Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/731

Bruxelles, 11 mai 2009

Comisia propune un nou cadru de reglementare a tarifelor de securitate aviatică

Comisia a adoptat astăzi o propunere de directivă privind tarifele de securitate aviatică în Europa. Propunerea vine ca urmare a unui raport recent cu privire la finanțarea securității aviatice. Obiectivele acesteia sunt garantarea transparenței, a nediscriminării și a consultării companiilor aeriene atunci când se fixează nivelul tarifelor, precum și a corelării tarifelor de securitate cu costurile. Aceasta include și o propunere de instituire a unei autorități independente de supraveghere în fiecare stat membru.

Pe fondul unei situații economice globale dificile, Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu sectorul transporturilor, a declarat: „Au fost luate măsuri semnificative pentru a se asigura protecția călătorilor care utilizează transportul aerian. Acest fapt a condus la creșterea costurilor de securitate pentru pasageri. Trebuie să adoptăm măsurile necesare pentru a garanta cel mai avantajos cost pentru furnizarea serviciilor de securitate .”

În prezent, acoperirea costurilor de securitate aviatică este reglementată la nivel național. Cu toate acestea, informarea pasagerilor cu privire la aceste costuri nu este întotdeauna adecvată, iar companiile aeriene nu sunt consultate în mod sistematic în toate aeroporturile din UE. Această situație împiedică crearea unor condiții de concurență cu adevărat echitabile atât pentru aeroporturi, cât și pentru transportatorii aerieni, condiții fundamentale într-un moment în care sectorul aviației, în ansamblul său, se confruntă cu o serie de provocări importante.

Potrivit unui raport recent al Comisiei, tarifele de securitate nediscriminatorii și corelate în mod strict cu costurile sunt esențiale pentru garantarea unei concurențe echitabile și nedenaturate între companiile aeriene și între aeroporturi[1]. Din aceste motive, Comisia Europeană propune următoarele principii comune pentru perceperea tarifelor de securitate pe aeroporturile comunitare:

1. Nediscriminarea: tarifele de securitate nu trebuie să creeze discriminare între pasageri sau între companiile aeriene.

2. Consultarea: companiile aeriene trebuie să fie consultate cu privire la tarifele de securitate în mod obligatoriu și regulat cel puțin o dată pe an. Aeroporturile trebuie să țină cont de opiniile companiilor aeriene înainte de a adopta o decizie și, în cazul în care nu se ajunge la un acord, trebuie să își justifice deciziile.

3. Transparența: transparența trebuie garantată la trei niveluri distincte:

  • la nivelul aeroporturilor: aeroporturile trebuie să informeze companiile aeriene cu privire la elementele care stau la baza stabilirii nivelului tarifelor de securitate (de exemplu, serviciile și infrastructura puse la dispoziție în schimbul tarifelor, metoda de calcul sau investițiile prevăzute).
  • la nivelul companiilor aeriene: pentru a permite aeroporturilor evaluarea corectă a necesarului de investiții viitoare și o mai bună adaptare a infrastructurii de securitate, companiile aeriene trebuie să le comunice acestora, de exemplu, previziunile lor în materie de trafic, în timp util.
  • la nivelul statelor membre: este importantă asigurarea transparenței cu privire la impactul economic al măsurilor naționale de securitate, care sunt mai stricte decât cerințele Uniunii Europene.

4. Corelarea cu costurile: tarifele de securitate se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate și trebuie să ia în considerare ajutoarele și subvențiile acordate de autorități în scopul asigurării securității, costul finanțării instalațiilor și costul echipamentelor și operațiunilor de securitate.

5. Autoritatea independentă de supraveghere și soluționarea dezacordurilor: în fiecare stat membru trebuie instituite autorități independente care să asigure aplicarea corectă a măsurilor și trebuie stabilită o procedură privind soluționarea dezacordurilor dintre aeroporturi și utilizatorii acestora.


[1] Raportul Comisiei privind finanțarea securității aviației, COM(2009) 30 final, 2.2.2009.


Side Bar