Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

V Bruseli 7. mája 2009

Južný koridor: EÚ a partnerské krajiny sú odhodlané spraviť krok vpred

Európska komisia a české predsedníctvo EÚ budú zajtra v Prahe hostiť samit s partnerskými tretími krajinami o rozvoji južného koridoru pre energetiku a dopravu. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda vlády Českej republiky Mirek Topolánek sa stretnú s vedúcimi predstaviteľmi partnerských krajín zo Strednej Ázie, Zakaukazska, Mašreku a Blízkeho východu. Účastníci samitu budú diskutovať o konkrétnych krokoch na dosiahnutie pokroku pri rozvoji južného koridoru pre energetiku a dopravu, a najmä o dodávkach zemného plynu do EÚ po tejto trase. Potenciálni partneri v rámci južného koridoru sa na tomto samite po prvýkrát stretnú na najvyššej úrovni, aby prediskutovali spoločné záujmy. Vo vyhlásení zo samitu budú vyjadrené prvé formálne záväzky spotrebiteľských, producentských a tranzitných štátov týkajúce sa podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre úspech tejto iniciatívy. Predsedu Komisie Barrosa bude na samite sprevádzať komisár Piebalgs.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Po štyroch rokoch intenzívneho dialógu s našimi partnermi v oblasti energetiky zo Strednej Ázie, Zakaukazska, Mašreku a Blízkeho východu dnes prostredníctvom konkrétnych záväzkov robíme krok smerom k tomu, aby sa južný koridor vrátane transkaspického spojenia stal skutočnosťou. Tento samit je jedinečnou príležitosťou ako spojiť všetkých kľúčových aktérov v regióne s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť Európskej únie a začať spoluprácu, ktorá bude prospešná pre všetky zúčastnené strany“.

Tento samit organizuje spoločne české predsedníctvo a Európska komisia. Zúčastnia sa na ňom partnerské krajiny, ktorými sú Azerbajdžan, Egypt, Gruzínsko, Irak, Kazachstan, Turecko, Turkmenistan a Uzbekistan. V úlohe pozorovateľov sa na samite zúčastnia tiež predstavitelia Ruskej federácie, Spojených štátov amerických a Ukrajiny. Prítomní budú aj zástupcovia medzinárodných finančných inštitúcií (EIB, EBOR a Svetová banka.

Cieľom samitu je poskytnúť silnú politickú podporu rozvoju južného koridoru vrátane transkaspického spojenia a prijať v tejto súvislosti konkrétne záväzky. To by malo zahŕňať záväzky krajín na trase koridoru, ktoré sú výrobcami energie, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami, a uľahčiť dodávky energie z kaspického regiónu a Blízkeho východu do EÚ. Pozornosť sa tiež bude venovať aspektom súvisiacim s dopravou po trase južného koridoru.

EÚ začala nedávno realizovať ambiciózny plán zameraný na zvýšenie svojej energetickej bezpečnosti. V rámci tejto stratégie zohráva južný koridor dôležitú úlohu ako jedna z hlavných iniciatív v oblasti energetickej infraštruktúry, ktorá prispieva k diverzifikácii zdrojov energie a zásobovacích trás EÚ.

Viac informácií o spolupráci EÚ s krajinami Strednej Ázie a Kaukazu v oblasti energetiky nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

Viac informácií o vonkajšej energetickej politike EÚ nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Viac informácií o druhom strategickom prieskume energetickej politiky nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar