Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/740

V Bruselu 12.05.2009

Malé čipy s velkým potenciálem: nová doporučení EU zajistí, že čárové kódy 21. století budou respektovat soukromí

Občané Evropy by měli mít kontrolu nad inteligentními čipy – které tvoří celosvětový trh, jehož objem v příštím desetiletí podle očekávání pětkrát vzroste – a zároveň i možnost, jak je snadno využívat ke zjednodušení každodenního života. V současnosti existuje již přes 6 miliard inteligentních čipů, což jsou mikroelektronické nástroje, které lze integrovat do řady každodenních předmětů, od ledniček až po autobusové jízdenky. Tyto čipy mohou prostřednictvím technologie rádiové identifikace (RFID) zpracovávat automaticky údaje v momentu, kdy se přiblíží ke „čtecímu zařízení“, které je aktivuje, zachytí jejich radiový signál a vymění si s nimi údaje. Čipy jsou integrovány do průkazů, které používáte ke vstupu do kanceláře, i do inteligentních karet, kterými se platí dálniční poplatky. Evropská komise dnes přijala soubor doporučení, jejichž cílem je zajistit, aby každý, kdo se podílí na návrhu či používání technologie využívající inteligentních čipů, dodržoval základní právo jednotlivce na soukromí a ochranu údajů, které je obsaženo v Listině základních práv Evropské unie vyhlášené dne 14. prosince 2007.

„Inteligentní čipy, které se do budoucna jeví jako slibná technologie, mohou život nejrůznějšími způsoby zjednodušit. Jedná se o každodenní předměty, které se díky připojení k síti a výměně informací náhle změní na inteligentní, jako například inteligentní ledničky, které vás informují, že mléko prošlo datem spotřeby, nebo inteligentní potravinové balení, které rodiče upozorní na možné alergie,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Používání malých inteligentních čipů pro komunikaci mezi předměty má zřetelný hospodářský potenciál. Občané Evropy by však měli být o nových technologiích stále informováni. Proto dnes Komise vydala důrazná doporučení určená průmyslu. Evropští spotřebitelé musí mít důvěru, že v případě použití jejich osobních údajů bude jejich soukromí nedotknutelné i v měnícím se technickém prostředí. Komise proto vyžaduje, aby technologie RFID dala spotřebitelům pravomoc kontrolovat bezpečnost jejich údajů. Díky tomu budou čipy hospodářským úspěchem. V příštích osmi letech dosáhne koneckonců evropský podíl na celosvětovém trhu s čipy 35 %.“

Inteligentní čipy, či inteligentní etikety, mohou mít – a již mají – značný dopad i na obchodní činnosti, veřejné služby a spotřebitelské produkty, od účinnější recyklace a zdravotní péče až po skutečnost, že strávíme kratší dobu při placení dálničních poplatků či čekání na zavazadla na letišti. Aby byla Evropa na tyto změny připravena, stanovila dnes Komise základní zásady pro ochranu soukromí a ochranu údajů při jejich využívání:

  • Spotřebitelé by měli mít kontrolu nad tím, zda produkty, které nakupují v obchodech, využívají inteligentních čipů. Pokud spotřebitelé zakoupí produkty obsahující inteligentní čipy, měly by být tyto čipy ihned a zdarma automaticky deaktivovány v místě prodeje, vyjma situace, kdy spotřebitel výslovně požádá o zachování funkčnosti čipu. Lze udělit výjimky, například aby se zabránilo zbytečné zátěži pro prodejce, ale pouze po zhodnocení dopadu čipu na soukromí.
  • Společnosti či veřejné orgány využívající inteligentní čipy by měly spotřebitele jasně a stručně informovat tak, aby v případě použití jejich osobních údajů měli spotřebitelé povědomí o tom, jaký druh shromažďovaných údajů (např. jméno, adresa či datum narození) byl použit a pro jaký účel. Společnosti a veřejné orgány by rovněž měly uvádět jasné označení za účelem identifikace zařízení, které „čtou“ informace uložené v inteligentních čipech, a poskytnout občanům údaje o kontaktních místech, kde lze získat více informací.
  • Maloobchodní sdružení a organizace by měly mezi spotřebiteli propagovat povědomí o produktech obsahujících inteligentní čipy, a to prostřednictvím evropského znaku označujícího produkty obsahující inteligentní čip.
  • Před použitím inteligentních čipů by společnosti a veřejné orgány měly provést hodnocení dopadů na soukromí a ochranu údajů. Tato hodnocení, která jsou přezkoumána vnitrostátními orgány pro ochranu údajů, by měla zajistit, že osobní údaje jsou v bezpečí a dobře chráněné.

V roce 2008 se v celosvětovém měřítku prodaly 2,2 miliardy etiket RFID, jako například etiket používaných na stanovištích na výběr dálničních poplatků či etiket k identifikaci přepravních kontejnerů. Přibližně třetina tohoto množství byla prodána v Evropě. Hodnota celosvětového trhu s etiketami RFID se odhaduje na 4 miliardy EUR v roce 2008 a očekává se, že do roku 2018 vzroste na 20 miliard EUR.

Souvislosti:

V roce 2006 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci (IP/06/289) o vývoji a používání inteligentních čipů (či technologií identifikace rádiové frekvence). Na jejím základě poté v březnu 2007 přijala sdělení (IP/07/332), ze kterého vyplývalo, že veřejnost očekává další opatření s ohledem na soukromí a ochranu údajů. Dnešní doporučení, které bylo vypracováno v konzultaci se všemi zúčastněnými stranami jak v odvětvích, která tyto technologie dodávají, tak i v odvětvích, která je využívají, normalizačními orgány, organizacemi spotřebitelů, skupinami občanské společnosti a odbory, reaguje na tato očekávání a usiluje o vytvoření rovných podmínek pro evropský průmysl při zachování soukromí jednotlivců. Členské státy nyní mají dva roky na to, aby Komisi oznámily kroky, které hodlají podniknout pro splnění cílů doporučení. Během tří let vydá Komise zprávu o provádění doporučení, včetně analýzy jeho dopadu na společnosti a veřejné orgány využívající inteligentní čipy, jakož i dopadu na občany.

Doporučení lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232


Side Bar