Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

Bryssel den 7 maj 2009

Södra korridoren: EU och partnerländerna fördjupar sitt samarbete

EU-kommissionen och det tjeckiska EU-ordförandeskapet kommer imorgon att hålla ett toppmöte i Prag med partnerländerna om byggandet av den södra korridoren för energi och transport. EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, och Tjeckiens premiärminister, Mirek Topolánek kommer att träffa ledare från partnerländerna i Centralasien, södra Kaukasien, Mashreq och Mellanöstern. Mötesdeltagarna kommer att diskutera konkreta sätt att gå vidare i utbyggnaden av den södra korridoren för energi och transport, och tillförseln av naturgas till EU via korridoren. Under toppmötet möts de potentiella partnerländerna längs södra korridoren för första gången på högsta nivå för att diskutera sina gemensamma intressen. Mötesförklaringen kommer att innehålla de första formella åtagandena från förbruknings-, producent- och transitländernas sida om nödvändiga betingelser för att korridoren ska bli en framgång. Ordförande Barroso kommer att åtföljas av kommissionären Andris Piebalgs.

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, har följande kommentar: ”Efter fyra års intensiv dialog med våra energipartner från Centralasien, södra Kaukasien, Mashreq och Mellanöstern, tar vi idag ett kliv framåt i och med konkreta åtaganden för att den södra korridoren, inklusive den transkaspiska länken ska förverkligas.” Detta toppmöte erbjuder en unik möjlighet att samla alla huvudaktörer i regionen för att öka EU:s energitrygghet, och för att inleda ett samarbete som kommer att vara gagna alla inblandade parter".

Toppmötet anordnas gemensamt av det tjeckiska ordförandeskapet och EU-kommissionen. De deltagande partnerländerna är Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Irak, Kazakstan, Turkiet, Turkmenistan och Uzbekistan. Vid toppmötet närvarar även representanter från Ryssland, USA och Ukraina som observatörer. Representanter för de internationella finansiella institutionerna (Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken) kommer också att delta.

Toppmötet har som mål att ge ett starkt politiskt stöd och utforma konkreta åtaganden för byggandet av den södra korridoren, bl.a. den transkaspiska länken. Åtaganden från energiproducenter samt transit- och förbrukningsländer längs korridoren bör också finnas med för att underlätta tillförseln av energi från regionen kring Kaspiska havet och Mellanöstern till EU. På toppmötet kommer även transportrelaterade aspekter av den södra korridoren att behandlas.

EU har nyligen utarbetat en ambitiös plan för att stärka energitryggheten. I den strategin intar den södra korridoren en stor plats i sin egenskap av viktigt energiinfrastrukturinitiativ som bidrar till diversifieringen av energikällorna och transportvägarna för EU:s energiförsörjning.

För mer information om EU:s energisamarbete med Centralasien och Kaukasien:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

För mer information om EU:s externa energipolitik:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/mepp/index.htm

För mer information om Andra strategiska energiöversynen:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar