Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

Briuselis, 2009 m. gegužės 7 d.

Pietinis koridorius. ES ir šalys partnerės įsipareigoja imtis tolesnių veiksmų

Europos Komisija ir ES pirmininkaujanti Čekija rytoj Prahoje surengs aukščiausio lygio susitikimą su trečiosiomis šalimis partnerėmis dėl energijos ir transporto pietinio koridoriaus vystymo. Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Čekijos Respublikos Ministras Pirmininkas Mirekas Topolánekas susitiks su Vidurio Azijos, Pietų Kaukazo, Mašreko ir Artimųjų Rytų šalių partnerių lyderiais. Aukščiausio lygio susitikimo dalyviai aptars energijos ir transporto pietinio koridoriaus tolesnio vystymo, pirmiausia susijusio su gamtinių dujų tiekimu į Europos Sąjungą šiuo koridoriumi, konkrečius būdus. Tai pirmas kartas, kai galimi pietinio koridoriaus vystymo partneriai susitinka aukščiausiu lygmeniu aptarti bendrų interesų, o aukščiausio lygio susitikimo deklaracijoje bus nustatyti pirmi oficialūs šalių vartotojų, gamintojų ir tranzito šalių įsipareigojimai dėl sąlygų, būtinų, kad koridorius sėkmingai funkcionuotų. Pirmininką J. M. Barroso aukščiausiojo lygio susitikime lydės Komisijos narys A. Piebalgas.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Po ketverių metų intensyvaus dialogo su energetikos partneriais iš Vidurio Azijos, Pietų Kaukazo, Mašreko ir Artimųjų Rytų šiandien prisiimame konkrečius įsipareigojimus, kad pietinis koridorius, įskaitant Kaspijos jūros regiono grandį, būtų iš tikrųjų sukurtas. Aukščiausio lygio susitikimas yra galimybė suburti visus pagrindinius regiono veikėjus, kad padidėtų Europos Sąjungos energetinis saugumas, ir pradėti bendradarbiavimą, kuris būtų naudingas visoms susijusioms šalims.“

Aukščiausio lygio susitikimą bendrai rengia ES pirmininkaujanti Čekija ir Europos Komisija. Dalyvaujančios šalys partnerės yra Azerbaidžanas, Egiptas, Gruzija, Irakas, Kazachstanas, Turkija, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas. Aukščiausio lygio susitikime stebėtojų teisėmis taip pat dalyvaus Rusijos Federacijos, Jungtinių Valstijų ir Ukrainos atstovai. Be to, dalyvaus tarptautinių finansinių institucijų (EIB, ERPB ir Pasaulio banko) atstovai.

Aukščiausio lygio susitikimo tikslas – suteikti svarią politinę paramą pietinio koridoriaus, įskaitant Kaspijos jūros regiono jungtį, plėtrai ir prisiimti konkrečius įsipareigojimus. Į šiuos įsipareigojimus turėtų būti įtraukti energijos gamintojų, tranzito ir vartotojų šalių, per kurias driekiasi koridorius, įsipareigojimai ir taip būtų palengvintas energetinių išteklių tiekimas iš Kaspijos jūros regiono ir Artimųjų Rytų į ES. Aukščiausio lygio susitikime taip pat svarstomi su transportu susiję pietinio koridoriaus aspektai.

Neseniai ES pradėjo vykdyti plataus užmojo planą, kuriuo siekiama užtikrinti Europos Sąjungos energetinį saugumą. Pagal šią strategiją pietinis koridorius yra svarbi infrastruktūros iniciatyva, kuria prisidedama prie išteklių ir ES tiekimo maršrutų įvairinimo.

Daugiau informacijos apie ES energetinį bendradarbiavimą su Vidurio Azijos ir Kaukazo šalimis:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm.

Daugiau informacijos apie ES išorės energetikos politiką:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm.

Daugiau informacijos apie antrąją strateginę energetikos apžvalgą:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm.


Side Bar