillingen findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar